ANNONS

Yvonne Persson, ordförande för direktionen på VBU och Mikael Fältsjö, förbundschef på VBU.
Foto: Lisa Björklund

Internationell skola snart verklighet

LUDVIKA/SMEDJEBACKEN. I somras tog politikerna i Ludvika och Smedjebacken, tillsammans med direktionen på VBU, beslut om att verkställa planerna på en internationell skola för såväl grundskolan som gymnasieskolan. – Det är ett historiskt beslut för Västbergs-lagen, säger Yvonne Persson, ordförande för direktionen på VBU.

Sedan flera år tillbaka har diskussioner om en internationell skola för Ludvika och Smedjebackens kommuner diskuterats. Nu har beslut tagits och man satsar på att starta en grundskoleutbildning till hösten 2023 och en gymnasieutbildning till hösten 2024.
– Näringslivet är väldigt tydliga. De vill att vi ska starta – helst i går, säger Yvonne Persson.
Bredvid henne i ett konferensrum på Högbergsskolan sitter Mikael Fältsjö som är förbundschef på VBU. Han tycker det är bra att det äntligen har börjat hända något med planerna på en internationell skola.
– Det händer mycket i den här regionen och det finns ett stort behov. Branschen är oerhört tydlig med hur oerhört avgörande det här är för deras rekrytering, säger han.

På Högbergsskolan i Ludvika kommer VBU bedriva den internationella gymnasieskolan International Bachelor (IB). Arkivbild

Med branschen syftar han främst på Hitachi. Men även Ovako, Spendrups och Log Max är alla internationella företag som hävdar vikten av att utländska gästarbetare ska kunna sätta sina barn i en internationell skola.
– Många av dem arbetar i Sverige under ett par år, för att sedan åka hem igen, Mikael Fältsjö.
En internationell skola i Västbergslagen kommer dock inte att bildas enbart för att utländska familjer ska kunna sätta sina barn där. Mikael Fältsjö framhåller att alla barn och ungdomar ska känna att de kan söka till skolan.
– Vi vänder oss till alla Ludvika- och Smedjebacksbor som är här nu. Som jag ser det så är det en naturlig del i skolvalet för de som bor i den här trakten.

Yvonne Persson, ordförande för direktionen på VBU och Mikael Fältsjö, förbundschef på VBU planerar för internationell utbildning på Högbergsskolan. Foto: Lisa Björklund

Intresset för en internationell skola har visat sig vara stor enligt en enkätundersökning som VBU gjorde under våren 2022. På enkäten fick VBU in 740 svar från föräldrar. Av dem var 74 procent intresserade av en internationell skola på grundskolenivå och 64 procent svarade att de var intresserade av gymnasieutbildningen, International Bachelor.
– Jag tror att intresset är ännu större men det här är en organisation som kommer att byggas upp successivt. Vi startar med några klasser som efter en tid kan växa och bli fler, säger Mikael Fältsjö.
Till en början planerar VBU för att mellan 150 och 200 elever totalt ska kunna gå i den internationella grundskolan. I den ska 50 procent av undervisningen vara på engelska.

Grundskolan ingår i den svenska läroplanen och skiljer sig inte från andra svenska grundskolor mer än att just hälften av undervisningen sker på engelska.
På gymnasieskolan kommer 100 procent av utbildningen att vara på engelska och man planerar för cirka 100 elever totalt. Det vill säga för drygt 30 ungdomar i varje årskurs.
Gymnasieskolan ingår i en internationell skola som finns i över 100 länder. Den kallas för International Bachelor (IB) och har sitt säte i Genève i Schweiz.
– Gymnasieutbildningen drivs av VBU men vi går in i IB:s internationella koncept och följer en internationell läroplan som är kvalitetssäkrad. Examen leder till en mycket bra konkurrenskraft för att ta sig vidare till universitetet både i Sverige och utomlands, säger Mikael Fältsjö.

Högbergsskolans entré. Foto: LIsa Björklund

Till skillnad från svenska gymnasieutbildningar har IB ett större fokus på färre ämnen, främst på natur- och samhällsvetenskapliga. Studietakten är hög och alla prov rättas centralt från Genève.
– Så långt det är möjligt gör man proven samtidigt i hela världen. Om man jämför utbildningssystemet med det svenska, så är det här mer likformat och uppstyrt, säger Yvonne Persson.
Även betygsättningen på IB sker centralt och baseras i större utsträckning på provresultaten, även om engagemang och delaktighet också räknas in.

Är det några särskilda intagningskrav för att komma in på den internationella gymnasieutbildningen?
– Nej, det är en skola som vilken annan i en kommunal organisation. Man ställer sig i kö och anmäler sitt intresse. Man behöver inte ha en viss nivå i engelska. Även gymnasiedelen kan vara intressant för de som är uppvuxna i Ludvika och Smedjebacken och då ska det finnas en öppning för det. Jag tänker att man hellre ger ytterligare stöd till den målgruppen så att de också ska klara sina studier, säger Mikael Fältsjö.

Kommer ni behöva rekrytera nya lärare?
– På grundskolan kommer lärarna från vår egen organisation. Men eftersom det också råder kompetensbrist är det här ett bra tillfälle att rekrytera fler lärare. Det finns ett sug att jobba med det här. Lärare ringer och frågar när de kan ansöka. Till grundskolan kommer de att rekryteras från Sverige, men till International Bachelor kan lärare även komma att rekryteras från utlandet. Vi har erbjudits att annonsera internationellt. Det finns en community med lärare som går från land till land och hjälper till att utveckla konceptet.

Var kommer utbildningarna att bedrivas?
– Gymnasieutbildningen blir på Högbergsskolan. Här finns det redan tillräckligt med lokaler. Var den internationella grundskoleutbildningen ska ligga är inte klart än.

Finns det pengar för att bygga ut skolverksamheten nu när Sverige är på väg in i en lågkonjunktur?
– Har vi råd att låta bli? Det här är ett lyft för hela regionen.

Facebook

Populärt på webben

ANNONS