Logotyp Lokalt i Dalarna - Dalarnas största gratistidning
Man måste anpassa tillgång där efterfrågan finns. Varför dra ner i den kommundel där det finns störst efterfrågan och längst kö? Villorna i Karlbo kommer inte stå tomma i framtiden”, säger Christian Kolar.
Foto: Lisa Björklund

Föräldrar kritiska till nedläggning av förskola

AVESTA. Att förskolan Äventyret är en tillfällig modul och att det kommer att födas färre barn i Karlbo i framtiden, var några av de utsagor som ifrågasattes på föräldrar-träffen i Åvestadalskolan. En mamma menar till exempel att det i nuläget är många äldre som bor i Karlbo. – Jag vill trycka på att det är ett stort generationsskifte på gång i Karlbo. Och då kommer ju alla som vill flytta dit, vilja veta om det finns en förskola där.

En annan förälder säger att han flyttat till Avesta just på grund av närheten till förskola.
– Det är det som gör Avesta kommun attraktiv. Skulle ni inte öka invånarantalet om ni kan erbjuda en förskola nära? Allt som är attraktivt borde ni sträva efter.

Samtidigt uppger en före detta Hedemorabo att hon inte vill behöva skjutsa sina barn från Karlbo till Krylbo, där en del av barnen från Äventyret kan komma att placeras ifall förskolan läggs ner.
– Det finns inga förbindelser mellan Karlbo och Krylbo och då måste man ta bilen, sa hon.

Under träffen i Åvestadalskolan var frågorna från föräldrar många.

Ytterligare en förälder tycker att kommunen bör ta hänsyn till barnens behov.
– Våra barn faller mellan stolarna för vad som händer sen. Vem ser till barnen och att det ska bli bra för dem?

Den viktigaste frågan är kanske varför föräldrarna inte har informerats tidigare om att det fanns risk för att förskolan skulle avvecklas.
Enligt Mikael Westberg (S) är det en fråga som han inte är inblandad i.
– Det är en tjänstemannafråga. Föräldrarna menade att ingen sagt till dem när de blev erbjudna en plats, att Äventyret kanske inte är kvar under tiden som de har sina barn där; det tycker jag att man skulle ha fått reda på. Det är bara att hålla med om att här har tjänstemännen varit otydliga, säger han efter mötet.

Vad händer med barnen på Äventyret ifall ni tar beslut om att lägga ner den?
– Om vi ska avsluta, kommer de antingen att få plats på Våga Vilja i Karlbo eller på Igelkotten i Krylbo. Det är målsättningen att de ska kunna placeras i Karlbo och Krylbo, säger Mikael Westberg.

”Var i kommunen minskar barnaskaran? Det är långa köer till i Karlbo. Hur ser de ut i förhållande till resten av kommunen?”, undrade Lisa Ivarsbacke. Foto: Lisa Björklund

Under ett extra arbetsutskott den 22 maj ska kommunen ta ställning till om Äventyret ska vara kvar eller läggas ner. Om förskolan läggs ner ska även förslag läggas fram på när den ska avvecklas. På bildningsstyrelsens möte i början på juni tas ett slutgiltigt beslut i frågan.
– Vi ska titta på föräldrarnas synpunkter från kvällen, väga in dem och se vad vi ska ta för beslut. Efter den 4 juni, när vi tagit ställning till om Äventyret ska stängas eller vara kvar – då först ger vi besked till föräldrar, avslutar Mikael Westberg (S).

”Det är tråkigt om Äventyret läggs ner”, säger Alexander Nykvist, pappa till Helmer. Foto: Lisa Björklund
FAKTA
Enligt generella siffror från Kolada kostade en förskoleplats år 2023, 189 027 kronor.
SCB:s tidigare prognoser jämfört med ”Faktiska siffror”
                            SCB                     Utfall             Skillnad
2022                   238                     213                 -25
2023                   242                     200                -42
2024                   223
[YouPlayPlaylistPlayer video="2847" floating="3" ap mute pl=764 nt=10]
Facebook

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!