ANNONS

Rådhustorget upplåts nu för “Vinnare och förlorare i svensk natur”. Ett brännande högaktuellt naturdrama i fotoformat. “Jättespännande, och utomhus kan man fångas upp av det hela bara genom att strosa på stan”, säger projektledaren Magnus Elander. Här ses av Falufotografen Thomas Jågas en finkänsligt förevigad stare i praktfull figur.
Foto: Thomas Jågas

Fängslande naturfoto på Rådhustorget i Falun: “Blir stort och slående”

FALUN. Nu nalkas en spektakulär utställning i Falun. Utomhus, på Rådhustorget. Där naturens styrkor och sårbarheter möter människans bu och bä. Ögonfröjd samsas med miljönära bildning dokumenterad av finkalibrerat färgstarka fotografer. – Tanken är att belysa djurarter det går bra för och dem det går sämre för, förklarar Magnus Elander som är projektledare för fotoutställningen “Vinnare och förlorare i svensk natur”.

Ett fotografiskt laddat slagnummer gör sig redo att brisera på Rådhustorget i Falun.
Med start nu på fredag, den 1 oktober, agerar det för Falun centrala blodomloppet boplats för en utställning i extraordinär utformning.
Vars natur dedikeras just djur och natur.
En mindre variant av konceptet har under tre tidigare år testats inomhus i museimiljö.
Nu tar man ett miljöriktat kliv in i den urbana pulsen och ställer ut mitt i stan.

Projektledaren, fotografen och starkt naturintresserade Magnus Elander förklarar uppsåt och upplägg.
– Idén är kläckt hos oss i Naturfotograferna, och då utställningen både känns angelägen och blivit väldigt populär väljer vi nu att också köra den utomhus.
– Det är en jättespännande grej. Och utomhusmiljön gör att fler kan fångas upp av det hela bara genom att vara ute och strosa på stan, utvecklar han.
“Vinnare och förlorare” uppförs i ypperligt frikostig regi gällande tillgång och insyn. Dygnet runt i hela sex veckor bevistar den för ögat vackra och till innebörden bitvis oroväckande fotokonst som bygger mening i kontrast av betong och grönska.

Elander betonar att syftet inte är skräckpropaganda – snarare upplysande i riktning mot såväl positiva tendenser som mer negativt anstrukna faktorer.
– Man kan genom att titta på förslagsvis fågelarter se hur saker och ting förändras över tid. Vissa, som exempelvis sångsvanar och grågäss, som förr var en sällan skådad syn förekommer nu på bred front i stora nummer.
Han fortsätter:
– I andra änden av perspektivet kan noteras att fåglar som sånglärkor och starar nu är mer sällsynta. Bra är dock att man i dag kan köpa så kallade lärkrutor på åkrarna.
– Frågeställningar vi vill inspirera är “vad är det som påverkar”, och “hur ser det ut om 50 år”, redogör Magnus för stundande tiders artbestånd som tillskrivs en både hoppfull och aningen beskare prognos.

Mängden snokar minskar kraftigt, inte minst i Norrland och på Gotland, redogör Naturfotograferna. Foto: Johan Lind/N

Här omnämner han ett flertal faktorer som historiskt och kanske också framgent kan tänkas utgöra utmaningar.
Däribland miljögifter, modernt skogsbruk och jordbruk, legal och illegal jakt och till dessa kopplade potentiella prövningar.
– Allt har ju en orsak, konstaterar Elander och utvecklar i ämnet:
– Men det är viktigt att poängtera att naturen repat sig från vissa svårigheter. Dåtidens miljögifter som innehöll kvicksilver, PCB och DDT drabbade bland annat berguv, pilgrimsfalk och gråsäl, men både falken och sälen har ju återhämtat sig hyfsat.

Han fortsätter i anslutning till berguven, Dalarnas landskapsdjur:
– Berguvens återkomst sker, i likhet med pilgrimsfalkens, med hjälp av en stor insats från frivilliga. Berguven går från några hundra par på 1960-talet till 3 500 vid millennieskiftet. Nu minskar arten igen av okänd anledning.

