ANNONS

Avesta kommuns bokslut för det gångna året landade på 28 miljoner kronor, vilket var 22,5 miljoner kronor mer än beräknat. En förklaring till överskottet är att “En förklaring till detta är bland annat en senareläggning av investeringar inom kommunens fastigheter och anläggningar samt att kostnaderna för löner och pensioner blev lägre än väntat.
Foto: Pär Sönnert

Avesta kommun gjorde överskott på 28 miljoner

AVESTA Målsättningen var ett plus på 5,5 miljoner kronor. Det faktiska resultatet blev bättre än så. Avesta kommuns bokslut för 2019 visar på ett plusresultat på 28 miljoner kronor.

Kommunens bokslut för det gångna året landade på 28 miljoner kronor, vilket är 22,5 miljoner kronor mer än beräknat.
– Det innebär att Avesta kommun kan – i jämförelse med många andra kommuner i närområdet – visa på ett mycket starkt, ekonomiskt resultat, säger kommunalrådet Lars Isacsson (S) i ett pressmeddelande.

Det goda resultatet förklaras bland annat med att de kommunala verksamheterna har sett över sina kostnader men även att flera investeringar som planerades under 2019 inte har färdigställts under året.
Kommunens olika verksamhetsområden visar blandade resultat. Bildningsstyrelsen gjorde ett underskott på 13 miljoner kronor medan omsorgsstyrelsen gjorde ett överskott på sex miljoner kronor.

Den största förklaringen till det goda resultatet finns hos kommunstyrelsen med ett överskott på totalt 26 miljoner kronor. “En förklaring till detta är bland annat senareläggning av investeringar inom kommunens fastigheter och anläggningar samt att kostnaderna för löner och pensioner blev lägre än väntat. Utöver detta blev skatteintäkterna 6,5 miljoner kronor högre än beräknat”, skriver kommunen i pressmeddelandet.

Det påpekas dock att kommunen behöver göra ett överskott även 2020, för att klara investeringar och pensioner. Färre kommuninvånare i Avesta innebär att skatteintäkterna kommer att sjunka under det nuvarande året.
– Vi har fortfarande en obalans inom verksamheterna som vi måste jobba med samtidigt som konjunkturen dämpas. Vi kommer att behöva täcka behov för kommande investeringar och pensioner. Vi kan inte skjuta över våra kostnader till nästa generation, säger kommundirektör Anders Friberg i pressmeddelandet.

Han vill även rikta ett tack till kommunens alla medarbetare.
– För deras goda insatser, som gjort detta överskott möjligt, och som innebär att Avesta kommun har en stabil grund att stå på inför framtidens utmaningar, säger Anders Friberg.

Kommunens nytillträdda ekonomichef Carina Björk uttalar sig också om de kommande utmaningarna för Avesta kommun:
– Vi måste både digitalisera och effektivisera vårt arbete, se över arbetsprocesser och arbetssätt. Vi har många utmaningar, bland annat gäller det kompetensförsörjningen, säger hon i pressmeddelandet.

 

Artikeln publicerades i Annonsbladet Dalarna (Avesta/Norberg) nr 12, 2020.

Facebook

ANNONS

ANNONS