John Steen,. chef för bildningsförvaltningen i Hedemora kommun, och Agneta Andreasson Bäck (S), som är ordförande för bildningsnämnden i Hedemora kommun.
John Steen,. chef för bildningsförvaltningen i Hedemora kommun, och Agneta Andreasson Bäck (S), som är ordförande för bildningsnämnden i Hedemora kommun. Bilden togs när de presenterade planen för ny skolorganisation i Hedemora kommun ska antas, vilket skulle innebära att flera skolor och förskolor läggs ner. “Det här är känsliga frågor och jag har full respekt för att man blir upprörd över det här förslaget”, säger Agneta Andreasson Bäck.
Foto: Pär Sönnert

Skolnedläggningarna ett steg närmare att bli verklighet: “Känsliga frågor”

HEDEMORA. Även bildningsnämnden har beslutat att föreslå att anta planen för ny skolorganisation i Hedemora kommun, vilket innebär att flera skolor och förskolor föreslås läggas ner. “Jag har full respekt för att man blir upprörd över det här förslaget”, säger Agneta Andreasson Bäck (S), nämndens ordförande. Förslaget kommer behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige senare än vad som tidigare kommunicerats.

Förra veckan presenterade bildningsförvaltningen sin skolutredningsplan, där det föreslås att Garpenbergs skola, Västerby skola, Stjärnsunds förskola samt antingen Tunets eller Stallgårdens förskola i Hedemora avvecklas i sommar.

Läs även: Skolor och förskolor föreslås läggas ner: “Svårt och smärtsamt beslut”

Bildningsnämndens arbetsutskott beslutade att föreslå att planen antas, vilket skulle innebära att de föreslagna nedläggningarna blir av, och i måndags, den 30 oktober, togs ärendet upp i bildningsnämnden.
– Vi beslutade enligt förslaget. Det var mycket diskussioner i nämnden kring detta och oppositionspolitikerna reserverade sig mot beslutet, säger Agneta Andreasson Bäck.

Läs även: Stor ilska över förslaget att lägga ner skolor: “Det är ett urdåligt beslut”

Agneta Andreasson Bäck (S) är ordförande för bildningsnämnden i Hedemora kommun.
“Det här är känsliga frågor och jag har full respekt för att man blir upprörd över det här förslaget”, säger Agneta Andreasson Bäck (S), ordförande för bildningsnämnden i Hedemora kommun. Foto: Pär Sönnert

Under utredningens gång har en grupp från bildningsnämnden haft avstämningsmöten med förvaltningschefen.
– Och där har vi kunnat föra in frågor som vi ville ha svar på i utredningen. Så det har gått ut mycket information om ärendet under utredningens gång och oppositionen har också haft möjlighet att föra in frågor i utredningen som de velat ha svar på, säger Agneta Andreasson Bäck.

En sak som lyfts fram i debatten om de föreslagna nedläggningarna, bland annat på sociala medier, är det faktum att bildningsnämnden på ett extrainsatt sammanträde den 22 maj i år fattade ett beslut om att inga förskolor och skolor skulle läggas ner under 2024.
– Förklaringen till det beslutet är att vi i majoriteten hade ett par ledamöter frånvarande vid det mötet och som inte hade några ersättare. Det innebar att oppositionspartierna var fler på mötet och då fattades det här beslutet. Det första vi gjorde på vårt möte i måndags var därför att besluta om att riva upp det beslutet, vilket oppositionspolitikerna reserverade sig mot, säger Agneta Andreasson Bäck.

Garpenbergs skola
2019 var Garpenbergs skola nedläggningshotad men blev kvar. Nu är skolan åter hotad av nedläggning. Foto: Arkiv

Namninsamlingar har startats för att rädda skolorna i Garpenberg och Västerby samt förskolan i Stjärnsund. Kommande vecka (vecka 45) hålls möten i respektive ort där politiker och tjänstemän ska träffa berörda vårdnadshavare.
– Det är bra att de visar vad föräldrarna tycker om detta. Det här är känsliga frågor och jag har full respekt för att man blir upprörd över det här förslaget. Skola samt hälsa och sjukvård är ämnen som ligger så nära oss, det är helt naturligt att man protesterar mot förslaget, säger Agneta Andreasson Bäck.

