Två år in på uppdraget som chef för Dalregementet ger Ronny Modigs en stor intervju om Falun, försvar och framtid. Om Ukrainakriget, Nato-medlemskap och hur sammanhållningen i Dalarna är viktig.
Foto: Sonny Jonasson

Modigs om regementets framtid och laddat världsläge

FALUN. Under de två år som överste Ronny Modigs varit regementschef har turbulensen i omvärlden tilltagit. Ett tränat öga följer utvecklingen i regionalt, nationellt och internationellt perspektiv. Högt upp på dagordningen står också Dalregementets tillväxt och väg mot ett helt nytt regemente på Myran-området. – Planen är att utöka verksamheten med en pluton per år, berättar han.

Måndagen den 23 oktober kunde Modigs konstatera två år i ämbetet som chef för Dalregementet.
Två år som varit ytterst händelserika. Detta i både positiv mening likväl som av mer oroande natur.
Lokalt i möter en öppenhjärtig militär med fötterna på jorden och framtiden i sikte.
– De här två åren har varit nästan över förväntan bra. Arbetsmängden har ökat nästan explosionsartat, det är otroligt mycket att göra. Men det gillar jag.
Han fortsätter:
– Vi har kört på rejält och det går framåt på flera sätt. Som exempel kan nämnas att vi gått från att vara 23 personer vid vår garnison, till dagens siffra som är 150.

Blott nio månader efter invigningen av det återetablerade Dalregementet hade man plutoner aktiverade i grundutbildning.
Processen att installera verksamhet, anpassa lokaler och få snurr på det hela uppges av Ronny ha avlöpt i högt tempo.
Han ser också hur regementet med gott resultat kunnat rekrytera civila medarbetare.
– Dock ser vi gärna att fler officerare söker sig till oss, och här kan anas positiva tendenser, berättar Modigs.
I dagsläget omfattar Dalregementet 120 värnpliktiga fördelat över 3 plutoner.

Nummer som ska komma att öka stadigt.
– Ja, planen är att utöka med en pluton per år. Det kommer att ske en hel del. Samtidigt ska vi se till att växa klokt, redogör Modigs.
Den militära grundutbildningen i Falun utgör själva motorn i regementets repertoar.
I takt med att värnpliktsvolymerna spås växa väsentligt ser regementsledningen möjligheter till utveckling.
– Till 2028 kommer vi att ha två hela kompanier utbildade. Vi kommer också att gå framåt inom våra pansarvärns- och granatgevärsplutoner. Dessutom är det viktigt att fortsätta ge våra befäl den kompetens de behöver.
– Över tid kommer antalet värnpliktiga här i Falun att fördubblas. Därför är det en styrka att vi nu blickar mot skapandet av det nya regementet på Myran-området, fortskrider Ronny.
I detta ämne klargör han vidare att Fortifikationsverket nu genomför flera utredningar. Dessa fokuserar på faktorer kopplade till mark, klimat, trafik och andra viktiga omständigheter kring en nybyggnation.
– Vi går så fort fram som vi kan. Det finns en plan att successivt förverkliga detta stora projekt, och målet är att flytta in på nya regementet i slutet av decenniet. Det händer väldigt mycket i våra verksamheter, så här är det att vara nybyggare, ler Modigs åt en framsynt ruljangs.

Ronny Modigs ser positivt på Dalregementets utveckling och det som framöver är tänkt att resultera i ett nytt regemente på Myran-området i Falun. Foto: Sonny Jonasson
Ronny Modigs ser positivt på Dalregementets utveckling och det som framöver är tänkt att resultera i ett nytt regemente på Myran-området i Falun. Foto: Sonny Jonasson

Sommaren 2021 träffade tidningen regementschefen i samband med ceremonin för hans nya befattning.
Då pendlade han mellan bostaden i Täby och barndomsmarkerna i Falun. Under en period inkvarterade han sig i sitt gamla pojkrum i sin mors bostad.
I dagsläget veckopendlar han alltjämt mellan Stockholmskommunen och Dalarnas residensstad.
– Har dock skaffat mig en lya här på stan som jag bor i under veckorna, och det funkar utmärkt. Har även fritidsintressen här i Falun. Bland annat jakt och en hel del skidåkning, berättar han.

Närmast på dagen fyra månader in i sitt nya yrkesuppdrag som regementschef vaknar Ronny Modigs till nyheten att Ryssland invaderar Ukraina.
Den ryska aggressionen innebär en markant stegring av beredskap hos försvarsmakter världen över.
Inte minst i Sverige, vars geografiska närhet är en av flera laddade aspekter i sammanhanget.
– Då blev det skarpt på riktigt. Helt plötsligt är det krig i Europa, säger en sammanbiten Modigs.

