Anna-Karin Fändrik guidade en mindre grupp under Dan Anderssonveckan.
Foto: Maria Karlsson

Kolning viktigt vid järnframställning

LUDVIKA. En guidad tur vid hyttruinen i Klenshyttan var en av programpunkterna under Dan Andersson-veckan. Anna-Karin Fändrik som guidade förklarade att järnframställningen hade en hel del med poeten från Skattlösberg att göra. – Det krävdes mycket kol för att framställa järn, så tre fjärdedelar av tiden det tog för hela processen handlade just om att få fram kol. Dan Andersson skrev ju mycket om kolning och kolarnas liv.

Som exempel räckte en hel mila bara till att elda i masugnspipan två dygn. För att kola en mila krävdes 120 dagsverken.
Den guidade visningen lockade endast sju personer och mycket berodde säkert på det regniga vädret. De tre tidigare rundvandringarna vid hyttan i sommar hade lockat 30-40 personer, enligt Anna-Karin Fändrik.
– Järnframställningen är en intressant del av vår historia. Den har funnits sedan före Kristi födelse och järnindustrin var rik här i Bergslagen.
Tillgång till järnmalm, vatten och barrskogar var en viktig förutsättning.
Hyttan i Klenshyttan har anor sedan 1600-talet och som guide finns ingen enhetlig historia att berätta, enligt Anna-Karin Fändrik.
– De lärde sig hela tiden nya saker och järnframställningen utvecklades med tiden.

Hyttan i Klenshyttan har anor från 1600-talet.
En målning visar hur hyttan såg ut 1918.

Längst upp på masungspipan fanns masungskransen.
– Där fylldes kol och järnmalm på och eventuellt limsten, det vill säga kalk som tillsattes om järnmalmen var sur.
Det kunde bli 1 000 grader i pipan så det gällde att inte ramla ner.
– Det hände olyckor då hyttan brann och det kan man förstå med tanke på värmen i masugnspiporna. 1920 hände ytterligare en olycka då sex personer omkom och kanske var det en av anledningarna till att hyttan då lades ned, säger Anna-Karin Fändrik.
Förutom att få veta hur järnframställningen gick till fick deltagarna på rundturen även ta del av berättelser om starka kvinnor, barnarbete och skrockfullhet bland arbetarna med mera.

I rostugnen rostades malmen för att renas från otjänliga ämnen som arsenik och fosfor.
Slagg är en restprodukt från den gamla järnframställningen och beroende på vad järnmalmen innehöll kunde det bli olika färger som blå, grön, purpur och nästan svart eller vit.

Bergsmanshyttan i Klenshyttan
Bergsmanshyttan i Klenshyttan är ett friluftsmuseum och en del av Stiftelsen Ekomuseum Bergslagen. Här finns välbevarad masugn och rostugn, kalkugn, parkmiljö samt bergsmansgårdar i närheten. Sommartid erbjuds guidade turer men det går också utmärkt att besöka hyttan på egen hand och läsa på informationsskyltar.
Hyttan i Klenshyttan ägs i dag av Ludvika kommun.

Källa: ekomuseum.se

Facebook
Ludvika kommun och det kommunala bostadsbolaget Ludvikahem gör nu en satsning på att få arbetspendlare att flytta till Ludvika.
Nästan hälften av högstadieeleverna i Smedjebacken hinner inte äta frukost hemma så nu erbjuds de en enklare frukost i skolan för att orka mer.
Ludvika Tennisklubb har firat 90 år och nu ökar antalet medlemmar igen.

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!

ANNONS