Åsa Olsson, som bor i Västerby och som har sin dotter på Västerby skola, är kritisk till att det uppges att skolan behöver renoveras för 50 miljoner kronor, vilket är skälet till förslaget att lägga ner skolan.
– Skolan är väldigt sliten det är ingen bra miljö för eleverna, det säger även Arbetsmiljöverket. Det är ventilationen som kostar mycket samt alla fönster på skolan som behöver bytas ut, säger Agneta Andreasson Bäck.

Västerby skola
På Västerby skola går det 111 elever, fördelat på årskurserna F-6. Lokalerna är väldigt slitna och har ett stort renoveringsbehov. Foto: Pär Sönnert

Det efterlyses en risk- och konsekvensanalys för det här förslaget, har det gjorts någon sådan?
– Det står med i utredningen, vad man har tittat på och varför man har kommit fram till den här ståndpunkten.

Om förslaget att lägga ner skolorna och förskolorna går igenom kan det bli nya bostäder på platsen för Västerby skola.
– Det är en väldigt fin miljö i Västerby och det ligger bra till. Om beslutet blir att lägga ner skolan så kan den rivas av Hedemorabostäder som sedan kan bygga nya bostäder där i stället, säger Agneta Andreasson Bäck.

Härnäst ska ärendet upp i kommunstyrelsen, vilket först var tänkt att bli till tisdagen den 7 november men i stället kommer detta att behandlas av kommunstyrelsen på mötet den 28 november i stället. Om beslutet där blir att skicka förslaget vidare till kommunfullmäktige så kan det slutgiltiga beslutet fattas på fullmäktiges sammanträde den 12 december (och inte den 21 november vilket var den ursprungliga planen).
– Det blir säkert protester även i samband med fullmäktige, Men jag förstår föräldrarna, jag har själv varit med och reagerat på olika nedläggningar, säger Agneta Andreasson Bäck.

Protest mot förskolenedläggning.
2019 kom en politisk vändning som räddade kvar förskolan i Stjärnsund. Nu är dock förskolan åter nedläggningshotad. Foto: Arkiv

Förslaget i korthet:
Garpenbergs skola avvecklas den 30 juni 2024.
Vasaskolan omorganiseras till en 6-9-skola från den 1 juli 2024.
Stjärnsunds förskola avvecklas från den 30 juni 2024.
En av förskolorna Tunet eller Stallgården (i Hedemora) avvecklas efter rotrenovering av kvarvarande förskola.
Västerby skola avvecklas den 30 juni 2024.
Fyrklöverskolan, Jonsboskolan, Smedby skola, Stureskolan och Vikmanshyttans skola organiseras som F-5-skolor från den 1 juli 2024.

Från 1 juli 2024 organiseras Hedemora kommuns förskolor och skolor i följande fem utbildningsnoder:
1. Långshyttan, med Jonsboskolan och Ekorrens förskola.
2. Dala-Husby, med Smedby skola och Smedby förskola.
3. Vikmanshyttan, med Björkbackens förskola och Vikmanshyttans
skola.
4. Centrala Hedemora, med Fyrklöverskolan, Stureskolan,
Tunet/Stallgården, Västerby förskola, Svedjan, Regnbågen samt
Kristallen. Till denna nod kopplas också Garpenbergs förskola.
5. Campus Hedemora, med Martin Koch-gymnasiet, Hedemora
Vuxenutbildning samt Vasaskolan 6–9.

[YouPlaySinglePlayer video="2337,1874,275641"]
Facebook

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!

ANNONS