Varpå han vidgar resonemanget och betonar de många konstruktiva möjligheter som finns att förvalta i frågor som berör detta.
– Ja, och därför känns det viktigt att “Vinnare och förlorare” har ett brett anslag. Det positiva kontra det negativa. Vi människor gör förvisso vissa dåliga saker, men även mycket som är bra, framhåller Magnus.
Som huvudman för en bitvis unik och påtagligt fängslande fotoutställning knyter Naturfotograferna också an till skolväsendet.
I Falun sker detta via kontakt mellan Dalarnas museum och lokala skolor.
Elever ska under utställningens generösa tidsrymd ges möjlighet att förkovra sig i biologiskt relaterade kunskaper och naturvetande.

Magnus Elander ser även tänkbara synergieffekter i bredare omfattning.
– Vi vill synliggöra det här och bidra till ökad allmän förståelse för hur det ser ut i dag och hur det kan komma att se ut framöver.
– Om vi kan förmedla allmänbiologisk kunskap är det ytterst positivt. Just det här att naturen inte är som en djurpark, där du kan se varg i hägn till höger och björnarna till vänster. Verkligheten är känsligare än så, betonar han.

Den nattetid upplysta utställningen utgör således en offentlig angelägenhet non-stop till och med den 8 november.
Som budskapsbärande huvudnummer hittas foto av närmast häpnadsväckande dignitet.
Presenterat i omfångsrika pjäser som ämnar sätta klorna i såväl flanör som fackman på Rådhustorget.
Bilderna i upprätt stående format mäter hela 2 meter på höjden respektive 1,25 meter på bredden.
Elander kommenterar:
– Utställningen har fram till och med denna helg visats i Uppsala och i samarbete med museet Biotopia. Gensvaret har varit mycket positivt.
– Det blir stort och slående även i Falun, fastslår han för ett arrangemang som alltså visar verk av såväl lokal och regional som nationell härkomst.

”Vinnare och förlorare i svensk natur” föregås därtill av en vernissage på Falumark.
Magnus Elander med kollegor är nu inbegripna med de sista förberedelserna för att på fredag avtäcka ett för Falun tämligen unikt evenemang.
Med brännande aktualitet för både djur och människa.
– Tanken är att belysa djurarter det går bra för och dem det går sämre för, sammanfattar Magnus Elander.
Och avrundar:
– Vi uppmuntrar gärna till att tänka i lite större banor för framtida syften. Och det gäller inte bara de stora djuren. En åkerhumla är lika viktig som en brunbjörn.

Magnus Elander. Foto: Pressbild
Apollofjärilen. Foto: Torbjörn Arvidsson/N

Fakta – “Vinnare och förlorare i svensk natur”
▪ Fotograferna: Föreningen Naturfotograferna samlar Sveriges bästa naturfotografer, alla med uttalat natur- och miljöengagemang. Utställningen inkluderar kända namn som Brutus Östling, Staffan Widstrand, 90-årige nestorn Jan Grahn och Isabella Chowra som är en av de yngsta medlemmarna. Därtill välmeriterade Falufotografen Thomas Jågas.
▪ Stöd: Projektet “Vinnare och förlorare i svensk natur” möjliggörs via bidrag från Postkodstiftelsen. Stöd från Postkodstiftelsen kräver att projektet är kopplat till något av FN:s globala miljömål, och i detta fall är målet ”Ekosystem och biologisk mångfald”.
▪ Utställningsfakta: Utställningen tilldrar sig publika platser i Uppsala, Falun, Malmö, Jönköping och Luleå under hösten 2021 samt vår och sommar 2022. I Falun är den aktuella tidsperioden 1 oktober–8 november. Utställningen belyses kvälls- och nattetid och är öppen för allmänheten 24 timmar om dygnet. Ett pedagogiskt material medföljer utställningen.
(Källa: Naturfotograferna).

Facebook

ANNONS

ANNONS