ANNONS

Emballerade rullar med tunnplåt (coils) i väntan på vidare transport till kunder över hela världen.
Foto: Pia Nordlander, Jernkontorets bildbank

Ökad stålproduktion i juli

SVERIGE/BORLÄNGE. Under juli månad producerades 264 000 ton råstål i Sverige. Det är 66,3 procent mer än motsvarande månad 2020.

Hittills under året har det i Sverige producerats 2 777 tusen ton råstål. Det är 10,4 procent mer än motsvarande period 2020.
Under juli månad producerades det totalt 264 000 ton råstål, motsvarande en ökning på 66,3 procent jämfört med juli 2020.
– För att möta efterfrågan har stålproduktionen i Sverige gått för högtryck under våren. Vi är åter på nivåer jämförbara med år 2019, då vi under samma period, januari till och med juli, producerade 2 947 ton råstål, säger Mathias Ternell, handelspolitisk direktör på Jernkontoret, i ett pressmeddelande.
Produktionsstatistiken sammanställs av Jernkontoret och bygger på uppgifter från elva ståltillverkare i Sverige.
Jernkontoret är den svenska järn- och stålindustrins branschorganisation. Organisationen grundades 1747 och ägs sedan dess av de svenska järn- och stålföretagen. Jernkontoret företräder järn- och stålindustrin i frågor som berör handelspolitik, forskning och utbildning, standardisering, energi, miljö och hållbarhet samt transportfrågor. Jernkontoret leder den gemensamma nordiska stålforskningen. Dessutom utarbetar Jernkontoret branschstatistik och bedriver bergshistorisk forskning.

Facebook

ANNONS

ANNONS