ANNONS

En av Region Dalarnas IT-leverantörer har utsatts för dataintrång, men kan konstatera att ingen patient i länet berörs av den olagliga visiten i det tekniska maskineriet.
Foto: Dreamstime

Hackerattack mot regionen – inga dalapatienter drabbade

DALARNA. Region Dalarna utsattes nyligen för ett dataintrång. Angreppet drabbade ett segment för remisser och provsvar. Regionen kan dock lämna besked att inga patienter i Dalarna berörs av händelsen. – Vi ser ytterst allvarligt på det inträffade. Vi har försäkrat oss om att IT-leverantören har vidtagit nödvändiga säkerhetsåtgärder för att kunna stoppa nya intrång i databasen, betonar regiondirektören Karin Stikå Mjöberg.

En av Region Dalarnas IT-leverantörer, vars åtaganden omfattar remisser och provsvar, utsattes tidigare i somras för dataintrång.
Karin Stikå Mjöberg var tydlig i sin betraktelse över den uppkomna situationen.
– Vi ser ytterst allvarligt på det inträffade. Vi har försäkrat oss om att IT-leverantören har vidtagit nödvändiga säkerhetsåtgärder för att kunna stoppa nya intrång i databasen.

Glädjande nog kunde Stikå Mjöberg, Region Dalarna och aktuella IT-leverantör meddela att det hela inte drabbat någon patient i Dalarna.
Leverantören i fråga heter InfoSolutions. Man har upphandlats av Regionen Dalarna samt med en kompletterande upphandling av Folkhälsomyndigheten.
Syftet är tillägnat provtagning av covid-19.

Den 18 juni nås Region Dalarna av InfoSolutions som meddelar att man utsatts för ett dataintrång i en databas den 16-17 juni. Vidare klargör man vid samma tillfälle också att man vidtagit säkerhetsåtgärder för att förhindra nya intrång. Därtill påbörjar man även en utredning av det inträffade.
Incidenten polisanmäldes av InfoSolutions, och en anmälan till SÄPO är gjord för säkerhetshot mot samhällsviktiga tjänster.

Karin Stikå Mjöberg framhöll då också via Region Dalarna:
– Region Dalarna har gjort en anmälan till Integritetsmyndigheten och följer händelsen noggrant för att vidta ytterligare åtgärder om så krävs.
InfoSolutions bekräftar att det hela handlar om att en ”hacker” kommit åt information i en databas. Och att uppsåtet för detta sannolikt är att påvisa säkerhetsbrister i systemet.

Denna databas innehåller personuppgifter från personer som lämnat prover av olika slag, och däribland alltså för covid-19.
Inga uppgifter har dock ändrats eller raderats.
Av företagets utredning framkommer att det är uppgifter om patienters identitet utan någon koppling mot tagna prover och provsvar som hackaren tagit del av.
När situationen uppdagades visste regionen inte om patienter från Region Dalarna fått personuppgifter röjda, men sedermera stod alltså klart att så inte var fallet.

Facebook

ANNONS

ANNONS