Logotyp Lokalt i Dalarna - Dalarnas största gratistidning
Det kanadensiska prospekteringsbolag som undersöker det stora projektområdet Gumsberg har tidigare gjort två borrkampanjer runt Östra Silvbergsgruvan och tilllkännager nu en ny borrkampanj på ytterligare 2 500 meter.
Foto: Thomaz Andersson/arkiv

Ny borrkampanj vid Östra Silvberg

Kanadensiska Norden Crown Metals Corp sjösätter ett nytt stort borrprogram vid Östra Silvberg och via det svenska dotterbolag Iekelvare Minerals mutar de på nytt in undersökningstillstånd.

Nordic Crown Metals tillkännager ett nytt 2 500-meters diamantborrprogram vid Östra Silvberg. Arctic Drilling har anlitats och borrningarna påbörjades i november.
Målet med den pågående borrningen vid Östra Silvberg är att utvidga huvudzonen och den nyupptäckta högkvalitativa sydzonen.
”Vi är glada över att fortsätta testa Östra Silvberg och utvidga de högkvalitativa silver-zink-bly-mineraliserade zoner. Den borrning som hittills har genomförts i den här zonen har returnerat jämna högkvalitativa fynd ned till ungefär 250 meter och förblir öppna på djupet. Vi kan inte vänta längre med att se vad ytterligare avgränsningsborrningar kan ge,” säger Patricio Varas, vd, i pressmeddelandet.

Vid årsskiftet 2018- 2019 slutförde Norden Crown nio diamantborrhål i närheten av det tidigare Östra Silvberggruvan.
Gumsberg-projektet består av flera undersökningstillstånd mellan Säter och Ludvika/Smedjebacken på totalt 18 300 hektar. Silvermineraliseringarna vid Gumsberg har brutits från 1200-talet tills i början av 1900-talet med över 30 historiska gruvor.
Östra Silvberggruvan var den största silvergruvan i Sverige mellan 1250 och 1590 då Sala silvergruva övertog den rollen. Östra Silvberg har gett 91,3 kg silver under 1630-1920.
Den andra prospekteringsnyheten gäller runt Gumsgruvan. Bolaget har undersökt området Gumsberg 2 2013-2019 då det löpte ut. Nu mutar man på nytt in det.

”Studier av geologin i området, geokemiskt och geofysiskt material från SGU:s databaser samt historiska arbeten från området visar på god potential för fynd av koncessionsmineral inom det nu ansökta området”, skriver bolaget.
Bolaget har undersökningstillstånd runt om det på nytt sökta området och bedömer att mineraliseringarna går ihop och skriver:
”Mycket potentiella miljöer för fynd av mineraliseringar med höga halter av basmetaller.”
Man hoppas på silver och andra basmetaller som zink, guld, koppar och bly.
I en SGU-rapport berättas följande om själva Gumsgruvan:
”Den huvudsakliga brytningen skedde i de två schakten i mitten på gruvfältet, vilka är brutna till 44 meters djup. De kallas för Sol- respektive Venus-gruvan. Gruvan bröts senast under första världskriget”.

[YouPlayPlaylistPlayer video="2847" floating="3" ap mute pl=764 nt=10]
Facebook

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!