ANNONS

Centrala Stadsrum och 27 liknande centrumföreningar i svenska städer för nu dialog med Näringsdepartementet gällande bland annat ekonomiska stöd till småföretagare.
Foto: Sonny Jonasson

“Många företag väntar fortfarande på hjälpen”

FALUN. Handlare i Falun drabbas av pandemin och kämpar för allt vad tyglarna håller. Likaså många andra städer med stadskärnan nära hjärtat. Centrumföreningar står nu förenade i en dialog med Näringsdepartementet. – Det var bra att stadssekreteraren tog sig tiden att lyssna på oss, men det är också tydligt att vi och regeringen inte har samma syn på verkligheten, menar Centrala Stadsrums Lasse Westin i en reflektion över parternas första möte.

Centrala Stadsrum och dess motsvarigheter i andra svenska städer är stadskärnan tillägnad och jobbar på uppdrag av kommun, näringsliv och fastighetsägare.
Att man i pandemins enorma svallvågor har bråda dagar i att hjälpa företagarna hålla näsan över ytan är ingen överdrift.
I en ansats att nå konkreta resultat och i synnerhet på ett mer tillfredsställande sätt uppnå lämpligare, snabbare stöd för handlarna i stadskärnan för man dialog med Näringsdepartementet.
I ett första möte med näringsminister Ibrahim Baylans statssekreterare Emil Högberg dryftades frågor i direkt relation till hårt prövade stadskärnor.
Lasse Westin bedömer samtalet som konstruktivt, men att rikspolitiska representanter i nuläget inte ser saken i samma sken som de 28 centrumföreningarna.
– Det var bra att stadssekreteraren tog sig tiden att lyssna på oss, men det är också tydligt att vi och regeringen inte har samma syn på verkligheten.
Westin utvecklar:
– De upprepade budskapet om att rekordstora belopp betalats ut och att statistiken talar för att de når fram. Det kanske är så för större bolag och industrier, men för många små företag ser inte verkligheten ut så.

Lasse vidgar här sammanhanget genom att redogöra för hur stadskärnorna inte representerar handlarna allena, utan även aktörer inom service, kultur och upplevelser samt tjänsteföretag.
Som alltså också lider i pandemisviter. Härav landar man i den kollektiva känslan att regeringen har god dialog med branschorganisationerna – men att det inte ger en heltäckande bild av hur städernas småföretagare upplever det.
I sin framställan inkluderar Westin och hans annorstädes verksamma kollegor en mängd förslag och strategier i syfte att nå ökad förståelse för den samtida situation man uppmärksammar.
De argument och önskemål man presenterar listas här intill.
Några av förslagen tar sig följande formuleringar:
• Snabba på processen med ansökan/utbetalning genom att förenkla och förstärka efterkontrollen för de stöd som redan finns.
• Inför en krissamordnande funktion för näringslivet och stadskärnorna, vars uppdrag är att hjälpa företagen att söka de olika stöden.
• Förhindra att de olika stöden och dess perioder går in i varandra, vilket tvingar företagen att vänta ut ett stöd för att kunna söka ett annat.

Centrumutvecklaren Lasse Westin:
– Många småföretag väntar fortfarande på hjälpen. Görs inget nu riskerar vi att förlora verksamheter som tillsammans står för en väldigt stor del av stadskärnans attraktionskraft, understryker han i en resumé över mötet med politiken.
Han upplyser också att statssekreterare Högberg tagit del av underlaget. Näringsdepartementet har i sin tur förmedlat centrumföreningarna uppdrag att förse lokala näringsidkare med ett antal frågor.
Frågor som ska ge direkt insyn i hur verksamheter i respektive stad upplever de statliga stöden.
– De frågorna är nu ute hos våra medlemmar. Och vi planerar för ett nytt möte med Näringsdepartementet, men datum är ännu ej spikat, säger Lasse Westin.
– Inledningsvis kände vi oss som ett gäng pitbulls. Nu håller vi dialog och samtal på professionell nivå. Direktkontakt med stadssekreterare var för många av oss en ny arena, men den har utvecklats och de har nu fått upp ögonen för vår yrkeskår, vilket känns bra för framtiden.

Facebook

ANNONS

ANNONS