ANNONS

Till följd av fuskåkning som kostar Dalatrafik mångmiljonbelopp återinför man nu biljettkontrollanter på länets bussar.
Foto: Sonny Jonasson

Dalatrafik har fått nog av fuskåkandet

FALUN/DALARNA. Nu genomför Dalatrafik ånyo biljettkontroller på bussarna i länet. Syftet är att komma till bukt med fuskåkningen. Som enligt regionpolitiker kostar cirka 60 miljoner kronor om året. – Det här är en ekonomisk fråga, bekräftar kollektivtrafiknämndens ordförande Christer Carlsson (M).

Dalatrafik och Region Dalarnas politiska representanter på området framhåller att man årligen tappar stora intäkter till följd av otillåten gratisåkning och ogiltiga biljetter.
Därför är man nu åter inbegripna med biljettkontroller på Dalarnas bussar.
Exakt startdatum för kontrollperioden uppger man inte med motiveringen att resenärer då kan tänkas utnyttja det för ytterligare otillåtet bussåkande. Enligt Bussmagasinet inleddes dock det hela den 25 augusti, och Christer Carlsson nämner att det handlar om en etablering av tämligen omgående karaktär.
– Problemet har givetvis accentuerats av pandemin och det faktum att man stiger på via den bakre dörren då den främre är stängd, säger han.

De tappade intäkterna till följd av detta och vad man uppger är frekvent fuskåkning är alltså i mångmiljonklassen.
Christer Carlsson vidareutvecklar i frågan.
– Framdörren på bussarna har varit stängd för att som bekant begränsa chaufförernas exponering för eventuell smitta.
– Beräkningar visar att om vi kunnat ha framdörren öppen för påstigning så hade vi gjort en liten vinst för det här året. Nu landar det i stället på ett underskott på cirka 54 miljoner kronor, så visst har pandemin påverkat.

Christer Carlsson, ordförande i Region Dalarnas kollektivtrafiknämnd. Foto: Sonny Jonasson

Detta också på så vis att resandet under cirka 1,5 år av covidsjukans konsekvenser minskat generellt.
Och således även det otillåtna resandet med ogiltig biljett eller ingen biljett alls.
Vilket Carlsson konstaterar vara ett bekymmer av stora proportioner.
– Vi förlorar årligen cirka 60 miljoner kronor på grund av detta. Vi har gjort en upphandling, som tidigare blivit uppskjuten, men som nu är klar.
– Den resulterar i att bevakningsföretaget Avarn genomför biljettkontroller på länets bussar, förklarar Christer Carlsson.

Han informerar gällande Avarn Security att de också uppbär åtaganden för bland annat Falu kommun och Region Uppsala.
– Kundrelationer som bidrar till att vi känner oss trygga i deras förmåga att utföra ett bra jobb och klara situationer med eventuell dålig stämning och olika former av bemötande.
Tidigare har dylika biljettkontroller och vad som rubriceras som trygghetsskapande bevakning även utförts av Securitas och CSG (Commuter Security group).

Kontrollerna ska enligt uppgift fortgå regelbundet och över hela Dalarnas bussnät.
Vid ombordstigning samt ombord på bussarna under färd.
I de fall resenärer ertappas med ogiltigt färdbevis eller vid fuskåkning blir påföljden bötesbelopp om 1 200 kronor samt att resenären får lösa giltig biljett för vidare färd mot sin aktuella destination.

Facebook

ANNONS

ANNONS