Logotyp Lokalt i Dalarna - Dalarnas största gratistidning
Daniel Moström, som driver företaget Zinkhus, har byggt en solcellsanläggning intill Atlasvägen i Smedjebacken. Hans solcellspark fick vara bakgrund vid fotograferingen av kommunstyrelsens ordförande Fredrik Rönning (S) och Anders Danielsson som är teknisk chef på Smedjebackens kommun.
Foto: Sara Flodin

Solcellsparker planeras i Smedjebacken

SMEDJEBACKEN Smedjebacken vill anlägga en solcellspark inom kommunen och planerar därför att arrendera ut mark till den eller de entreprenörer som vill investera i en sådan. – Vi vill möjliggöra för storskalig miljövänlig el och en del i det är solcellsparker, förklarar kommunstyrelsens ordförande Fredrik Rönning (S).

Förfrågningar har redan gjorts till kommunen för att få tillgång till mark för anläggning av solcellsparker och för att hitta lämplig kommunal mark för ändamålet har en inventering gjorts.
– Vi vill inte blockera industrimark eller den mark som är avsatt för bostäder, utan vi ville hitta mark som är svårutnyttjad, berättar Rönning.

Läs mer om arbetet, klicka HÄR!

Två områden har avsatts för ändamålet. Röbacken II är på 77 hektar och Humbobergets inhägnade deponi som är knappt 7 hektar.
En del av Röbacken II har tidigare varit utarrenderat för slåtter.
– Vi har ett jordbruksarrende där som vi sagt upp, förklarar Anders Danielsson som är teknisk chef på Smedjebackens kommun.
Han förklarar att Röbacken II består av både åker, skog, myrar och våtmarker och att det är exploatören som kommer få ansvara för avverkning av området.
– Det är ett jättestort projekt, påtalar Rönning.

Läs mer: Vill bygga solcellsparker för hundratals miljoner


Genom ett arrendeavtal får exploatören nyttja marken och nu får entreprenörer lämna anbud till tekniska kontoret utefter ett anbudsunderlag som kommunen utarbetat. Kommunen vill hitta minst en eller max två entreprenörer för åtagandet.
– Vi vill se att det är ett företag som har en bra verksamhetsplan och uppfyller skatter och annat, förklarar Danielsson.
Kommunalrådet påpekar att det inte handlar om att ge ”första bästa” chansen att bygga:
– Det handlar om att hitta en seriös entreprenör som har kapacitet att göra det här. Det finns många ”nybyggare” inom branschen som är sugna på att göra sin första affär, men det behövs rejält med kapital och tekniskt kunnande för att kunna bygga en solcellspark.

Något annat som åligger exploatören är att ansvara för de miljöutredningar som krävs inför projektet.
– Vi har gjort en första check på biotopen, men det blir väldigt många miljöutredningar för exploatören, konstaterar tekniska chefen.
– Den som tror att det är lätt att bygga 77 hektar solcellspark ska nog inte göra det, konstaterar kommunalrådet.
Den 31 juli går anbudstiden ut och trots att det är långt dit har redan nu runt 14 entreprenörer visat intresse för att bygga parken.
– Flera av dem har varit väldigt seriösa, konstaterar Danielsson.

Att anlägga colcellsparker har blivit en bättre investering den senaste tiden. Foto: Sara Flodin

Marken förväntas vara utarrenderad under 30 år.
– När det väl är avslutat går det att nyttja marken till något annat, påtalar kommunalrådet.
När en exploatör utsetts skrivs en avsiktsförklaring, vilket är ett första steg för företaget att få möjlighet att ansöka om nätanslutning.
Smedjebackens kommun har investerat i solceller på flera av kommunens byggnader, nyligen sattes Smedjehallens solceller i drift.
– Det var inte aktuellt för några år sedan, men nu är det en helt annan ekonomi i att bygga stora solcellsparker, konstaterar Rönning.

Även Avesta satsar på förnybar solenergi, klicka HÄR för att läsa mer!

[YouPlayPlaylistPlayer video="2847" floating="3" ap mute pl=764 nt=10]
Facebook

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!