MaserFrakts drivmedelsansvarige Frida Jahncke och miljöchefen Annika Brandt vid bygget av Dalarnas första mack för flytande naturgas.
Foto: Bo Joffer

Snart öppnas första gasmacken i Dalarna

Gasum inviger 16 december Dalarnas första gasmack tillsammans med MaserFrakt vid MaserFrakts tankstation på Norra Backa i Borlänge.

För en tid sedan anlände en lång gastank till Maserfrakts tankstation i Borlänge, under sedan installeras den 20 meter höga gastanken vid den nybyggda tankstationen.
– Man kommer att kunna tanka LNG och LBG i form av massbalans, berättade Annika Brandt, kvalitet och miljöchef hos MaserFrakt vid ett vindkraftsseminarium som länsstyrelsen anordnade.

Nästa steg mot hållbara bränslen tänker MaserFrakt bygga en vätgastankstation i Borlänge.
Vätgas kan tillverkas och lagras när det blåser så mycket att det blir överskott på vindkraftsel, därav deltagandet på vindkraftsseminariet. Men MaserFrakt har ännu inte bestämt sig hur den gröna vätgasen ska produceras, i egen produktion eller köpa externt.

Projektet pågår och inom ett år tror Annika Brandt och MaserFrakts drivmedelsansvarige Frida Jahncke att de kan berätta mer hur man går vidare med vätgasplanerna.
Det statliga Klimatklivet har beviljat Maserfrakt 7,7 miljoner kronor till vätgastankstation för både lätt och tung trafik.
– Med vätgas i tanken så blir det bara vatten som släpps ut.
– Transportköparna står redan i kö för att få köpa sina transporter med noll emissionsfordon, säger Annika Brandt.

Men först ska den flytande gasen börja användas.
– Men det är inte oproblematiskt, en sådan bil är 200 000 kronor dyrare att investera i än en bil med HVO 100 eller konventionell diesel i tanken. Tack vare Klimatklivet har vi möjlighet att hjälpa våra delägare att söka bidrag för en del av merkostnaden.
– Ett av våra delägarföretag har beviljats bidrag till ett gasdrivet fordon som sätts i drift i januari 2021 och har ytterligare 20 ansökningar inne för ett flertal delägarföretag, berättar Annika Brandt.
– Det är dyra fordon och vi behöver se hur vi kan hjälpa våra delägare att hitta ekonomi med denna satsning, konstaterar Frida Jahncke.
Annika Brandt berättar också MaserFrakt undersöker möjligheten att elektrifiera en sträcka för tunga fordon.
– Grön framtid är vår vision, säger MaserFrakts miljöchef.

Fakta Maserfrakts hållbarhetsmål
2025- Hela maskin- och fordonsflottan (1500 fordon) ska drivas med 75 procent fossilfria drivmedel
2030- Hela maskin- och fordonsflottan ska drivas med 100 procent fossilfria drivmedel.

Fakta LNG – LBG
LBG – Flytande biogas är en produkt till tyngre fordon som är 100 procent förnybar.
Majoriteten av gasstationerna runt om i Sverige erbjuder idag inte LBG utan LNG som är en fossil produkt.
För att göra flytande gas kyls gasen ner till -160 grader celsius, där kondenseringen av gasen ökar energitätheten.

[YouPlayPlaylistPlayer video="2847" floating="3" ap mute pl=764 nt=10]
Facebook

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!

ANNONS