I en idrottshall kan luft-luftvärmepumpen vara avstängd när det inte pågår någon verksamhet i den. Det är också bra att tänka på att ha varmt endast i de delar där träning pågår.
Foto: Dreamstime

Energispartips till idrottsföreningar ”Viktigast att sänka energianvändningen”

DALARNA. Det finns många sätt för idrottsföreningar att spara el på. Det kan vara allt från att begränsa vilka delar av idrottshallen som ska vara uppvärmd – till att byta uppvärmningen av ett omklädningsrum från direktverkande el till luft-luftvärmepump. Dock kan det vara svårt att ge generella råd tycker Niklas Andersson, energi- och klimatrådgivare i Dalarnas län. – Man behöver se till förutsättningarna i varje enskilt fall.

Tillsammans med Eva Lignell från RF-Sisu Dalarna håller Niklas Andersson ett webbinarium för idrottsföreningar mellan klockan 18:00 och 20:00 den 26 januari. Inför seminariet gav han några tips om vad olika idrottsföreningar bör tänka på.
– Om man ska spara energi måste man tänka på vilka konsekvenser det kan leda till. Slår man av en luftavfuktare till exempel, kan man få en fuktigare miljö och nya problem med mögel.

Niklas Andersson, energi- och klimatrådgivare i Dalarnas län. Foto: Privat

Vilket sätt som är bäst att spara el på kan se olika ut för olika idrottsklubbar. En tennishall har till exempel mer nytta av att installera en luft-luftvärmepump än vad en ridklubb har.
– Hästar behöver ventilation, men de klarar av kyla så man kanske inte behöver värma hela stallet, man kanske kan värma vattenledningarna med en värmekabel i stället.

En ridklubb med stor verksamhet under sommaren skulle i stället kunna tjäna på att ha solceller då den producerade sol-elen kan konsumeras direkt. Med solceller går det också att producera ett överskott av el under sommaren, som sedan kommer klubben till godo under vintern. Dock är det bra att vara medveten om att systemet bygger på att el verkligen säljs under sommaren.
– Man är beroende av en marknad som ska värdesätta den. Att sänka sin energianvändning för stunden är det viktigaste, menar Niklas Andersson, som ändå tycker att solceller är en bra lösning för de som har råd.
– De som primärt bör ha solceller är de som har verksamhet under sommaren. En skidanläggning har inte direkt någon nytta av solceller.

Ett ridhus behöver inte ha varmt i hela stallet dygnet runt eftersom hästar tål kyla. Foto: Dreamstime

Ett annat knep för att få kontroll över elkostnaderna kan vara att begränsa uppvärmningen i exempelvis stora hallar. Om man har en luft-luftvärmepump kan det vara bra att att slå på den under tiden som verksamhet pågår i lokalen. Det kan också vara bra att tänka på var man behöver ha det varmt.
– Man kanske inte behöver ha hela hallen uppvärmd. I stället kan man styra var i de olika delarna värmen ska vara.

En luft-luft-värmepump har bäst effekt när det är milda temperaturer ute menar Niklas Andersson. När det är som kallast ute behövs fler värmekällor. En luft-luft-värmepump minskar behovet av el kontra direktel, men den påverkar inte kostnaden för varmvatten. Har man stort behov av varmvatten i sin förening är det energiåtgången för varmvatten man ska titta på.
– För att sänka kostnaden för uppvärmning av vatten kan man ha snålspolande munstycken i dusch och tappkranar och man kan styra vattentillgången med en knapp så att de inte står och spolar och spolar. Det är bra att duscha kortare tid och stänga av medan man tvålar in sig.

Luftvärmepump. Foto: Dreamstime

Lysrören är en annan viktig del för att spara el. Under 2023 kommer de vanliga lysrören att fasas ut och sluta säljas. Såväl idrottsföreningar som privatpersoner kommer att behöva byta dem till ledlysrör. Att byta till ledlysrör är en bra besparing. Utöver det kan det vara bra att styra belysningen med tidsstyrning eller med rörelsedetektorer.
– Varför ska hela hallen tändas upp om du nyttjar halva.

Ytterligare kan det vara bra att se över sina elavtal och eventuellt teckna ett fast elprisavtal.
– Det är nästan omöjligt att få fasta elavtal med bra pris nu, men det kan vara ett alternativ om man vill kunna beräkna ekonomin. Det finns 150 olika elhandlare. På elpriskollen.se kan man titta och jämföra. Det viktigaste är att försöka göra en budget, då vet man vad man har för kostnader.

Foto: Dreamstime

Sist men inte minst – det absolut viktigaste rådet Niklas Andersson ger – är att sänka sin energianvändning för stunden.
– Antingen börjar vi jobba övertid för att få in mer pengar för kostnaderna, eller så försöker vi minska kostnaden för att kunna leva. Man ska alltid titta på den tärande sidan. Hur kan jag spara energi på uppvärmning och belysning exempelvis. Först byter vi till ledbelysning, sedan tittar vi på hur mycket energi vi behöver för att driva den. Därefter kan vi med hjälp av exempelvis solceller minska behovet av inköpt el för driften, avslutar Niklas Andersson.

Energispartips för idrottsklubbar
Solceller: En bra lösning för att spara el. Framför allt för de som har verksamhet under sommaren. Överskottet av el som genererats under sommaren går oftast att ha till godo under vintermånaderna.
Luft-luft-värmepump: Passar bra för att värma upp omklädningsrum och till viss del olika former av hallar för gymnastik, innebandy, padel eller liknande. En luft-luft-värmepump bör anpassas till när verksamhet pågår i lokalen.
Isolering: Att isolera sin lokal bidrar till att spara energi.
Belysning: Byt vanliga lysrör till ledlysrör och använd timer eller rörelsedetektor. Ha upplyst endast där och när verksamhet pågår.
Vatten: Begränsa vattentillgången så att duschen inte fortsätter spola och använd snålspolande munstycken i dusch och tappkranar.
Elavtal: Gör en energikartläggning och byt eventuellt det rörliga elavtalet mot ett fast. På elpriskollen.se kan du jämföra olika elavtal.
För rådgivning: Gå in på din kommuns hemsida för att hitta kommunens rådgivare.

Facebook

Populärt på webben