Logotyp Lokalt i Dalarna - Dalarnas största gratistidning
Bild på Håendammen med forsande vatten.
Håendammen i Fredriksberg.
Foto: Länsstyrelsen

Sjöarna i Fredriksberg kan få grundare vatten

FREDRIKSBERG. I framtiden kan vattennivåerna i sjöarna kring Fredriksberg vara betydligt lägre än de är i dag. Anledningen är att vissa vattenkraftsdammar kan komma att rivas upp till följd av ett EU-direktiv. – Vår bedömning är att det kostar alldeles för mycket att anpassa dammarna till de nya miljökraven och det är tyvärr pengar som bolaget inte har, säger Peter Jarl, marknadschef på Karlskoga Energi.

År 2020 tog regeringen fram en nationell plan (NAP) för moderna miljövillkor. Planen bygger på krav enligt EU:s vattendirektiv som bland annat innebär att vattenlevande djur, främst fisk, ska ha tillräckliga flöden och fria vandringsvägar.
För dem som producerar el ur vattenkraft i Sverige innebär NAP att de måste ansöka om tillstånd för sin verksamhet hos Mark- och miljödomstolen.
– Det stämmer att EU:s vattendirektiv och svenska myndigheters tolkning av detta ligger som grund för kommande arbete. Om man inte har tillstånd för sin verksamhet behöver man söka ett nytt miljöanpassat tillstånd.

Peter Jarl, Karlskoga Energi. Foto: Pressbild
Peter Jarl, Karlskoga Energi. Foto: Pressbild

Många av de dammar som är i drift i dag byggdes på 1600- och 1700-talen. En del är i dåligt skick och olönsamma. Enligt Karlskoga Energi skulle det kosta mycket att miljöanpassa och renovera dem. I stället planerar företaget att ansöka om utrivning vilket innebär att vattendragen kommer att återställas till sina naturliga tillstånd.
– När dammar rivs ut kommer vattennivåer att återgå till hur det såg ut innan de första dämningarna gjordes på 1600-talet. Det innebär att vattennivån i sjöarna kommer att bli betydligt lägre än idag.

De dammar som Karlskoga Energi överväger att avveckla ligger bland annat i Fredriksberg; vid sjöarna Hån, Säfssjön, Sågdammen och Älgsjön. Samtliga dammar i Tyfors och Strömsdal påverkas också.
– Beslutet gäller ju dammar och vattenkraftverk men indirekt påverkas även sjöar.

Karta över när de olika dammarna ska ompröva sina tillstånd.
Senaste årtal för inlämnande till domstol (blå siffror) samt anmälda anläggningar (svarta punkter). Bild: Länsstyrelsen Dalarna

Karlskoga Energi uppger att bolaget gärna “skänker” bort de aktuella dammarna till andra intressenter som vill att de ska vara kvar. En intressent skulle kunna vara Ludvika kommun.
– Men då måste ju dessa intressenter överta ansvaret att anpassa dammarna till de nya miljökraven och även följa de vattendomar gällande nivåreglering som finns.

I februari 2025 måste Karlskoga Energi lämna in sin ansökan om moderna miljövillkor till mark- och miljödomstolen. Beslut är sedan planerat att tas mellan 2025 och 2026. Enligt Karlskoga Energi är det länsstyrelsens tolkning av EU:s vattendirektiv som ligger till grund för att landets vattenkraftsdammar ska miljöprövas.
– Om vi bara ser frågan ur vårt perspektiv hade vi gärna fortsatt bedriva vår verksamhet som vi gör idag eftersom samhället är i stort behov av förnyelsebar el. Och behovet kommer bara öka. Men vi har givetvis full respekt för att vi måste värna om vår natur och frågan om hur EU-direktivet skall tolkas hänvisar vi till länsstyrelsen.

Håendammen.
Håendammen i Fredriksberg. Foto: Länsstyrelsen

Hur påverkas Karlskoga Energi?
– Vi påverkas negativt eftersom vi får sämre möjligheter att reglera vatten vilket leder till en lägre produktion av förnyelsebar el.

Vad önskar ni att Ludvika kommun ska göra?
– Vi för gärna en fortsatt dialog med Ludvika kommun om vilken påverkan EU:s vattendirektiv kommer att få för kommunen.

Finns det dammar ni vill behålla som också riskerar att läggas ner?
– Ja, vi skulle gärna vilja fortsätta bedriva vår verksamhet som vi gör idag men vi saknar tillstånd och kan inte räkna med att vi kommer beviljas tillstånd i domstol. Vi tar gärna en dialog med andra intressenter som kanske ser en möjlighet att göra de nödvändiga miljöanpassningarna som vi ej har möjlighet att göra, avslutar Peter Jarl.

I Ludvika och Smedjebackens kommuner ska dammarna längs med Hedströmmen i Smedjebackens kommun och Svartälven och Sikforsån i Fredriksberg omprövas under 2025. Dammarna i Smedjebackens kommun ligger i Malingsbo-Kloten-området. De drivs av Mälarenergi som ännu inte sagt något om att de tänker riva upp dammar.

Läs intervju med Länsstyrelsen här:
Konkurrens om vattnet om dammar rivs | Lokalt i Dalarna

[YouPlaySinglePlayer video="2847,1874,389607" floating="3" ap mute nt=30]
Facebook

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!