ANNONS

En kvinna från Gagnefs kommun har dömts för 23 fall av skattebrott. Hon döms även för bokföringsbrott samt försvårande av skattekontroll.
Foto: Dreamstime

Kvinna döms för bokföringsbrott och 23 fall av skattebrott

GAGNEF En kvinna från Gagnefs kommun har dömts för 23 fall av skattebrott. Hon döms även för bokföringsbrott samt försvårande av skattekontroll.

Kvinnan drev tidigare en näringsverksamhet och under en period om knappt två års tid lämnat oriktiga uppgifter i sina skattedeklarationer till Skatteverket. Hon redovisade inte utgående moms med totalt drygt 153 000 kronor.

Dessutom har hon, uppsåtligen eller av oaktsamhet, inte skött sin bokföringsskyldighet för företaget. Detta har gjorts genom att hon inte bokförde uppkomna affärshändelser och gäller för två räkenskapsår.

Slutligen har kvinnan, i sin inkomstdeklaration till Skatteverket, uppsåtligen lämnat felaktiga uppgifter genom att redovisa inkomster med ett belopp som var nästan 300 000 kronor för lågt. Åklagaren skrev i åtalet att kvinnan “därigenom gett upphov till fara för att skatt skulle undandras det allmänna med 150 081 kronor”.

Kvinnan har medgett att hon har brustit i sin redovisning gällande skattebrotten. Hon har även uppgett att hon av oaktsamhet inte har skött sin bokföring och slutligen har hon erkänt skattebrottet gällande redovisningen av inkomsterna som var på tok för låga.

Falu tingsrätt anser att det är bevisat att kvinnan begått brotten och dömer kvinnan för 23 fall av skattebrott samt ett fall vardera av bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll. Hon döms till villkorlig dom med 75 timmars samhällstjänst. Hon ska även betala 800 kronor till Brottsofferfonden. Tingsrätten skriver i sin dom att om fängelse hade valts som påföljd så hade kvinnan dömts till två månaders fängelse.

Artikeln publicerades i Annonsbladet Dalarna (Borlänge) nr 24, 2021.

Facebook

ANNONS

ANNONS