Han utvecklar med eftertryck:
– Inte minst är sättet det sker på väldigt allvarligt. Att man så tydligt riktar in sig på civila. Det här är en existentiell kamp för Ukraina, och det är viktigt att de vinner det här kriget.
Taktiska resurser från Dalregementet bistår ukrainarnas kamp på internationell mark.
– Ja, vi har folk från vår garnison, framför allt från Hemvärnet, som åkt till England och Tyskland för att utbilda ukrainska soldater, säger Ronny.
Han kommenterar även den blodiga konflikt som sedan den 7 oktober rasar för fullt mellan Israel och terrorgruppen Hamas.
– Det är givetvis mycket allvarligt. Förloppet inkluderar inte oss på Dalregementet i någon direkt form, men vi följer utvecklingen på nationell och internationell nivå. Och man märker på våra värnpliktiga att det råder mycket oro i omvärlden.
– Man ser på dem att de vet hur viktigt det här är, de är otroligt motiverade.

I dagsläget omfattar Dalregementet 120 värnpliktiga fördelat över 3 plutoner. Foto: Sonny Jonasson

Om senare tids eskalerande inhemska våldsvåg och växande gängproblematik:
– Gällande gängkriminalitet och diskussionen kring eventuell militärt stöd så finns lagstiftning för hur det kan ta sig ut. Försvarsmaktspersonal får inte använda våld mot civil befolkning och försvarspersonal ska heller inte själva komma till skada.
– Om militären rent hypotetiskt skulle användas så handlar det om insatser inom underrättelse, analyskapacitet och stöd med viss utrustning, förtydligar han.

Regementschefen kokar ned intrycken från ett på många håll våldsanfrätt samtidsläge.
– Det är ett antal drivkrafter som försöker få till en förändrad världsordning, säger han och låter meddela vikten av att så ej blir fallet.
– I det stora hela är det som att alla små oroshärdar som legat och pyrt nu blossar upp, fortsätter han och nämner även den instabila relationen mellan Kina och Taiwan.

Min 8-årige son skickade med en fråga till dig. Han undrar om det är stor risk att Sverige ska hamna i krig nu?
– Nej, det är det inte, skulle jag vilja säga. Rent krasst har exempelvis Ryssland fullt upp i Ukraina just nu.
– Det är viktigt att vi fortsätter utveckla vårt försvar och är vaksamma, men jag bedömer sannolikheten för krig som låg.
Överste Modigs knyter an till Sveriges förmodade inträde i försvarsalliansen Nato.
– Det är ur alla perspektiv väldigt bra att Sverige blir medlem i Nato. Det stärker vår förmåga att bidra till norra Europas försvar och ger Nato-förband möjlighet att agera här.
– Det blir en samverkan som även försvarar Sverige mot angränsande ryskt håll.

Ronny Modigs har haft flera tunga poster inom Försvarsmakten.
Som nybliven fänrik såg han Berlinmuren falla. Efter 9/11 i New York bodde han två år i USA då han studerade på Command and General Staff College.
Han har sett världen häva sig mellan svår anspänning och mer sansade perioder.

Nu sätter han en ära i att lotsa Dalregementet in i framtiden. Att ge nytt och fortsatt liv till det historierika infanteriet i Falun.
– Det är otroligt viktigt att vi gör det här tillsammans i Dalarna. Vi har ett mycket bra samarbete med länet, kommuner, företag och föreningar.
– Vi ska jobba nära varandra och för regementet är det viktigt att knyta an till bygden, till Dalarna som hemmaplan. Det handlar om att försvar och civilsamhälle håller ihop, avrundar regementschefen.

Överste Modigs på det historietunga regementsområdet i Falun. Foto: Sonny Jonasson

Ronny Modigs
Ålder: 57
Bor: Täby och Falun
Yrke: Chef för Dalregementet
Befälsgrad: Överste
Fritidsintressen: Idrott och friluftsliv, bland annat fallskärmshoppning, skidor och jakt

Meriter i urval:
• Värnpliktig vid I5 Östersund
• Förbandschef för Särskilda skyddsgruppen
• Kontingentschef för den svenska truppstyrkan i Eufor Tchad/RCA
• Chef för sektionen för nordiskt samarbete och sektionen för långsiktig utveckling och analys vid Högkvarterets ledningsstab
• Chef för den militärvetenskapliga institutionen och högskoledirektör vid Försvarshögskolan
• Införandeledare för nyetablering av fyra arméregementen vid Arméstaben i Enköping

Facebook
"Vindrutan är alltid större än backspegeln"
Mångmiljonbesparing på kollektivtrafiken

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!

ANNONS