Matilda Kilström (S), kommunalrådet Fredrik Rönning (S), Britt Larsson – samordnare för arbetet mot våld i nära relationer i kommunen och Jenny Jansson från Bärkehus.
Foto: David Wallman/Smedjebackens kommun.

Samarbete ska stävja våld i nära relationer

SMEDJEBACKEN. På den internationella kvinnodagen meddelade Smedjebackens kommun att de inleder samarbete med kommunala fastighetsbolaget Bärkehus, Hyresgästföreningen och polisen. Detta för att stävja våld i nära relationer. – Det är ett stort samhällsproblem som hela samhället behöver ta tag i. Det är också en viktig jämställdhetsfråga, säger familje- och utbildningsnämndens ordförande Matilda Kilström.

Samarbetet går ut på att göra det lättare för grannar och anhöriga att anmäla misstänkt våld i nära relationer. Metoden kallas Huskurage och finns redan i flera kommuner i Dalarna och i landet.
– Individ- och familjeomsorgen, socialtjänsten, Bärkehus, polisen och hyresföreningarna har kommit överens om att arbeta med den här metoden, säger Matilda Kilström.

Huskurage är en våldspreventiv metod som ska bidra till att fler vågar anmäla misstänkt våld. På så vis kan man, enligt de som skapat metoden, medverka till att misstankarna omvandlas till omtanke och i förlängningen till ett tryggare samhälle.
– Vi vill att fler ska få kunskap om ämnet och veta hur de ska agera om de märker att någon i ens närhet eller i ens trapphus far illa. Det är inte bara utifrån våld utan även om man till exempel är orolig för att ett barn far illa.

Förra året var det 20 personer som sökte hjälp för våld i nära relation hos socialtjänsten i Smedjebacken, men mörkertalet är stort menar Matilda Kilström.
– Med hjälp av metoden hoppas vi att fler agerar. Det finns ett stort mörkertal i samhället i stort, det vet vi om.

Hur ska ni upplysa invånarna i Smedjebackens kommun om detta?
– En plan ska nu arbetas fram för hur arbetet ska genomföras. Till exempel ska det finnas information i trapphus. Vi ska informera om när man ska vända sig till socialtjänsten och/eller polisen. En del kommer även vara att Bärkehus personal får kunskap i hur de kan agera.

För att anmäla misstänkt våld, ring socialtjänsten: 0240-660 335
Om man ser eller hör att någon utsätts för våld, ring polisen: 112

Facebook

ANNONS

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!