ANNONS

Laggarudden är ett område där det både finns utrymme för nya villatomter och flerbostadshus, menar Ludvikas kommunalråd.
Foto: Karin Diffner

Rekordorder sätter fart på kommunalråden

LUDVIKA. Fler bostäder och bättre pendlingsmöjligheter. Det måste kommunledningen sätta fart med inför de förestående nyanställningarna hos Hitachi ABB Power Grids. – Prio ett är att vara en så attraktiv kommun att de vill bosätta sig här, säger kommunalrådet Leif Pettersson (S).

Leif Pettersson och hans kommunalrådskollega HåGe Persson (M) gnuggar händerna efter beskedet om att Hitachi ABB Power Grids har fått en jätteorder som medför hundratals nyanställningar.
– Det var ju en fantastisk nyhet som kan ge kommunen en tillväxt på många sätt, säger HåGe Persson.
Förutom företagets egen tillväxt så räknar kommunalråden också med att de som flyttar till Ludvika kommer att bidra till sådant som till exempel ökad service och utvecklad handel. I skattekronor kan kommunen tjäna uppemot sex miljoner i ökade skatteintäkter för hundra nya invånare.
– Om vi räknar med att det blir 400 nyanställda i Ludvika så hoppas vi till en början att få 200 som bosätter sig här, förhoppningsvis mer, säger Leif Pettersson.

Men det gäller att ha bostäder till alla, något som kommunledningen nu säger sig vilja jobba hårdare för. Kommunalråden pratar om att de vill verka för att det byggs både hyres- och bostadsrätter samt tas fram fler villatomter – i hela kommunen.
– Vi har färdiga detaljplaner så nu måste vi sätta oss och prioritera byggbara områden. Det är en enorm utmaning men otroligt positiv, säger Pettersson.

Han och kollegan nämner områden som inom en inte alltför avlägsen framtid kan bli aktuella för olika typer av ny bebyggelse: Knutsbo, Folkets hus-parkeringen, Väsmans strand, Stora Hillänget, Laggarudden och ekobyn i Grangärde.
– Det är viktigt att vi har en mix av olika boenden, säger HåGe Persson.
Att både Ludvikahem och SBB har en hel del tomma lägenheter kan nu komma väl till pass.
– Det kan bli ett mellanboende.
Förutom bostäder så kan sådant som bra skolor, sjukvård, möjlighet till aktivt fritidsliv och närhet till kultur vara avgörande för om man väljer att bosätta sig i en kommun eller inte.

Men Persson och Pettersson anser också att både kommunen och regionen ska underlätta för den som vill pendla till – och från – Ludvika. Vägarna 50 och 66 anses som extra viktiga samt att få till tätare tågtrafik på Bergslagspendeln.
– Från Örebro eller Borlänge går tågen ungefär en gång i timmen och det funkar jättebra. Men från Västerås är det inte alls samma kontinuitet, säger Leif Pettersson.
Något av det han vill verka för så att det underlättar för pendling på den banan är att få till ett mötesspår i Ramnäs, en perrong i Söderbärke och högre hastighet.

Facebook

ANNONS

ANNONS