Logotyp Lokalt i Dalarna - Dalarnas största gratistidning
Smedjebackens kommun var bland de högsta i landet förra läsåret när det gäller andelen elever som gick ut grundskolan med behörighet till gymnasiets yrkesprogram. Foto: Dreamstime
Förra året ökade andelen elever i Norbergs kommu som gick ut grundskolan med behörighet till gymnasiets yrkesprogram.
Foto: Dreamstime

Fler elever i Norberg behöriga till gymnasiet

NORBERG. Andelen elever som gick ut grundskolan med behörighet till gymnasiets yrkesprogram ökade förra året i Norbergs kommun. 80 procent av eleverna nådde behörighet.

Positivt i Norberg, men ny statistik visar på stor regional ojämlikhet i vårt land.
– Den svenska skolan ger inte elever likvärdiga förutsättningar, säger Åsa Fahlén, ordförande för Sveriges Lärare, i ett pressmeddelande.
Men av de elever som gick ut grundskolan i Norbergs kommun förra läsåret uppnådde 80 procent behörighet till gymnasiets yrkesprogram. Det är en förbättring jämfört med året innan, plus tre procentenheter). Det visar ny statistik från Skolverket.

Skillnaderna inom landet är stora. Det finns över 70 skolor där mer än en tredjedel av eleverna inte uppnår gymnasiebehörighet och ett tiotal där inte ens hälften gör det. Merparten av dessa skolor finns i de stora städerna.
I Västmanlands län nådde 85 procent av eleverna gymnasiebehörighet i Västerås, medan 73 procent gjorde det i Fagersta.

I landet som helhet låg gymnasiebehörigheten förra läsåret till på 85 procent. Det är ungefär samma nivå som året innan. Norbergseleverna ligger med andra ord sämre än rikssnittet.
– För att elever ska kunna lyckas krävs lärare med rätt behörighet och särskilt stöd till de som behöver det. Det bästa receptet för att öka gymnasiebehörigheten i sin kommun är att satsa på en god arbetsmiljö för att kunna behålla och attrahera lärare och att se till att de nödvändiga resurserna finns på plats, säger Åsa Fahlén.

En elev blir behörig att söka till yrkesprogram om hen får godkänt betyg i ämnena svenska (eller svenska som andraspråk), engelska och matematik, samt i fem ytterligare ämnen, totalt åtta stycken.

Kommun Behöriga till gymnasiet 2022/23 Året innan Förändring
Skinnskatteberg ~100 % 82,6 % –
Västerås 84,7 % 84,0 % +0,7
Sala 84,5 % 82,0 % +2,5
Köping 83,8 % 80,1 % +3,7
Hallstahammar 83,7 % 84,9 % –1,2
Arboga 83,3 % 75,8 % +7,5
Surahammar 82,6 % 78,8 % +3,8
Norberg 80,4 % 77,9 % +2,5
Kungsör 79,4 % 71,8 % +7,6
Fagersta 72,8 % 76,3 % –3,5
Fotnot: ~100 innebär att 1 till 4 elever inte klarade behörigheten. Tabellen är sorterad efter den lägsta möjliga behörigheten i dessa kommuner.
Två prickar (..) innebär att det rör sig om färre än tio elever och uppgiften maskeras. En prick (.) betyder att uppgift saknas.
Källa: Skolverket

Gymnasiebehörighet i Norbergs kommun.
Bland alla elever: 80,4 %
På kommunala skolor: 80,4 %
På fristående skolor:
Bland pojkar: ~100 %
Bland flickor: ..
Antal elever: 56
Fotnot: ~100 innebär att 1 till 4 elever inte klarade behörigheten. Två prickar (..) innebär att det rör sig om färre än tio elever och uppgiften maskeras. En prick (.) betyder att uppgift saknas.
Källa: Skolverket

[YouPlaySinglePlayer video="2847,1874,389607" floating="3" ap mute nt=30]
Facebook

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!