ANNONS

Nu byggs och planeras för fullt för de 2 500 nya bostäder som behövs i Borlänge.
Foto: Karin Diffner

Borlänge behöver 2 500 nya bostäder – här ska de byggas

BORLÄNGE. 2 500 nya bostäder behöver byggas i Borlänge under de närmaste fyra åren. – En enig kommunstyrelse har förbundit sig att lösa bostadssituationen, så det ska vi göra också, säger ordföranden Jan Bohman (S).

Det byggs som det inte har gjorts på många år i Borlänge. Bostadsbristen är redan ett faktum och med Northvolts etablering i Kvarnsveden blev det ännu mer angeläget att bygga flerfamiljshus och villor i stan.
– Erfarenheten från Skellefteå visar att det är en sjuk efterfrågan på bostäder där. De hyr ut ettor för upp till 17 000 i månaden och villor för mellan 50 000 och 60 000. Och där vill vi inte hamna, säger Jan Bohman, kommunstyrelsens ordförande.

Han ser tre utmaningar när det gäller bostadsbyggandet.
– Planarbetet tar tid och det måste vi snabba på. Vi har avsatt pengar för att köpa in externa tjänster för att få fram fler planer.
En annan faktor som gör att byggandet tar tid är att allt fler byggplaner överklagas.
– Där måste vi ha en bättre dialog med Borlängeborna i ett tidigt skede. Vi måste skapa en förståelse för att allt kanske inte kan se ut som det alltid har gjort där man bor.
Den sista utmaningen är ekonomin.
– Hela byggsektor brottas ju med skenande priser på byggmaterial och nu sticker dessutom räntorna i väg, säger Jan Bohman.
Tror du ni hinner få fram 2 500 bostäder på fyra år?
– Ja, visst tror jag det. Vi planerar ju tre stora bostadsområden: Oberget, Barkargärdet och Jakobsdalen.
Men de ligger ju längre bort än fyra år i tiden?
– Vi ska snabba på processen och åtminstone börja utveckla något av de här områdena inom fyra år.

Här är en del av det som är på gång:

Siljansvägen (söder om Siljansterassen)
Vad: 122 hyresrätter.
Status: Överklagat.

Maximteatern
Vad: 44 bostadsrätter i första etappen. Ytterligare cirka 40 planeras.
Status: Första etappen beräknas påbörjas i höst.

Wallintorget
Vad: Cirka 40 lägenheter.
Status: Markanvisad.

Mjälga
Vad: 8 bostadsrätter.
Status: Markanvisning påbörjad.

Vattenparken
Vad: 59 lägenheter. Ytterligare två etapper planeras.
Status: Första etappen är markanvisad.

Läroverksvallen
Vad: Cirka 100 lägenheter.
Status: Markanvisat och byggstart är planerad till hösten 2022.

Skräddarbacken
Vad: 20 villatomter till kommunala tomtkön.
Status: Påbörjat och beräknas vara färdigt i vinter.

Mats Knuts
Vad: 40 bostadsrätter.
Status: Färdigt för inflyttning i höst.

Sellnäs
Vad: 5-8 villatomter.
Status: Ska påbörjas i år.

Vasaparken (grusparkeringen)
Vad: Cirka 100 lägenheter.
Status: Projektet kommer att markanvisas under året.

Vintervägen
Vad: Cirka 20 lägenheter.
Status: I bygglovsprocess.

Forssa:
Vad: 36 lägenheter.
Status: Arbete med detaljplanen pågår.

Kvarnsveden
Vad: 58 hyresrätter.
Status: Inflyttning påbörjas vid årsskiftet.

Ornäs hamn
Vad: Cirka 90 bostäder.
Status: Detaljplanen upphävd av Mark- och miljödomstolen. Kommunen ser över hur man ska gå vidare.

Alsbäck (gamla skolan)
Vad: Cirka 30 lägenheter.
Status: I bygglovsprocess.

Framtida projekt:
Jakobsdalen
Vad: Ny stadsdel med cirka 1 200 bostäder.
Status: 86 hyresrätter byggs just nu. Resten ligger minst fyra år bort.
Öster om Barkargärdet
Vad: Ny stadsdel med cirka 1 200 bostäder.
Status: Minst fyra år framåt i tiden.
Oberget
Vad: Ny stadsdel med cirka 1 000 bostäder.
Status: Minst fyra år framåt i tiden.

Fotnot: Markanvisning betyder att ett företag har ensamrätt att förhandla med en kommun om förutsättningarna för att bygga till exempel bostäder.
Källor: Louise Magnusson Nordström, Robin Slott, Pernilla Bergkvist.

Facebook

ANNONS

ANNONS