Nu byggs ny cykelbana längs Hellbergs väg. Från politiskt håll meddelas ambitionen att skapa säkrare väg till Britsarvsskolan, och i längre perspektiv finns även en plan för att uppmuntra fler Falubor att välja cykeln.
Foto: Dreamstime

Ny cykelbana ska ge säkrare skolväg

FALUN. Nu inleds arbetet att skapa ny cykelväg längs Hellbergs väg, vilken bland annat leder till Britsarvsskolan. Syftet är att denna ska möjliggöra en säkrare väg för barn och unga på väg till plugget, och insatsen beräknas vara klar före årsskiftet.
– Att prioritera och utveckla Falun som cykelstad, samt att förbättra trafiksituationen som helhet, är två delar i styrets överenskommelse, säger miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande och 1:e vice ordförande.
Dessa vid namn Peter Sjölund (M) respektive Daniel Bergens Reuithe (S).
Vidare nämns att man som ett led i detta under året även färdigställt nya gång- och cykelvägar i Främby, övre Herrhagen och Högbo.
Utöver Hellbergs väg ska det också byggas en ny cykelväg efter Zettergrens väg.
Ambitionsnivån beskrivs som hög, en begränsad budget till trots.
I ett pressmeddelande från nämnden avslutar Sjölund och Bergens Reuithe samstämmigt:
– Vi har en tät dialog med cykelhandlare, klubbar och cyklister för att inhämta synpunkter från många av de som cyklar i Falun.
– Att därtill ge styrningen av arbetet extra fokus tror vi kan leda till ett effektivare arbete. Allt med avsikt att få bästa möjliga resultat av investerade skattepengar, med slutmålet att fler Falubor ska välja att ta cykeln.
Facebook
"Vindrutan är alltid större än backspegeln"
Mångmiljonbesparing på kollektivtrafiken

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!

ANNONS