ANNONS

“Sedan problemen i fjol lyfts med företaget har det fungerat och vi har inte haft några problem”, säger Monica Forsgren (S), ordförande i omsorgsnämnden i Smedjebacken.
Foto: Veronica Rigtorp

”Trygghetslarmen fungerar bra i dag”

SMEDJEBACKEN. De omtalade trygghetslarmen från företaget Tunstall finns i flera kommuner i Dalarna, bland annat i Smedjebacken. I dag fungerar larmen och kommunen har sökt vite på 151 032 kronor av bolaget.

Det var 2016 som kommunen ingick avtal med Tunstall om trygghetslarm. I avtalet fanns möjlighet att söka vite vid problem och det var just det som kommunen gjorde efter att det var omfattande problem med larmet från den 7 till 27 oktober i fjol.
Problemen i Smedjebackens kommun bestod bland annat i att de som skulle nås av larmen inte visste om att det larmats.
– Mellan 30 minuter och 24 timmar från det att det larmats hos de gamla och sjuka tog det innan vi fick något veta, säger Monica Forsgren (S), ordförande i omsorgsnämnden i Smedjebacken.
Hon fortsätter:
– Oftast var det anhöriga och personal som upptäckte att inte larmet fungerat. Tack ock lov var det ingen allvarlig incident under tiden larmen inte fungerade, säger Monica Forsgren.
Kommunen har inte avbrutit avtalet med Tunstall, då trygghetslarmen har fungerat sedan fjolårets problem uppdagades.
– Sedan problemen i fjol lyfts med företaget har det fungerat och vi har inte haft några problem, säger Monica Forsgren.
Tunstall säger till SVT Dalarna nyheter att de för dialog med kommunerna som drabbats.

Trygghetslarm hemtjänst
Trygghetslarm är ett hjälpmedel som gör att personen som har ett larm, kan tillkalla hjälp från hemtjänsten vid dygnets alla tider.
Larmet kan bidra till att personen känner ökad trygghet och säkerhet i sitt hem. Trygghetslarm söks hos biståndshandläggare.
Trygghetslarmet består av en trygghetstelefon och en bärbar larmklocka, som sätts på armen eller hängs runt halsen. Detta larm är kopplat till telefonen. Det går att larma både genom att trycka på larm knappen på trygghetstelefonen och larmklockan.
När en person har larmat ringer trygghetstelefonen upp larmpersonal i hemtjänsten via högtalaren i telefonen. Personen kan tala direkt med larmpersonalen. De ser på sin telefon varifrån larmet kommer och ser till att personen får hjälp.

Källa: Smedjebackens kommun.se

Facebook

ANNONS

ANNONS