Logotyp Lokalt i Dalarna - Dalarnas största gratistidning
I Säfssjön har WBAB en sjöförlagd ledning som skulle påverkas av lägre vattennivå, enligt bolaget. Foto: Maria Karlsson
Foto: Maria Karlsson

Pettersson (S) om utrivning av dammar: Det skulle få en otrolig påverkan

LUDVIKA. Den ”nationella planen för moderna miljövillkor” (NAP) borde ha tagit mer hänsyn till hela lokalsamhället. Det tycker kommunstyrelsens ordförande i Ludvika, Leif Pettersson (S).

År 2020 tog regeringen beslut om en nationell plan för moderna miljövillkor. Den bygger på EU:s vattendirektiv och innebär att samtliga vattenkraftsdammar i hela landet ska ha moderna miljövillkor. Främst handlar det om att fisk och andra vattenlevande organismer har rätt till fria vandringsvägar.

I två tidigare artiklar har tidningen skrivit att Karlskoga Energi, som äger kraftdammarna i Fredriksberg, uppgett att de tänker avveckla dem om ingen annan, exempelvis Ludvika kommun, tar över ägandet och driften. Att miljöanpassa dammarna skulle bli för dyrt. Om de rivs ut, kommer vattennivån i bland annat Säfssjön, Håen, Älgsjön och Sågdammen att sjunka flera meter.
Enligt Leif Pettersson (S) skulle det få stora konsekvenser.
– Med tanke på att hela Fredriksberg är byggt kring de vattennivåerna som är nu skulle det påverka miljön där väldigt mycket, säger han och fortsätter:
– Det finns en vattentäkt för dricksvatten, ett reningsverk, vattenkraft, ett tvätteri och så Säfsen Resort som behöver vatten för att göra konstsnö.

Bild på Säfssjön.
Säfssjön. Foto: Maria Karlsson

Från och med år 2025 kommer Fredriksbergs vattenkraftsdammar att miljöprövas i mark- och miljödomstolen. Det är länsstyrelsen som håller i samverkansprocessen. Till den har Ludvika kommun skickat en skriftlig begäran om att delta.
– Nu har vi sagt att vi vill vara med ordentligt i processen. Under prövningen ser vi hur mycket gehör vi får. I nästa steg får vi försöka påverka.

Kan Ludvika kommun tänka sig att ta över dammarna?
– Det är en svår fråga, då kanske vi tvingas välja mot till exempel en arenadrift eller något annat. Ingenting är gratis. I steg ett är det viktigt att vi får vara med och ta den här diskussionen i hela prövningsprocessen.

Enligt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) finns det dock risk för att landets kommuner kan behöva ta över vattenkraftsdammar om: ”Omprövningsförfarandet resulterar i krav på utrivningar”. På sin hemsida skriver SKR att kommunerna: ”Riskerar att drabbas av kostnader som inte ersätts”.
– Det är inte riktigt rättvist att vi ska få kostnader på ett direktiv som staten sätter. Det svåra med det här är att man inte har fångat in de samhälleliga effekterna. Vi vill att det ska vara ett bredare perspektiv. Man behöver lägga alla aspekter i en korg och fundera kring hur vi löser det på bästa sätt.

Tycker du det skulle vara bra eller dåligt om vattenkraftsdammarna i Fredriksberg avvecklades?
– Hela Bergslagen består av bruksorter som ofta är byggda kring de här kraftdammarna så det skulle ha en otrolig påverkan. Skulle ett liknande beslut påverka vattennivån i Stockholms ström skulle det bli ett väldigt liv. Storleken på samhället verkar spela roll för hur mycket man får påverka. Men man ska ha lika rätt att ha ett gott samhälle i Fredriksberg som någon annanstans.

Närbild på Leif Pettersson.
Leif Pettersson (S). Foto: Lisa Björklund

Vad skulle det kosta Ludvika kommun om ni tog över dammarna i Fredriksberg?
– Ingen aning, helst ingenting.

Skulle ni tjäna någonting på att ta över dem?
– Det tror jag inte. Men det beror på hur man räknar. River man ut dammen vid Säfssjön som WBAB har som vattentäkt för dricksvatten, måste vi kanske hitta och investera i ett nytt vattenförsörjningssystem. Då tjänar vi naturligtvis på att den finns kvar.

Hur ser du på fiskarnas rätt till fria vandringsvägar då?
– Det är en del av det här, men man ska inte behöva ställa det ena mot det andra utan lägga alla aspekter i en korg och utvärdera.

Har ni fört samtal med regionen?
– Jag har tagit upp det politiskt, på regional nivå, att det här är en utmaning. Region Dalarna har ett ansvar för den regionala utvecklingen. Och då kan jag tycka att man skulle ha ett engagemang för att titta på utvecklingen även för Fredriksberg.

Förbereder Ludvika kommun sig på något annat sätt?
– Vi behöver ta fram underlag för vad det här betyder för Fredriksberg. För att veta vilken påverkan det får. Vi måste ha fakta på vad som verkligen blir konsekvensen.

Lars Fellbrink är miljöhandläggare på enheten för miljöprövning och vattenverksamhet på länsstyrelsen Dalarna.
– Ludvika kommun har framfört att de är måna om att vara med i processen och tycka till, och det är ingen som har tänkt något annat, säger han.

I omprövningsprocessen för moderna miljövillkor ingår anläggningarna i Fredriksberg i en prövningsgrupp som heter Övre Svartälven. Den berör Örebro, Värmlands och Dalarnas län. Det största området i prövningsgruppen ligger i Örebro län och de har därför huvudansvaret för samverkansprocessen. Dock samarbetar länsstyrelserna.
– Vi pratar mycket och samordnar oss. För de vattenkraftverk som ligger i Dalarna är det troligtvis länsstyrelsen Dalarna som är remissinstans vid domstolens prövning.

Senaste årtal för inlämnande till domstol (blå siffror) samt anmälda anläggningar (svarta punkter). Bild: Länsstyrelsen Dalarna

FAKTA NAP:

År 2020 tog regeringen fram en nationell plan (NAP) för moderna miljövillkor.
Dalarna berörs av 22 så kallade prövningsgrupper som innehåller vattenkraftsanläggningar i länet som ska omprövas mellan åren 2025 och 2037.
Källa: Länsstyrelsen Dalarna

NAP bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna som gjordes 2018. Överenskommelsen innebär att Sverige ska ha moderna miljökrav på svensk vattenkraft.
Källa: Sveriges riksdag

Läs intervju med länsstyrelsen Dalarna här: Konkurrens om vattnet om dammar rivs | Lokalt i Dalarna

Läs intervju med Karlskoga Energi här: Sjöarna i Fredriksberg kan få grundare vatten | Lokalt i Dalarna

[YouPlaySinglePlayer video="2847,1874,389607" floating="3" ap mute nt=30]
Facebook

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!