ANNONS

Ludvikas kommunalråd Leif Pettersson (S) tillsammans med lokalpolisområdeschefen Thomas Hellgren utanför Ludvikas kommunhus.
Foto: Ludvika kommun

Ludvika kommun förnyar medborgarlöfte med polisen

LUDVIKA. Måndagen den 20 juni möttes Ludvikas ena kommunalråd, Leif Pettersson (S), och lokalpolisområdeschefen Tomas Hellgren i Ludvikas stadshus för att underteckna ett gemensamt medborgarlöfte. – Medborgarlöftet ska utgå från de lägesbilder och den aktuella statistik som finns, säger lokalpolisområdeschef Thomas Hellgren.

Medborgarlöftet mellan polis och kommun har funnits länge och tidigare har punkterna varit mer detaljerade. Men platser och företeelser förändras och därför har båda parter kommit till slutsatsen att det är bättre att fokusera på en bra samverkan med korta beslutsvägar. Löftet bygger alltså på att polisen och Ludvika kommun ska göra saker i samarbete för att bland annat öka tryggheten, förebygga brott och stärka förtroendet för polisen.
Forskning visar att samverkan mellan polis och lokalsamhälle bland annat kan bidra till att öka förtroendet för polisen och leda till minskad brottslighet.
– Det är bra att vi fortsätter att utveckla samverkan med polisen och områden som vi ser som viktiga att samverka kring. Det är bra med en plattform för det dagliga arbetet tillsammans, säger Leif Pettersson (S).

Ludvikas kommunalråd Leif Pettersson (S) och lokalpolisområdeschefen Thomas Hellgren undertecknar ett förnyat medborgarlöfte. Foto: Ludvika kommun

Medborgarlöfte
Medborgarlöfte är en del av polisens och kommunens gemensamma trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete.

Bakgrund
Dialog mellan medarbetare i kommunen och polisen, samt medborgare i Ludvika kommun har genomförts för att kartlägga kommuninvånarnas känsla av otrygghet. Statistik över anmäld brottslighet har analyserats i arbetet och visar att centrala Ludvika är den mest brottsutsatta delen i kommunen.

Facebook

ANNONS

ANNONS