ANNONS

Borlänge kommun, en bivänlig kommun.
Foto: Naturskyddsföreningen

Borlänge är fjärde bivänligaste kommun

BORLÄNGE. I Naturskyddsföreningen rapport Sveriges bivänligaste kommun 2021, som genomförts för andra året i rad, kom Borlänge på en smikrande fjärdeplacering i Sverige.

– Bin är livsviktiga för den biologiska mångfalden och för oss människor. En stor del av maten vi äter pollineras av bin och andra insekter. Därför är det glädjande att se hur arbetet för bin och insekter i många av Sveriges kommuner fortsätter och leder till konkreta åtgärder som gör skillnad, säger Karin Lexén generalsekreterare på Naturskyddsföreningen.
I rapporten Sveriges bivänligaste kommun 2021, som genomförts för andra året i rad, har Naturskyddsföreningen kartlagt kommunernas arbete för att gynna vilda bin och andra pollinatörer.

Rapporten grundar sig på svar från 203 av Sveriges 290 kommuner om genomförda insatser och planer framåt för att skapa fler och bättre livsmiljöer för pollinatörer.
Vinnarkommunerna, Sollentuna och Helsingborg kammade totalt hem 47 poäng av 57 möjliga.
Strax där bakom hittar vi Jönköping, Borlänge och Leksand – alla inom topp-fem. Helsingborg, som även vann förra året, fick faktiskt färre poäng i år jämfört med i fjol. Samtidigt har genomsnittspoängen för alla deltagande kommuner ökat, från 15 till 18 poäng. Det betyder att fler kommuner gör mer för våra pollinatörer. Sollentuna ökade med nio poäng jämfört med förra året.

Toppkommunerna har bland annat skapat blommande vägkanter, större sammanhängande grönytor, ställt om gräsmattor till blommande ängar och tagit hänsyn till pollinatörer i planerings- och anläggningsarbetet. Enkla men värdefulla sätt för kommuner att bidra till den biologiska mångfalden och vilda bins överlevnad.
– Kommunernas arbete är inspirerande i en tid när krisen för naturen blir alltmer påtaglig. Nu hoppas vi också på att de kommuner som ännu inte riktigt kommit igång med sitt arbete låter sig inspireras och på allvar tar tag i frågan om pollinatörer och biologisk mångfald, säger Karin Lexén i pressmeddelandet.

En tredjedel av de 270 vilda biarter som finns i Sverige är på väg att försvinna. Det beror bland annat på att binas livsmiljöer har minskat så att de idag har svårt att hitta tillräckligt med både pollen och nektar, bra boplatser och platser att övervintra på.
Användandet av kemiska bekämpningsmedel, igenväxning av blommande marker och minskning av naturbetesmarker är också viktiga bakomliggande faktorer.
Rapporten Sveriges bivänligaste kommun 2021 är en del av Naturskyddsföreningens riksomfattande kampanj Operation: Rädda bina som finansieras av Postkodlotteriet.

Några viktiga resultat från Sveriges bivänligaste kommun 2021:
71 procent av kommunerna ställer om eller har ställt om gräsmattor till ängar.
74 procent av kommunerna gynnar pollinatörer i kommunala planteringar.
81 procent bekämpar invasiva arter.

Förbättringsområden:
Många kommuner saknar fortfarande handlingsplaner som inkluderar planering av pollinatörers livsmiljöer.
Mer sammanhängande grönytor, så kallad grön infrastruktur, behövs.
Andelen ekologisk mat i kommunens offentliga upphandlingar har backat från 9 till 6 procent.
Skötsel för blomrika vägkanter utförs endast av 31 procent av kommunerna i år, jämfört med 66 procent förra året.

Topp 20 – Sveriges bivänligaste kommun 2021
47 poäng: Sollentuna kommun.
47: Helsingborgs stad.
45: Jönköpings kommun.
44: Borlänge kommun.
43: Leksands kommun.
42: Göteborgs stad.
42: Upplands Väsby kommun.
41: Borås stad.
41: Nyköpings kommun.
39: Motala kommun.
37: Linköpings kommun.
37: Södertälje kommun.
37: Karlskoga kommun.
36: Huddinge kommun.
36: Karlstads kommun.
35: Järfälla kommun.
35: Tierps kommun.
35: Katrineholms kommun.
35: Nybro kommun.
34: Malmö stad.

Facebook

ANNONS

ANNONS