ANNONS

Nu har bygget på Falu lasarett dragit igång. Från vänster Martin Ullgren, projektchef Regionfastigheter, Bo Brännström (L), fastighetsnämndens ordförande, Sofia Jarl, (C) hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande, Ulf Berg (M), regionstyrelsens ordförande och Michael Sundhäll, VD på Byggdialog AB som tog det inledande spadtaget.
Foto: Sara Flodin

Falu lasarett byggs ut

FALUN Nu har bygget ovanpå Falu lasaretts akutavdelning dragit i gång. De nya lokalerna på hus 09 kommer att bli en våning högre än det hus som bygget ansluter till. Ytan blir drygt 900 kvadratmeter och där ska intensivvård, röntgen, laboratoriemedicin, kvinnoklinik och onkologmottagning inrymmas. Byggbudget är cirka 700 miljoner kronor.

– Den nybyggda delen kommer att stå klar sommaren 2025. Sedan kommer vi att bygga om i det befintliga huset intill och allt kommer vara klart till sommaren 2026, förklarar Martin Ullgren, projektchef vid Regionfastigheter.
Sofia Jarl (C), hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande, framhåller att Falu lasarett kommer kunna göra fler ingrepp på hemmaplan när de nya lokalerna står färdiga.
– Detta är en satsning på den högteknologiska vården som gör att vi kan operera och undersöka fler på hemmaplan och slipper skicka i väg patienten. Vi kommer också att kunna göra mer avancerade undersökningar.
Hon hoppas att detta ska leda till att vårdköerna kortas.
– Det är en av anledningarna till att vi vill göra detta.
Sofia Jarl (C) tycker dock inte att vården varit undermålig.
– Nej, men däremot har vi för låg kapacitet. Vi skickar i väg många på undersökningar som vi skulle kunna göra “hemma”. Vi köper vård av andra, snart upp till en miljard kronor. Både högspecialiserad, men även valfrihetsvård.
– Av detta är det mycket som vi skulle kunna göra “hemma”. Det finns inget som säger att vi kommer kunna ha tillgång till andras kapacitet hur mycket som helst under lång tid. Vi opererar så mycket vi kan och IVA tar så många patienter de kan, men de har inte ändamålsenliga lokaler.

Från början låg budgeten på 500 miljoner kronor för bygget, men Ulf Berg (M), regionstyrelsens ordförande, förklarar att mer yta tillförts projektet sedan dess.
– Det ingår ombyggnationer i de angränsande lokalerna. Så det är inte en fördyring på 200 miljoner utan vi får mer för de pengarna, klargör han.
Michael Sundhäll, som är VD på Byggdialog AB, tror att de kommer kunna hålla budget om 700 miljoner kronor.
– Vi har haft ett väldigt nära och bra samarbete under ett års tid så vi känner oss trygga med den budget vi har i projektet.
– Det blir inte dyrare utan vi kan använda pengarna till den egna vården i stället för att köpa in vård. Vi kan ha mer personal och kan operera mer, förklarar Ulf Berg som på presskonferensen bedyrade att de anställda trivs på sina jobb.
Sofia Jarl:
– Vi ska erbjuda de bästa förutsättningarna för medarbetarna. Vi har vakanser och alla slåss om kompetensen. Vi konkurrerar med kommuner och en massa andra om sjuksköterskor, till exempel. Vi vill fortsätta och behålla den absolut högsta kvaliteten på våra duktiga medarbetare och locka hit fler. Då måste vi erbjuda moderna vårdmiljöer och arbetssätt, påtalar hon.
Ulf Berg inflikar:
– Vi måste se till att kirurgerna får “knivtid”, som det så populärt heter. Börjar kirurger och andra försvinna ifrån oss till universitetssjukhus för att det bara är där det händer, då är vi illa ute.

Det är den låga delen av huset som ska höjas med sex våningar. På första våningen kommer balkar att stabilisera bygget och ovanpå dessa byggs vårdmottagningarna.
– Det kommer att bli extra stökigt under tiden “pålningen” sker, men det är under en kortare tid, säger Sofia Jarl (C).
Enligt Kimmo Ylioja, som ingår i platsledningen på bygget, kommer detta arbete pågå ett halvår.
– Själva pålningen blir ett knackande ljud i och med att vi har borrat hål. Sedan är det inte så mycket ljud, det är ett hyfsat tyst montage, men kommer att märkas, absolut. Detta får vi förhålla oss till under hela byggtiden och ha tät kontakt med verksamheten så vi inte stör dem.

Kimmo Ylioja ingår i platsledningen på bygget, tillsammans med Niklas Nilsson och Anna Vickholm. Foto: Sara Flodin

– Det gäller att ha den här dagliga kontakten om det blir “för mycket”. Verksamheten går alltid först så det gäller att ha en tät dialog, betonar Michael Sundhäll.

Lasarettet får i och med nybygget också en ny, avancerad magnetkamera.
– Den kan upptäcka prostatacancer mycket tidigare och göra mer träffsäkra undersökningar jämfört med den vanliga magnetkameran, som också gör mycket nytta. De kör vi också för fullt, men de räcker inte till, så många måste undersökas utanför Dalarna. Vi vill att de ska få göra undersökningen här hemma, lovar Sofia Jarl som tror att de kommer bli tvungna att anställa fler personer.

Akuten kommer delvis att evakueras till angränsande plan.
– Som besökare kommer du att gå in till akuten på samma sätt och sedan slussas du vidare inne i akuten, informerar Martin Ullgren.

Det är den låga delen av huset med akuten som ska höjas med sex våningar. Foto: Sara Flodin
Facebook

ANNONS

ANNONS