Nyligen inträffade ett coronautbrott på Falu lasaretts Hjärtcentrum. Smittskyddsläkaren Anders Lindblom informerar att man enligt rådande rutiner lägger stor kraft på smittspårning.
Foto: Sonny Jonasson

Efter coronautbrottet på hjärtavdelningen: “Vidtagit försiktighetsåtgärder och självklart ska man söka vård vid sjukdom”

FALUN Ett coronautbrott inträffade nyligen på hjärtklinikens avdelning vid Falu lasarett. Bland de smittade var en 91-årig man från Ludvika som låg på sjukhus för behandling av hjärtflimmer.

Anders Lindblom är smittskyddsläkare vid Region Dalarna och väl bekant med coronautbrottet.
– Det är som alltid svårt, för att inte säga omöjligt, att säga vem som smittat vem. Men vi är inbegripna med smittspårning, berättar han.

Den 91-årige mannen i fråga drabbades under sjukhusvistelsen av feber, hosta och urinvägsinfektion.
När test för covid-19 genomfördes efter att patienten uppvisat symptom visade dessa negativt två gånger, för att vid tredje provet indikera positivt för smitta.
– Det förekommer fall där patienter som testats negativt sedan uppvisar smitta vid nästa provtagning, bekräftar Anders Lindblom.
Och redogör för de rutiner gällande hygiensäkerhet hos personalen inom Region Dalarna.
– När det gäller vårdpersonal som har patientkontakt ska skyddsutrustning nyttjas när man är närmare än en meter. Detta för att undvika droppsmitta.

Totalt antal identifierade fall på avdelningen beskrivs vara cirka 20 till antalet.
Dessa innefattar enligt uppgift både patienter och personal.
– Det är som alltid svårt, för att inte säga omöjligt, att säga vem som smittat vem. Men vi är inbegripna med smittspårning, betonar Anders Lindblom.
– Jag känner till en situation i Västmanland i pandemins tidigare skede där de 20-30 första som smittades var fall där personalen smittade varandra. Det är tyvärr vanligt att någon oavsiktligt tar med sig smitta in på sjukhuset, och smittspridning mellan personal är då vanligast.

Han understryker vikten av den kartläggning och förebyggande åtgärder man inom vården vidtar. Inte minst via provtagning av personal.
– Och för dem som testas positivt gäller minst 7 dagar hemma och 2 dagar helt symtomfria, klargör Anders.
– Det är också mycket viktigt med smittspårning, så man så snabbt som möjligt kan förhindra att smittade personer sprider den vidare.
Den 91-årige Ludvikabon uppges av anhöriga nu vara frisk och har fått åka hem till sin familj.

Kristina Hambraeus, verksamhetschef vid hjärtkliniken på Falu lasarett, betonar nu också i en kommuniké från Region Dalarna att det i dag inte finns någon smittad patient kvar på avdelningen. Hon nämner också att man inte inte haft någon smittspridning på hjärtmottagningen, men att samma åtgärder av försiktighetsskäl vidtagits där som på avdelningen.

Därtill informerar Hambraeus att samtliga patienter och personal provtagits för att se om någon har en pågående covid-19-infektion. I tisdags beslutades också i samråd med Smittskydd Dalarna att all personal på hjärtkliniken ska bära visir vid alla kontakter med patienter, inte bara med patienter med symtom eller vid om smitta.

Och Kristina Hambraeus understryker:
– Om man har en tid på hjärtkliniken för utredning eller behandling är det viktigt att man kommer så att man inte missar viktig vård för hjärtsjukdom. Självklart måste man söka vård vid akut hjärtsjukdom.

[YouPlayPlaylistPlayer video="2847" floating="3" ap mute pl=764 nt=10]
Facebook

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!

ANNONS