ANNONS

Spadtagsdags. Förberedelser med reflexvästar och hjälmar ingår. Från vänster Jan Bohman (S), Ulf Berg (M), Ronny Beyer (S), Sofia Jarl (C) och Helen Kastemyr.
Foto: Veronica Rigtorp

Spadtag för Borlänges första familjecentral

BORLÄNGE. En avsiktsförklaring undertecknades. Planering vidtog. Nu är första spadtaget avklarat och bygget av Borlänges första familjecentral påbörjas.

Redan 2016 fanns en förstudie för inrättade av familjecentral i kommunen, då var planerna att hitta en lokal i västra Borlänge.
Flera andra kommuner i Dalarna har redan en familjecentral. Erfarenheten från dessa är positiva. Familjecentraler hjälper till i det förebyggande arbetet och kommer på en längre sikt skapa ett bättre och tryggare Borlänge för vanligt folk, sa de som medverkade vid undertecknandet 2019.
Borlänge kommun och Region Dalarna var överens om att öppna en familjecentral i Borlänge och skrev på en avsiktsförklaring. Där och då stacks det inte under stolen med att Borlänge har speciella utmaningar.
Kommunen dras med stora kostnader inom socialförvaltningen för enskilda placeringar för till exempel missbruksbehandling på upp mot 3 500 kronor per dygn för enskild placering.
Med en familjecentral ska problem upptäckas tidigare och både kostnader och personligt lidande minska.

Spadtag för Borlänges första familjecentral. Placeringen av centralen är på Humanistgatan, i närheten av Kupolen, Högskolan och Börje Anderssons park. Från vänster Ronny Beyer (S), samhällsbyggnadsnämndens ordförande, Håkan Wigholm, Skanskas distriktschef, Sofia Jarl (C), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, Jan Bohman (S), Borlänge kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd , Ulf Berg (M), Regionstyrelsens ordförande, Gustav Björnbom, produtionschef på Skanska, Helen Kastemyr, divisionschef primärvården, Vesa Juujärvi, verksamhetschef Jakobsgårdarnas vårdcentral, Christina Bång, avdelningschef för BVC, och psykologerna på Jakobsgårdarnas vårdcentral. Foto: Veronica Rigtorp

Målet är att stödja och komma närmare Borlänges familjer genom att erbjuda tjänster såsom mödrahälsovård och barnhälsovård. Här kommer även en öppen förskola och socialtjänstens förebyggande verksamhet att bedrivas.
Byggnationen och etableringen av familjecentralen kommer efter spadtaget att påbörjas, under ledning av Skanska Sverige AB och beräknas vara färdigställd för invigning i början av 2023.
Vid familjecentralen kommer Region Dalarna att bedriva mödra- och barnhälsovård och Borlänge kommun kommer bedriva öppen förskola samt socialtjänstens förebyggande verksamhet. Placeringen av centralen är på Humanistgatan, i närheten av Kupolen, Högskolan och Börje Anderssons park.
– Fastigheten kommer att ligga bra till för de som ska nyttja den, hit kan man cykla, gå eller åka bil, säger Sofia Jarl (C), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.
Hon ser många fördelar med familjecentralen.
– Familjecentralen är en samhällsinvestering, förklarar Sofia Jarl.

Avdelningschef för BVC och psykologerna på Jakobsgårdens vårdcentral Christina Bång och Jakobsgårdens vårdcentrals verksamhetschef Vesa Juujärvi såg förväntasfulla ut inför spadtaget till nya familjecentralen som de båda kommer att jobb i framöver. Foto: Veronica Rigtorp

En familjecentral i kommunen, har varit ett löfte från Socialdemokraterna i Borlänge till väljarna. En familjecentral utgör också punkt 12, i den politiska majoritetens 100-punktsprogram, som säger att det ska: Starta minst en Familjecentral under mandatperioden.
– Nu kan vi bocka av det löftet, säger en mycket nöjd, Jan Bohman (S), kommunstyrelseordförande.
– Målet är att ha minst en familjecentral i varje kommun, berättar Ulf Berg (M), Regionstyrelsens ordförande.
– Det skulle egentligen behövas en till familjecentral i Borlänge. Det är bra att den första byggs, säger Helen Kastemyr, divisionschef primärvården.
Med Borlänges familjecentralen som bas kan andra lokala aktörer knytas, såsom föreningar, organisationer och myndigheter.
Genom att ha alla verksamheter tätt samman ska man kunna sätta in åtgärder som hjälp och stöd tidigt när man ser att något är börjar gå fel. Och undvika att problem växer sig stora.
– Vi har en väg in för våra företag i kommunen. En familjecentral skapar en väg in för människan i Borlänge. Vilket kommer minska det personliga lidandet, detta då man i en familjecentral jobbar med hela familjen och inte bara med en individ. Nu tar vi ytterligare steg för att förverkliga våra löften till Borlängebon, säger Jan Bohman (S) kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd i Borlänge.

Entreprenören Skanska bygger på uppdrag av Fastighets AB Hushagen, båda aktörerna hänvisar till bra samverkan.
– För oss är det viktigt att kunden har ett hållbarhetsperspektiv och ställer höga krav. Då vi har ett högt hållbarhetsfokus, sa Håkan Wigholm, distriktschef Skanska.
Företaget jobbar med hållbarhet genom hela byggkedjan, från rivning till färdig fastighet, vilket också visade sig när rivningen av huset på tomten revs, fanns också det cirkulära tänket med, där allt från inredning, tegel och fönster värderades för exempelvis transport till återbrukscentralen.
Prislappen på bygget är 108 miljoner kronor, i alla fall är det den summa som det äskats pengar för.
Rent ekonomiskt för Region Dalarna blir det nära kostnadsneutralt, möjligen med en lite högre hyra, men desto effektivare lokaler. Regionen slipper också kostnader för anpassningar av gamla lokaler.
Lokal area familjecentral är cirka 1 415 kvadratmeter, total yta för våning ett och två är cirka 2 815 kvadratmeter, hela fastighetsarean är 3 600 kvadratmeter.

Facebook

ANNONS

ANNONS