ANNONS

En röststark och namnkunnig formation Falumusiker låter nu larmet ljuda gällande stadens förutsättningar för det lokala musiklivet. ”Senaste decenniet märks en tydlig degradering, och finns inga lokaler så bildas heller inga nya band”, säger Frank Kooistra, en av initiativtagarna.
Foto: Pressbilder/Privat

Faluartister slår larm om ett lokalt musikliv i fara

FALUN. Faluns musiker höjer nu rösten bortom ordinarie repertoar. Ett skri som rapporterar om ett lokalt tonalt liv i kris. Kvalitet, kvantitet och kreativ klangrikedom finnes. Men i tomheten från bristen på replokaler och scener ekar farhågor om tystnad för Faluns tonsatta framtid. – Vi vill att kommunen tar det här på allvar för att utveckla Falun som musikstad, inte avveckla, betonar Frank Kooistra som är en av många etablerade artister som nu tar strid för Faluns överlevnad som musikstad.
18 av Faluns musiker, låtskrivare och artister vittjar nu struparna i ett gemensamt avgrundsvrål.
Strupar som till vardags förmedlar fägring för anhängare till visans värld, popens panoraman, hårdrockens hymner och de stora känslornas högborg.
Regionalt, nationellt och internationellt.
Allt gör avstamp i det lokala.
Ett avstamp vars själva språng nu tagits som gisslan av en logistisk björnsax.
Välmeriterade vokalisten och branschentreprenören Frank Kooistra förklarar sitt och musikanternas tämligen alarmerande uppsåt.
– Under många år har hotet hängt över berörda parter, konstaterar han rörande det faktum att anrika replokaler står inför avpollettering då lokalerna i Valhalla från och med 2022 viks åt annan verksamhet i ägaren Region Dalarnas regi.
Någon plan b för drabbade musiker framhålls i nuläget ej finnas. En sådan var heller inte inskriven i det kontrakt som tecknades mellan kommun och region vid försäljningen 2011, menar Frank Kooistra med musikerfränder.
Som nu gör gemensam sak.
För att vända en negativ trend i frågan Falun kontra musikliv.
– Tyvärr är detta bara ett av många exempel där replokaler avvecklats eller sålts utan att andra alternativ skapats, suckar Frank.
Och fortsätter:
– Senaste decenniet kan man konstatera en tydlig degradering inom det här området, och det gäller till stor del också konsertmöjligheter.
Han ger tummen upp för evenemang tillhörande exempelvis Falun Bowling & Krog (nyligen omstöpt till Heymakers), Magasinet och Sabaton Open Air samt sporadiska ansatser signerade övriga i en tapper flora lokala aktörer. Men att den kulturella kräftgången i 023-musiken märks markant också i dessa forum.
Utbudet är begränsat, och att det hela hänger ihop ett påtagligt problematiskt moment 22 i strategiskt format.
– Ja, finns det inga replokaler så bildas det inga band. Och då går Falun inte bara miste om rikedomen i stort konstnärskap, utan också i fråga om de många företag som skapas i anslutning till musikscenen, understryker Frank.
Artistuppbådet bakom det ytterst seriöst formulerade budskap som nu betonas är eniga i att Falun missar viktiga steg i en metodisk process.
– Replokalerna som finns i Kulturhuset tio14 är fantastiska för musiker i en uppstartsfas.

– Men det saknas ett nästa led, när man blir lite äldre och bygger vidare på sitt eget eller bandets artisteri och förehavanden. Ett ack så viktigt mellanregister, för att snacka musiktermer, utvecklar Frank Kooistra.

