1954 satte Uno Lamm och Asea Gotlandslänken i drift efter att mitt under andra världskriget ha utvecklat teknologin därefter i experimentlänken mellan Trollhättan och Mellerud.
Foto: ASEA

Andra länken i drift 60 år efter genombrottet

Nu 60 år efter världsgenombrottet för högspänd likström med Engelska kanalen driftsätts nu Hitachi ABB Ludvikas och kundernas andra HVDC-länk, IFA2, i Engelska kanalen.

Det var 2017 som kontrakten för Interconnexion France-Angleterre (IFA2) skrevs. Nu rapporterar National Grid att trots pandemin har IFA2 genomförts i tid och på budget, 700 miljoner pund. ABB:s order var värd 270 miljoner dollar.
Ellänken som byggts med Ludvikas HVDC-lightteknik körs på 320 kilovolt och 1 000 megawatt
HVDC-länken är 235 kilometern lång, varav 205 kilometer sjökabel. Enligt National Grid förväntas projektet leverera 1,2 procent av Storbritanniens elbehov, tillräckligt för att försörja upp till en miljon hushåll med noll kolenergi.

Projektet började byggas 2018 och ingår i Europeiska unionens projekt av gemensamt intresse (PCI).
Ursprungliga HVDC-länken mellan Frankrike och England på 160 megawatt ledde till Aseas världsgenombrott 1961 efter framgången sex år tidigare med Gotlandslänken.
Från 1929 ledde Uno Lamm ASEA:s utveckling av högspänningslikriktare. Efter ungefär tjugo års utvecklingsarbete i samarbete med Kungliga Vattenfallsstyrelsen i Ludvika, Trollhättan och Mellerud blev det en kommersiell framgång i mars 1954.

Asea i Ludvika hade med Uno Lamms jonventiler världsmonopol på högspänd likström fram till 1969, då BBC-konsortiet tillsammans med Siemens och AEG efter att svenska regeringen stoppat Aseas medverkan Chaora Bassa-projektet i Moçambique som blev genombrottet för HVDC med thyrisorventiler.
På 1990-talet vidareutvecklade Ludvikaföretaget HVDC-tekniken och lanserade en VSC-lösning (voltage source converter) kallad HVDC Light.

Uno Lamm satte Ludvika på världskartan med högspänd likström. Foto: ABB
För 60 år sedan fick Asea sitt världsgenombrott med högspänd likström och byggde HVDC-startionerna med jonventiler på båda sidor Engelska kanalen, nu driftssätts Ludvikas, England och Frankrikes andra HVDC länk. Foto: ASEA

Fakta ur Teknisk tidskrift 1959
Likströmsöverföring för Engelska Kanalen
”De engelska och franska kraftverksförvaltningarna har beslutat att använda högspänd likström för att förbinda de båda ländernas nät under Engelska kanalen. Jämfört med en växelströmsförbindelse vinner man att antalet erforderliga kablar blir mindre med mindre krav på bottenutrymme och mindre sannolikhet för ankringsskador som följd och dessutom kan de två nätens frekvenser regleras oberoende av varandra.
Det tekniska ansvaret för denna likströmsöverföring har anförtrotts åt Asea som även skall leverera en stor del av utrustningen. Aseas och Vattenfalls lyckade försök med Gotlandsöverföringen, som togs i drift för sex år sedan, har alltså resulterat i detta nya projekt.”

Facebook

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!

ANNONS