Protest mot förslaget att lägga ner Stjärnsunds förskola, 2019.
Protest mot planerna på att lägga ner förskolan i Stjärnsund, i samband med kommunfullmäktiges sammanträde i Hedemora den 18 juni 2019. Nu, drygt fyra år senare, finns åter ett förslag om att lägga ner förskolan.
Foto: Arkiv

I backspegeln: Nedläggningshot, protester och en politisk vändning

GARPENBERG/STJÄRNSUND. På nytt är Garpenbergs skola och Stjärnsunds förskola nedläggningshotade. Förra gången som de föreslogs att läggas ner kom en politisk vändning som räddade kvar enheterna.

I samband med Hedemoras kommunfullmäktiges sammanträde den 18 juni 2019 möttes ledamöterna av ett gäng föräldrar och förskolebarn som protesterade mot förslaget att lägga ned Stjärnsunds förskola, som ett led i de föreslagna besparingarna inom bildningsnämnden.
Skyltar med budskap som “Bevara Stjärnsunds förskola” och “Förskolan måste finnas för ett levande Stjärnsund” visades upp utanför St Paulusgården.
– Vi vill hellre samarbete för att hitta lösningarna, men nu pushas vi till att göra motstånd, sade Ylva Lundkvist Fridh, en av initiativtagarna till protestaktionen, till Lokalt i.

Protest mot förskolenedläggning 2019.
I samband med Hedemoras kommunfullmäktiges sammanträde den 18 juni 2019 möttes ledamöterna av ett gäng föräldrar och förskolebarn som protesterade mot förslaget att lägga ned Stjärnsunds förskola. Nu är förskolan på nytt nedläggningshotad. Foto: Arkiv

Även i Garpenberg höjdes röster vid samma tidpunkt, som gällde förslaget att lägga ner Garpenbergs skola.
“Vi måste göra något” och “Det viktigaste vi har är våra barn”, var två av rösterna som Lokalt i:s (då Annonsbladet) utsände snappade upp vid ett möte om nedläggningsplanerna.
Läs även: Krismöte för att rädda skolan i Garpenberg.

Protest mot förskolenedläggning.
Röster höjdes om att bevaka förskolan i Stjärnsund redan 2019. Nu finns åter ett förslag om att lägga ner förskolan. Foto: Arkiv

Men sedan kom en vändning i frågan. I mitten av augusti 2019 meddelade den dåvarande majoriteten, bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet, att man hade kommit överens om ett inriktningsbeslut gällande bland annat småskolorna och förskolorna på landsbygden.
Majoriteten, representerade av Christina Lundgren (C), Anita Hedkvist (S) och Kenneth Andersson (V), skrev i ett gemensamt uttalande att man var överens om skolans och förskolans betydelse för landsbygden och meddelade att man skulle arbeta för att de ska kunna behållas.
“Majoriteten har i sitt samverkansprogram fastslagit att alla beslut som tas, ska fattas med hela kommunens bästa i åtanke och vi ser inte att de här nedläggningsförslagen följer det”, skrev trion.

Protest mot förskolenedläggning.
2019 kom en politisk vändning som räddade kvar förskolan i Stjärnsund. Nu är dock förskolan åter nedläggningshotad. Foto: Arkiv

När det gällde just Garpenbergs skola påpekade trion att skolan bedömdes vara på gränsen för att vara för liten, då Skolinspektionen rekommenderar minst 60 elever. Vid den här tidpunkten hade skolan 42 elever. “Bildningsnämnden kommer att ge Garpenbergs skola en 5-årsperiod för att nå upp till det elevantalet”, skrev Lundgren, Hedkvist och Andersson.

I dag, drygt fyra år senare, uppgår elevantalet på Garpenbergs skola till 33 elever och skolan har på nytt föreslagits läggas ner. Samma sak föreslås om Stjärnsunds förskola, där det i dagsläget går nio barn. Dessutom föreslås Västerby skola och en av Hedemoraförskolorna Tunet eller Stallgården läggas ner. I dessa fall är anledningen inte vikande elev- eller barnantal utan i stället lokaler som har ett stort renoveringsbehov.

[YouPlaySinglePlayer video="2337,1874,275641"]
Facebook

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!

ANNONS