Söderbärke kan få ökad trafiksäkerhet efter 2025 framgår det av vägplanen för en gång-och cykelväg som finns utställd bland annat på skolans bibliotek.

Nytt stråk genom Söderbärke på gång

Fram till den 8 januari har allmänheten på sig att tycka till om förslaget om en 2,5 kilometer lång gång- och cykelväg genom Söderbärke upp till tågstationen.

Trafikverkets vägplan som föregicks av samråd i somras och som allmänheten nu kan ta del av för granskning och synpunkter finns tillgängliga på kommunhuset i Smedjebacken, på biblioteket i Söderbärkeskolan eller hos Trafikverket i Borlänge.
Vägplan, samrådsredogörelse och granskningsutlåtande översänds sedan vinter/våren 2021 till länsstyrelsen för tillstyrkan. Därefter begär Trafikverket fastställelse av planen vilket beräknas ske under sommaren.

När den är fastställd så kan entreprenör handlas upp och bygget starta 2025.
Målsättningen är att höja trafiksäkerheten och öka tillgängligheten för oskyddade trafikanter.
Syftet är att gående och cyklister ska erbjudas ett trafiksäkert stråk genom Söderbärke som går att nyttja året om, liksom busshållplatser med lämplig placering samt en planskild passage vid riksväg 66.

Det är ett trafiksäkerhetsprojekt, det finns gång- och cykelväg på delar av sträckan men det saknas säkra passager för att ta sig till och från skola och fritidsverksamheter. Vägen nyttjas både av boende på orten och av dem som ska vidare till riksväg 66 och järnvägshållplatsen.

[YouPlayPlaylistPlayer video="2847" floating="3" ap mute pl=764 nt=10]
Facebook

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!

ANNONS