ANNONS

Fyravåningshusen med hyresrätter i Herrhagen genomgår nu omfattande underhållsarbeten, där bland annat fasadbyte utförs. “Vi börjar med de äldsta husen, och planen är att första huset ska vara färdigt i maj, sedan utvärderar vi och går vidare”, upplyser Matilda Öhagen, projektledare vid Kopparstaden.
Foto: Sonny Jonasson

Kopparstaden investerar miljoner i Herrhagens klassiska “alphyddor”

FALUN Totalt ska 30 Herrhagenhus få sig ett ansiktslyft. Första fasadfixet sedan byggnation på 70-talet. Kopparstaden investerar nu mångmiljonbelopp i de för Falun klassiska “alphyddorna”.

Just nu pågår första etappen – som omfattar 15 huskroppar – av ett omfattande renoveringsarbete i stadsdelen Herrhagen. Kommunala fastighetsägaren Kopparstaden genomför åtgärder som ska stärka husens livskraft över tid samt bidra till ökad brandsäkerhet och miljösmartare funktion.

Projektledaren Matilda Öhagen förklarar.
– Det här är en underhållsprocess i flera led. Vi genomför fasadbyte på husen. Träpartierna ersätts med fasadskiva i ett icke organiskt material som är obrännbart.
– Dessutom byter vi takfot och tar även med oss husens balkongräcken i arbetet, och byter dessa från trä till aluminium.

Fyravåningshusen, i folkmun ofta kallade “alphyddorna”, har genom åren drabbats av bränder av både lindrig och ytterst allvarlig natur. När man nu rustar husen är valen av material grundade i ett säkerhets- och hållbarhetstänk hos Kopparstaden.
– Ja, det är en strategisk hållning från vår sida att göra husen både brandsäkrare och klimatsmartare.
– Dessa hus är dessutom byggda redan på 70-talet, så de förtjänar ett ansiktslyft. Det är det första yttre renoveringsingrepp de får, redogör Matilda Öhagen för de voluminösa hyreshusen.

Totalt är alltså dessa under Kopparstadens försyn 30 till antalet.
I dagsläget pågår upprustning av hus nummer ett i en lång rad av upplyftande manövrar i Herrhagsområdet.
– Vi börjar med de äldsta husen, och när första huset är färdigt ska vi utvärdera arbetet innan vi går vidare.

Då mängden objekt att pyssla med är så pass stor finns ingen till fullo fastställd tidsram för när hela projektet kliver över mållinjen.
– Planen är dock att första huset ska vara färdigt i maj, upplyser Matilda.
Som entreprenör hittas Dala Byggsamverkan. Matilda Öhagen ljussätter ekonomibiten i det tämligen omfattande projektet, som visar en investering om 1,5-2 miljoner kronor per hus. Vilket i helfigur kan innebära en totalsumma om cirka 45-60 miljoner kronor.

Facebook

ANNONS

ANNONS