I två olika kärl med sammanlagt åtta fack ska papper, plast, metall, färgat glas, ofärgat glas, tidningar, matavfall och restavfall sorteras.
Foto: Lisa Björklund

Hushållsnära sopsortering ska minska restavfallet

SMEDJEBACKEN. År 2019 fick invånarna i Ludvika kommun nya sorteringskärl och nästa år är det dags för dem som bor i Smedjebackens kommun. Då kommer WBAB att placera ut nya sorteringskärl till villor och fritidshus i kommunen. – Från och med maj 2024 kommer vi att köra ut två nya kärl med fyra fack i varje, säger Elisabeth Svennblad, projektledare på WBAB.

Totalt blir det åtta fack där förpackningar av plast, papper, metall, färgat glas och ofärgat glas samt tidningar, matavfall och restavfall kan sorteras.
De bägge kärlen kommer WBAB att tömma vid två olika tillfällen. Det ena – där matavfall, restavfall, färgade glasförpackningar och tidningar ska ligga – töms varannan vecka och det andra var fjärde vecka. För ljuskällor, batterier och småelektronik går det att hänga en elektronikbox på utsidan av sopkärlen för de kunder som har egna kärl.
– Elektronikboxen förvaras inomhus och hängs på kärlet när kunden vill ha det tömt.
Vid sorteringen är det viktigt att tänka på att det är just förpackningar som slängs i kärlen.
– Det ska verkligen vara en förpackning. En diskborste hör inte hemma bland plastförpackningar.

Elisabeth Svennblad, projektledare på WBAB, åker ut till bland annat byföreningar, PRO och samfällighetsföreningar för att informera om det nya sopsorteringssystemet.

Hur fyllda facken i kärlen kommer att bli kan skilja sig mellan hushållen, beroende på dess inköpsvanor och vilken typ av förpackningar man köper menar Elisabeth Svennblad.
– Om man köper mycket färdigfabrikat eller mycket mjölk, då blir det mycket papper. Det beror på vem man är och vad man är för hushåll. Det här är en standardlösning som ska passa de flesta. Är man en barnfamilj som slänger många blöjor kan man behöva ha ett extra kärl för restavfall.
Det är också viktigt att tänka på att skrymmande förpackningar från till exempel tv-apparater eller möbler inte ska slängas vid kärlen utan på en återvinningsstation eller en återvinningscentral. Det gäller även farligt avfall såsom färg, lösningsmedel och sprayburkar.

I kärl 1 ska förpackningar av plast, papper, metall och ofärgat glas sorteras och i kärl 2 sorteras matavfall, restavfall, färgade glasförpackningar och tidningar.

Den fastighetsnära insamlingen av förpackningar ska vara införd i alla kommuner i hela landet senast 2027 enligt ett beslut i riksdagen år 2022. Och redan nästa år kommer ansvaret för återvinningsstationerna att övergå från nuvarande Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) – till kommunerna.
– Vi kommer ta över återvinningsstationerna från och med 1 januari 2024, men trots att det finns återvinningsstationer kommer det vara bättre att sortera sina sopor hemma direkt i kärlen i stället för att ha sin sortering i garaget, tvättstugan eller var man nu brukar ha den – och sen åka till en återvinningsstation.

De nya sopsorteringskärlen hämtas i WBAB:s gröna sopbilar. Foto: WBAB

Vad kommer den nya typen av sophämtning att kosta?
– Det vet vi inte i dag. Kommunfullmäktige kommer att ta den taxan i november. Det är främst producenterna som betalar ersättning för förpackningarna vi samlar in, det vill säga de som lagt ut varan på marknaden.

Fakta:
Syftet med att ha hushållsnära insamling är att det ska bli lättare att sortera och att restavfallet minskas.
Restavfall är det som blir kvar efter att man har sorterat tidningar, förpackningar, farligt avfall och matavfall.

Facebook

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!

ANNONS