ANNONS

Christer Sammils från Håppfullt Boende vid den tomt på Engelbrektsgatan, ett stenkast från Avesta centrum, där det planeras att byggas parhus med två eller fyra lägenheter.
Foto: Pär Sönnert

Flera nya bostadsprojekt på gång

AVESTA/NORBERG. Håppfullt Boende har redan byggt bostäder i Avesta och har fler projekt på gång, både i Avesta och i Norberg.

Annonsbladet tog rygg på Christer Sammils som visade de pågående och blivande bostadsbyggena.
– Det märks att det finns ett stort intresse för att det byggs. Många nyfikna kom och tittade när vi byggde i Högbo, säger han.

Christer Sammils tar emot i det gamla tingshuset i Krylbo, där Håppfullt Boende har sitt kontor. För ett år sedan var företagets första byggprojekt klart, då ett flerfamiljshus med sex stycken lägenheter stod klart i Högbo. En bit därifrån, i Skogsbo, byggs det för fullt på ett andra hus.
– I Skogsbo ska det bli tio lägenheter, både ettor, tvåor och treor. Vi försöker att få till några ettor, så att det finns lämpliga lägenheter åt ungdomar, berättar Christer Sammils, som är projektledare för byggdelen.

Han betonar att företaget försöker jobba så lokalt som möjligt.
– Vi tar material från Karl Hedin här i Avesta och husblocken har slagits ihop i Krylbo eller i Fagersta. Sedan anlitar vi lokala byggfirmor. Det är viktigt för oss att skapa lokala arbetsmöjligheter.
Ett par projekt är ännu i sin linda. Christer Sammils tar med Annonsbladet på en guidad tur runt de kommande byggprojekten.
– Vi har köpt en tomt på Engelbrektsgatan, ett stenkast från centrum. Här kommer vi att bygga ett parhus med två eller fyra lägenheter. I Jämtbo har vi köpt en annan tomt där det kommer att bli parhus med sex eller åtta lägenheter, i två våningar.

Förhoppningen med dessa båda projekt är att de kan börja byggas i höst.
– Vi hoppas på byggstart i slutet av tredje kvartalet i år. Det beror lite på om det kommer att överklagas, säger Christer Sammils.
Vid besöket vid Dalen/Skillinggränd är redan en grävmaskin på plats, men den jobbar med ett annat projekt.
– Det är ett annat företag som köpt upp den marken. Vi har köpt en tomt intill där det ska byggas bostäder på omkring 1 000 kvadratmeter, fördelat på 13-15 lägenheter. Det är ritat som envåningshus men kan bli tvåvåningshus, säger Christer Sammils.

Håppfullt Boende har även planer på att bygga bostäder i grannkommunen Norberg.
– Vi har fått tag i fem tomter med ett fantastiskt läge bredvid varandra vid sjön i Klackberg. Där ska vi bygga bostadsrätter, parhus samt eventuellt någon villa också. Vi ska lämna in ansökan om bygglov efter semestern, berättar Christer Sammils.
Han och Håkan Åman började med Håppfullt boende i liten skala men har fått med sig ett par andra delägare i Mats Thurin och Staffan Byström.
– Vi var noviser på detta när vi började men har haft ett bra samarbete med Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning. De har hjälpt oss med mycket och varit ett väldigt bra bollplank för oss, säger Christer Sammils.

Gruvstaden Falun sköter förvaltningen och uthyrningen av bostäderna. Förutom hyresrätter bygger Håppfullt Boende även bostadsrätter och man försöker även utforska en lösning med äganderätt.
– Det här med äganderätter är vanligt i Norge och Spanien. Man bildar en förening som man betalar en avgift till. Vi håller på att ta fram ett koncept för hur kooperativt ägande kan fungera och har tagit hjälp av en jurist för att ordna det juridiska med den lösningen.

Christer Sammils har noterat att det finns ett stort intresse för byggena.
– Det stora intresset beror nog på att det byggs så lite bostäder. När vi byggde vid Högbo så ökade trafiken ordentligt i området, men det handlade inte om byggtrafiken utan trafikanterna var människor som var nyfikna på att se att det byggdes. Det tyder på att det finns många i Avesta som är intresserade av att det byggs nya bostäder, säger Christer Sammils.

Publicerad i Annonsbladet (Avesta/Norberg) vecka 20 2019.

Facebook

ANNONS

ANNONS