ANNONS

Fredriksbergstvätten.
Foto: Pressbild

Region Dalarna köper tvätterifastigheten

LUDVIKA. För att regionens skötsel av tvätteriverksamheten i Fredriksberg ska förenklas, köper nu Region Dalarna Fredriksbergstvättens fastighet. Det behövs enligt regionstyrelsens ordförande Ulf Berg (M), då man planerar för att expandera tvätteriet så att även region Värmlands textil ska kunna tvättas där i framtiden. – Köpet gör att vi kan jobba vidare för att få en robust tvätt för två regioner. Vi har som avsikt att långsiktigt bedriva tvätteriverksamhet i Fredriksberg, säger regionstyrelsens ordförande Ulf Berg (M).

I mars blev det känt att Dalarnas och Värmlands regioner avser att samverka angående regionernas textilförsörjning. Genom att köpa fastigheten som tvätteriet ligger i, har region Dalarna nu tagit ett första steg mot planerna på expansion.
– När vi nu äger fastigheten möjliggörs framtida förfogande över byggnadens robusthet och fortsatta utveckling, säger Ulf Berg (M).

För fyra miljoner kronor köpte region Dalarna fastigheten Fredriksberg 1:22. Säljare var Ludvika kommunfastigheter, där Ulf Rosenqvist är vd. Enligt honom är Fredriksbergstvätten i behov av underhåll samtidigt som en eventuell utökning av verksamheten kommer att kräva investeringar.
– Därför är det bättre att den som bedriver verksamheten i fastigheten också äger den, säger han och fortsätter.
– Nu får regionen möjlighet att själv rå över de investeringar de behöver göra i fastigheten. Tvätteriverksamheten är installationstät, den har många maskiner. El och vatten är integrerat vilket gör att det är enklare att de som bedriver verksamhet i fastigheten också äger den eftersom det annars kan uppstå svåra gränsdragningar av vem som ansvarar för dem. Som fastighetsägare har man bättre möjlighet att bygga upp en hållbar ekonomi.

Fyra miljoner kronor låter billigt?
– Vi har bedömt det som rätt pris. Även vid en extern värdering har värdet bedömts till fyra miljoner kronor. Det är varken högt eller lågt, säger Ulf Rosenqvist.
Pengarna säger han, kommer att användas till exempelvis underhåll, investeringar och avbetalning av lån i Ludvika kommunfastigheter.
– Vi har fastigheter för kommunal verksamhet men också fastigheter för annan verksamhet. Nu tittar vi på vilka fastigheter vi ska ha i kommunal ägo och jobbar med renodling av beståndet. Med rätt fastighetsbestånd kan vi fokusera på att bedriva kommunal verksamhet i de fastigheter vi har.
Lisa Björklund

Facebook

ANNONS

ANNONS