Falu kommun förändrar sin verksamhet för unga 13-19 år. Fritidsgårdarnas roll kan ersättas med andra aktiviteter, metoder och i andra lokaler. Mats Österlund, verksamhetschef vid Slätta fritidsgård, ser med viss oro på en utveckling som kan innebära avveckling. “Det här kanske blir jättebra, och jag hoppas självklart det. Att det inte bara är en besparing, för då är man lite farligt ute”, framhåller han.
Foto: Sonny Jonasson

Nytänk i kommunen – Faluns tonåringar kan förlora fritidsgårdarna

FALUN Falu kommun tänker om. Ungdomar 13-19 år ska nu mötas i annan regi, andra lokaler. Fritidsgårdar med lågt besökarantal kan komma att stängas. Beslutet möter oro.

Falu kommun flaggar för en omfattande omstrukturering. I en ny ansats att nå ungdomar i åldrarna 13-19 kan vissa fritidsgårdar få stryka på foten. Den nyformade ungdomsverksamheten ska enligt kultur- och fritidsnämnden samt förvaltningen med samma namn vara mer mobil och flexibel.
Målet är att möta unga där unga finns, och även kunna locka nya deltagare, bland annat också från socioekonomiskt utsatta områden.
Nya lokaler blir förslagsvis sporthallar och skolfaciliteter.
Svante Parsjö Tegnér (L), ordförande i kultur- och fritidsnämnden, förklarar.
– Det finns en vilja att spara pengar, men det är kopplat till lokalkostnader och inte genom att säga upp någon personal. Det tycker jag är viktigt att klargöra.
– Vissa omgrupperingar kan komma att ske, men i symbios med ungdomarna själva är personalen det absolut viktigaste för att det här ska fungera och förhoppningsvis innebära en förbättring.

Svante berättar att fritidsledare från en gård med väldigt få besökare kan tänkas utgöra förtrupper i det nya arbetssättet.
Att politiker och tjänstemän skapar förutsättningar, ambulerande fritidspersonal sköter samordning och att ungdomarnas egna önskemål är av betydelse. Men han nämner också att man för att överge verksamheten vid en populär fritidsgård, som i Svärdsjö, helst skulle behöva fånga upp ännu fler med det nya arbetssättet.
Samt att statistik visar att någon av gårdarna ofta har väldigt få ungdomar och vissa dagar är nästintill helt tom.
Han utvecklar i anslutning till de oroliga röster som nu höjs.
– Allt är ännu inte hugget i sten, och jag har full förståelse för att man känner oro. Jag erkänner att det varit lite oklart runt det här. Men det måste också få ta tid att etablera något nytt.
– Nämnden har varit eniga i det här beslutet, men vi är ju inte ofelbara. Men det här nya kanske kan nå ut till ännu fler ungdomar, det är värt att våga testa. Om det inledningsvis går bra kan vi sedan utöka med fler mobila lösningar, redogör Svante Parsjö Tegnér.

Han inflikar att även om tufft ekonomiskt läge råder, finns i nämnden en buffert i storlek om cirka två miljoner kronor.
– Det kan finnas flera områden i behov av dessa pengar, men det här är ju ett tänkbart sådant.
Svante betraktar åsikter och kunnande ägt av fritidsledarna och kanske även Kulturhusets kreativa coacher som essentiellt i att nå framgång med det man nu föresätter sig.
– Personalen och ungdomarna är a och o i det här. Det finns inget säkrare sätt att ta död på en verksamhet än att ha en personalstyrka som inte känner sig motiverad, framhåller han.

Och sammanfattar:
– Vi ska inte lämna en hyfsat välfungerande lokal utan att ha ett fungerande alternativ, och vi har inte sagt upp något än. Vi politiker och tjänstemän behöver snacka ihop oss än mer. Jag tror dock på det här beslutet, och det viktigaste är att vi hanterar våra ungdomar på ett bra sätt och bidrar till att ge dem en meningsfull fritid.

Mats Österlund, verksamhetschef vid Slätta fritidsgård, är en av dem som hyser vissa farhågor.
– I grund och botten är ju det här en ekonomisk fråga. Kultur- och fritidsförvaltningen ska om jag minns rätt spara fem miljoner kronor årligen under 2020, 2021 och 2022.
Han ifrågasätter metoden att först söka upp ungdomarna och sedan initiera aktiviteter.
Att det är en hedervärd ambition som kanske skjuter över mål.
– Jag tror det. Nu krävs beslut var man ska samlas, vad man ska göra, hur ska man göra och så vidare.
– Gissar faktiskt att det inte hänt så väldigt mycket på den fronten, ungdomar vill ha någonstans att träffas och möjlighet till roliga aktiviteter. Därför ska man inte underskatta betydelsen av att ha en fast plats, understryker Mats.

Han utvecklar i förhållande till sitt huvudsakliga åtagande med fritidsgården i Slätta, som på grund av vissa stökiga element och nästintill för stor popularitet fått hålla stängt för de äldre ungdomarna de senaste två månaderna.
– Där försökte vi få till ett samarbete med lämpliga aktörer för att komma till tals med problemen och kunna fortsätta med aktiviteter för de äldre, som exempelvis den uppskattade fotbollen.
– Jag har framfört mina åsikter i frågan och även gällande det här nya arbetssättet, men inte fått gehör för dem, berättar Mats Österlund som likt kollegorna troligen går en tämligen ny yrkesroll till mötes framöver.

Han betonar en innerlig förhoppning att Faluns stundande reformer kommer ungdomarna till gagn, och lyfter ett konsekvenstänk grundat i goda viljor kontra verklighet.
– Så här stora förändringar får ju så att säga biverkningar, det är klart att alla berörda parter påverkas. Det är också viktigt att få med landsbygden på ett bra vis i det nya arbetet.
Faluns fritidsgårdar av i dag hittas i Bjursås, Enviken, Gruvriset, Norslund, Näs, Slätta, Sundborn och Svärdsjö.
Fritidsgårdarna riktade till barn 10-12 år kommer att rulla på som vanligt. Detta är en verksamhet som är lagstadgad och del av skolbarnomsorgen. Skillnaden är att skolan helt och hållet tar över ansvaret för den.

Mats Österlund vänder åter blicken mot en horisont tillhörande Faluns yngre generationer.
– Föredrar om det blir åtminstone ett slags övergångsperiod, att man inte slaktar alla gårdarna på samma gång.
– Det här kanske blir jättebra, och jag hoppas självklart det. Att det inte bara är en besparing, för då är man lite farligt ute.

Publicerad i Annonsbladet Falun vecka 8, 2020.

Facebook

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!

ANNONS