Frank Kooistra. Foto: Niklas Hovén
Han exemplifierar med idrottens värld, där man inte sällan tar sina första steg i knatteverksamheten för att sedermera gå vidare till pojk- och flicklag, juniorlag och kanske till sist A-lag.
Där förutsättningar finns sker också utveckling som ger resultat.
– Var uppe på Lugnet för någon dag sedan och blickade ut över hela området. Där har man verkligen lyckats bygga ett nav och tänkt till för att skapa en helhet som bevisligen ständigt låter tala om sig världen över.
Frank framhåller det mindre formatets betydelse för att liten ska få gro och växa in i framtida uppdrag.
Och därpå i stora volymer ge tillbaka till den hemstad som stått för musikalisk fostran.
Som Sabaton och Sabaton Open Air.
– Ett exempel på vad drivkraft och talang kan leda till, hyllar Frank.
Och konstaterar:
– De är också ett lysande exempel på hur viktigt det är med just replokaler, studieförbund och en bra start på hemmaplan.
I sammanhanget kan i ett digert urval också omnämnas Sky High, Good Harvest, Peter Carlsson, P-Floyd, John Lindberg Trio, Bolaget, Brothers Of Metal, Twilight Force, Henrik Jonback, Niklas Hilleskär och många fler. Den musikaliska gärningen är omfattande. De 16 artisterna framhåller nu också likaså de många mervärden som skapas.
Mervärden som kommer Falun till gagn, om man förmår värdesätta och uppmuntra dess upphovspersoner.
– Här är det bara att titta på grannkommunen. Borlänge stimulerar det lokala musiklivet på ett helt annat sätt än det görs här i Falun.
– Man har bland annat varit smarta i att engagera folk med Peace & Loveerfarenhet, man har medarbetare inom kommunen som äger insikt i musikbranschen, säger Frank och inflikar därtill Dalapops och tidigare Boomtowns betydelse för den regionala musikpulsen.
Han landar i själva fundamentet för den av framtidsförhoppningar formade agenda man nu vill lyfta till högsta tänkbara beslutsfattarnivå.
– Som musiker är man ofta tacksam och glad bara man har en plats där man får vara och spela. Vi vill att kommunen byter spår i sin framtoning och jobbar mer gemensamt med oss i den här frågan.
– Det ger så oerhört mycket tillbaka. Musikaliskt, kulturellt, mänskligt och ekonomiskt.
Frank tankeskissar scenarion som innefattar ett kreativt produktionscentrum, ett fysiskt högkvarter där skapade krafter kan mötas.
Replokaler, förråd för musikprylar, studio för inspelning. Och så vidare.
– Möjligheterna är egentligen oändliga. Genom att prata med branschkunniga inom Faluns musikliv kan politiken och berörda parter skapa sig kunskap och insikt i hur vi kan utveckla det här på bästa sätt.

– Det måste ske något i rätt riktning nu, och via dialog kan klargöras vad som är görbart för alla inblandade. Har hittills blivit uppringd av en politiker som brinner för dessa frågor, och känslan är att den här grytan nu börjar bubbla så smått, avrundar Frank Kooistra i hoppfulla ordalag.

Faluartister samlas nu i ett upprop för stadens musikliv. Foto: Dreamstime

18 musiker i gemensam stämma

Frank Kooistra – Deaf Rat
▪ Hanna Enlöf – Good Harvest och soloartist
▪ Clas Yngström – Sky High
▪ Emma Linnea Näslund – Gaupa och Oil My Member
▪ Johan Johansson – Brothers Of Metal och filmkompositör
▪ Henrik Rapp – Broder Henrik Rapp
▪ Janne Stumsner – P-Floyd
▪ Ylva Eriksson – Good Harvest och Brothers Of Metal
▪ John Lindberg – John Lindberg Trio
▪ Johanna Aspfors – Ärkepucko
▪ Pär Sundström – Sabaton
▪ Niklas Hilleskär – frilansmusiker och lärare Brunnsvik Creative Music
▪ Hanna Turi – soloartist
▪ Mark Tägtström – Ärkepucko
▪ Per Hed – Falu Funk och låtskrivare Warner Chappel
▪ Annsofie Lindström – artist och sångerska
▪ Kalle Strand – Falu Funk
▪ Jakob Grundtman – producent och ljudtekniker
Facebook

ANNONS

ANNONS