ANNONS

I en skrivelse till Borlänge kommuns Kultur – och fritidsnämn beskriver Funktionsrätt Borlänge problemet med den höjda taxan och hoppas på en justering till en mer realistisk nivå. Från vänster Viola Krenn och Gunnel Ivarsson, från Funktiosnrätt Borlänge.
Foto: Veronica Rigtorp

Intressegrupp hoppas på realistisk taxa

– Vi är väldigt glada för den nya bassängen, men vi har inte hur mycket pengar som helst, säger Gunnel Ivarsson från Funktionsrätt Borlänge.

En koncis sammanfattning av boven i dramat – den höga hyran av bassängen.
Som föreningen nu anser sig inte ha råd med.
Funktionsrätt Borlänge är en paraplyorganisation för 18 funktionsrättsföreningar. En av föreningarna är HjärtLung som varit med och författat skrivelsen till kommunens Kultur- och fritidsnämnd, tillsammans med paraplyorganisationen Funktionsrätt Borlänge.

I januari invigdes nya multibassängen i Maserhallen. Efterlängtad av funktionsrättsföreningarna.
De undertecknande föreningarna, i den inlämnade skriveslen, har stöttat ett nytt bad från första stund, skriver de.
“Ett av motståndarna till badet ofta framfört argument var att hyran för det skulle komma att öka kraftigt för de föreningar som hyr badet. Detta avfärdades av kommunrepresentanterna. En marginal ökning var att räkna med.”

Nu finns facit i frågan.
Kommunens nya taxa har höjts med 350 procent.
Från tidigare 133 kronor per timme till 600 kronor per timme.
Detta förändrar förutsättningarna för föreningarna att kunna hyra multibassängen.
På årsbasis ger detta en ökning på 40 000 kronor för Funktionsrätt Borlänge.
För HjärtLung som har behov att hyra hela bassängen ökar kostnaden med 15 000 kronor.
Egenavgiften för medlemmarna har höjts från 25 kronor till 45 kronor.

Funktionsrätt Borlänge hoppas med skrivelsen att kommunen ska justera taxan till en mer realistisk nivå, för att få det rekreationsbad som multibassängen var tänkt som.
Maslah Omar (S) ordförande i Kultur- och fritidsnämnden möter intressegruppen vid Maserhallens entré under invigningen av nyrenoverade Aqua Nova.
– Bassängen är byggd för att utnyttjas, säger Maslah Omar.
– Intressegruppen har uttryckt att det är för dyrt att hyra multibassängen och Maserhallen har lyssnat till detta och beslutat att kalla oss, berättar Maslah Omar.
Han nämner också att en skrivelse inkommit till fritidsnämnden, och uttrycker sig som så att “han ska se vad som kan göras.”

Funktionsrätt Dalarna är en paraplyorganisation för 25 av länets funktionshindersföreningar. Den 1:a januari 2019 bytte HSO Dalarna namn till Funktionsrätt Dalarna.

Facebook

ANNONS

ANNONS