ANNONS

Falan-bions förman Jan Hällberg hoppas på snart stundande bättre tider för både befolkning och biograf. “Jag vill vara positiv. Tills vidare vill jag hälsa Faluborna att vi har öppet och visar film i trygg miljö.”
Foto: Sonny Jonasson

Biobas Hällberg: “Vi har öppet och visar film i trygg miljö”

Pandemin antog formen av en långkörare. Ett scenario få hade spått – och sannolikt ingen hoppats på. Jan Hällberg, biobas på klassiska Falan i Falun, är en lokal nöjeskraft som tvingas konstatera segdragna konsekvenser. – Vi kör med Filmstadens biljettsystem, så folk tror nog att vi hör dit och har stängt. Men vi håller öppet och kämpar på så gott vi kan, berättar han.

Biograf Falan Svenska Bio är det officiella namnet, och det i Faluformulerad folkmun frekvent nyttjade tilltalet handlar oftast om “Falan-bion” eller bara “Falan”.
En för Falun klassisk inrättning.
Den snurriga ugglan på hustaket av Östra Hamngatan 18 är en konstant.
En markör för trivsel, biomörker, biomys, biomums.
Under ett års tvagning av coronapandemin har Jan Hällberg och kompani kämpat i motvind.
– Under förra sommaren nyttjade vi 80-procentspermitteringen, och har nu sedan begränsningen på 8 personer i salongen tvingats aktivera den igen, förklarar platschefen tillika filmfantasten Hällberg.
Han utvecklar kring vad som är en i flera avseenden utmanande situation.
– Svenska Bio har öppet, men då vi använder Filmstadens biljettsystem tror nog folk att vi, i likhet med Filmstaden, håller stängt.
– Under pandemins första våg pausade vi för en period, men nu kämpar vi på så gott det går och följer självklart riktlinjer och restriktioner.
Föregående helg körde man bland annat storslagna familjeäventyret “Raya och den sista draken” i fyra salonger samtidigt. För totalt 32 personer, således.

Hällberg hymlar heller inte med hårda tiders omdirigering av verkligheten.
– Ekonomiskt är det tufft, och därav är man tacksam för möjligheten till permittering. De i personalstyrkan som under pandemins första våg tyvärr sades upp, har nu blivit återanställda.
– Tråkigt nog kan jag i nuläget inte erbjuda dem jobb, då verksamheten nu är så pass liten och hårt åtstramad.
Svenska Filminstitutet betalar ut stödpengar som av förklarliga skäl mottages med öppen famn.
Stöden motsvarar dock ej det stora tapp i omsättning man upplever.
– Men man är tacksam för all hjälp vi kan få. Vill heller inte rikta kritik mot staten. Pandemins effekter är så omfattande för så många att det nog är svårt att detaljgranska och tillse de enorma tapp som uppstått. Det är ju så många som blöder ekonomiskt, konstaterar Jan med en suck.

Och spinner vidare på den röda tråd som här knutits an till det finansiellt ansträngda läge som i dag är en realitet.
Falans förman förmedlar en lägesrapport som åskådliggör talande siffror.
– Här i Falun är vi i dagsläget bara 5 aktiva, av totalt 20 som i olika omfattning vanligtvis arbetar på bion, konstaterar han.
– I hela landet finns Svenska Bio på cirka 40 orter och har cirka 600 anställda. Uppskattningsvis 400 av dem är i nuläget permitterade.
De snäva ramarna återspeglas också i faktorer av administrativ art.
– Vi har sagt upp vårt fasta telefonabonnemang, slutat annonsera i tidningar. Kapat fasta kostnader.
– Dessutom har Svenska Bio två större byggprojekt som drogs i gång innan pandemin, i Eskilstuna respektive Kungsbacka, förklarar Jan ytterligare faktorer av ekonomisk grund.

I ett vidare perspektiv ser han hur filmbranschens pandemipåverkan internationellt till syvende och sist även landar i knäet på lokala biografer.
Aspekter i fråga om lönsamhet färgar delvis nu rådande filmutbud, och de många streamingtjänsternas funktion i kombination med branschläget spås av Jan kunna innebära permanenta förändringar.
– Jag tror och hoppas att biografernas exklusivitet kommer att förbli intakt, men det beror på hur bolagen agerar framöver.
– Tror att det som händer nu kanske kan rita om kartan lite. Vi får se hur det utvecklar sig, och man får ha förståelse för vissa förändringar. Alla vill ju få sina rörelser att gå runt, resonerar han i en inkännande och påtagligt ödmjuk framställan.
Branschen och biograferna testas av tider i en dramaturgi som tillhör såväl drabbande dokumentär som rysare med nya överraskningar runt varje hörn.
Men det hindrar glädjande nog inte ett knippe starka filmer att leta sig in i maskineriet bakom de 6 salonger som inhyser totalt 285 röda fåtöljer i Falans innanmäte.

Jan nämner ett knippe rullar i rik genreflora.
– Vi har bland annat Oscars-nominerade “Nomadland”, “Judas and the Black Messiah”, “Ammonite” med Kate Winslet och den animerade “En pudel i flocken”.
Apropå sistnämnda framhåller han att barnfamiljernas närvaro vid matinéföreställningar i nuläget är ett för honom och biografen glädjande utropstecken.
Därtill att det på frekvent basis förekommer att folk tycks köpa stödbiljetter; att man bokar biljetter men inte bevistar bion fysiskt.
Han summerar avslutningsvis dagens förutsättningar som allt annat än en dans på rosor – men Jan Hällberg hyser inte ett uns besvikelse eller bittra stänk i sin lägesreflektion.
Snarare stråk av ljusglimtar och en vilja att hoppas på snart stundande bättre tider.
– Det är ju vaccinationerna man hoppas ska ge bra resultat. Jag vill vara positiv och tro att det snart borde lätta för oss alla.
– Tills vidare vill jag hälsa Faluborna att vi har öppet och visar film i trygg miljö.

Facebook

ANNONS

ANNONS