ANNONS

Bertil Foss är första namn på listan för nomineringsgruppen Norbergs framtid där personer från olika partier i kommunfullmäktige gått samman.
Foto: Foto: Rose-Marie Eriksson/Arkiv

“Utan välskött ekonomi kommer inget att fungera”

NORBERG-KARBENNING Till kyrkovalet i Norberg-Karbennings församling finns två nomineringsgrupper – Arbetarpartiet Socialdemokraterna och Norbergs framtid. Vid förra kyrkovalet lyckades Norbergs framtid bäst av alla nykomlingar och fick 21 procent av de röstande i Norberg.

– Det var flera som tyckte att vi skulle ställa upp och det gick ju bra. Vi fick tre mandat och hade vi fått nio röster till hade vi fått fyra mandat, säger Bertil Foss som är första namn på listan.

Den som blir vald inom Svenska kyrkan är med och bestämmer vad kyrkan ska göra de kommande fyra åren. Det handlar framför allt om tre olika områden:
Vad kyrkan ska göra – den strategiska inriktningen. Vad det får kosta – budgeten och resursfördelning. Hur de grundläggande uppgifterna ska bedrivas – att fira gudstjänst, undervisa i och berätta om kristen tro, och att möta och hjälpa utsatta människor.
Norbergs framtid består av personer från olika partier i kommunfullmäktige som gått samman på en gemensam lista som ett alternativ till Socialdemokraterna.
– Församlingen är till för alla och vi har personer med olika yrkeserfarenhet som vi vet är till gagn för verksamheten, säger Bertil Foss.
Han säger vidare att församlingen skall verka för ett gott samarbete med skolan för att öka antalet konfirmander.
– Ungdomsverksamheten för ungdomar 13-25 år skall stärkas. Vi har två yngre på valbar plats som tillsammans är villiga att jobba för att få yngre in i församlingen.
Bertil Foss påpekar att han arbetar för en välskött ekonomi “för utan den kommer inget annat att fungera”.
– Personligen tycker jag att kyrkans personal är för dåligt utbildade det är ju andras pengar som förvaltas.
Vidare tycker Bertil Foss att det är ytterst viktigt att de får en kyrka där alla känner sig välkomna att dela sin kristna tro.
– Jag tycker att Norberg-Karbennings församling är helt fantastisk, men jag tror att det kan bli ännu bättre.
På kyrkovalsvaldagen den 19 september sker röstning i Mariagården och i Gruvgården samt sockenstugan i Karbenning.

Norbergs framtid, Norberg-Karbenning församling
De kandiderar till kyrkofullmäktige

1. Bertil Foss, f.d. officer
2. Johan Hjelm, elektriker
3. Rasmus Fogelberg, vårdbiträde
4. Birgitta Werner, redovisningskonsult
5. Yachak Arone Nunez, lärare
6. Putte Dahlström, pensionär
7. Elsalill Strolz, bildlärare
8. Arne Andersson, pensionär
9. Lars Persson, f.d. ekonomichef
10. Anna Kramer, medicinsk fotterapeut
11. Per-Arne Andersson, entreprenör
12. Kalle Jensen, pensionär
13. Krister Hedberg, f.d. egen företagare
14. Anita Helgesdotter, f.d. stiftskonsulent

Arbetarepartiet – Socialdemokraterna
De kandiderar till kyrkofullmäktige

1. Anders Bjälevik
2. Eva Hölke
3. Roland Ax
4. Gunilla Persson
5. Lars-Erik Karlsson
6. Mia Ström
7. Robin Bergman
8. Linnéa Landerstedt
9. Juhani Elonen
10. Evy Woxberg

Nomineringsgruppen Socialdemokraterna vill att Svenska kyrkan ska vara jämställd, motverka diskriminering och ha fler kvinnor på ledande befattningar.
Kyrkan ska vara en plats för alla att vigas, oavsett sexuell läggning, och att alla präster ska vilja viga alla. Kyrkan ska också vara ett föredöme som arbetsgivare och ställa krav på kollektivavtal, även för underleverantörer. Kyrkan ska också ta sitt ansvar för klimatet och aktivt bidra till omställningen.

Facebook

ANNONS

ANNONS