Logotyp Lokalt i Dalarna - Dalarnas största gratistidning
Trio presenterar Säters kommuns kulturprogram
Kommunalrådet Mats Nilsson (S), kulturchefen Anette Kotilainen och kultursekreteraren Karin Hästö är nöjda över att Säters kommun har gått i mål med att ta fram sitt kulturmiljöprogram. “Det som sticker ut för vår del är att kommunen har valt att ha en digital kulturmiljöwebb, som är öppen för alla att ta del av”, säger Anette Kotilainen.
Foto: Pär Sönnert

Kulturmiljöprogrammet är nu klart

SÄTER. För att skydda och utveckla de många unika kulturmiljöerna i Säters kommun har Säters kommun tagit fram ett kulturmiljöprogram, som även finns online. Programmet väntas antas av kommunfullmäktige under våren och ska även diskuteras vid olika medborgardialoger. “Kulturmiljöerna ska inte bevaras, de ska även utvecklas och användas och då spelar det här programmet en viktig roll”, säger Anette Kotilainen, kulturchef i Säters kommun.

Arbetet med att ta fram kulturmiljöprogrammet har pågått i Säters kommun under flera års tid. Planen är nu ute på remiss, hos alla politiska nämnder, innan den ska tas upp – och väntas antas – av kommunfullmäktige senare under våren.
– Många kommuner har jobbat fram en sådan här plan. Det som sticker ut för vår del är att kommunen har valt att ha en digital kulturmiljöwebb, som är öppen för alla att ta del av, säger Anette Kotilainen.

Arbetet med att ta fram kulturmiljöprogrammet har pågått i flera år. Våren 2022 tog Lokalt i:s utsände denna bild, i samband med att innerstaden dokumenterades, ett arbetet som bland annat utfördes av arkeologen Cilla Lindblom (längst till vänster) och bebyggelseantikvarien Charlotte Hedenström (längst till höger). Här flankeras duon av Anette Kotilainen, kulturchef i Säters kommun, samt kultursekreteraren Karin Hästö framför porten till Lindbomska gården i Säters innerstad.

Kulturchefen tar ett exempel på hur planen skulle kunna användas.
– Om någon vill bygga en altan så kan man titta i planen hur kulturmiljön ser ut vid fastigheten. I planen kan man även se hur Säters kommun har vuxit fram historiskt sett, med järnväg och annat. Konsulterna som har jobbat med att ta fram material har grävt i Riksarkivet och vi har haft stort stöd av våra hembygdsföreningar, de har varit till stor hjälp, säger Anette Kotilainen.
– Uppdraget är slut nu, i och med att planen är klar, men vi kan fortsätta att jobba med informationen på webben. Där finns information om hela kommunen, här i Säters trästad går det att gå ner på fastighetsnivå och läsa information om olika fastigheter. Det är häftigt, tycker Karin Hästö, kultursekreterare i Säters kommun.

Anette Kotilainen, kulturchef i Säter
Anette Kotilainen visar upp den tryckta versionen av kulturmiljöprogrammet. “Detta var det första jag fick på mitt bord när jag tillträdde som kulturchef. Det känns skönt att vi har gått i mål med detta nu”, säger hon. Foto: Pär Sönnert

Vad är en kulturmiljö?
– Det är allt som har producerats av människan under historien, något som speglar någon form av tidsepok, säger Anette Kotilainen.
– Och ju längre tillbaka i tiden man går, desto mindre information finns bevarat, säger Karin Hästö.
– Det är svårt att förstå nutiden om man inte har historien med sig, tillägger kommunalrådet Mats Nilsson (S).

Trions förhoppning är att kulturmiljöprogrammet ska ge mer förståelse, bland annat om varför vissa beslut fattas.
– På det här sättet vitaliseras vi allmänbildningen i Säter. Detta blir en komprimerad historiebeskrivning av kommunen. Det går att gå in på sin kommundel och klicka på byn man bor i och läsa mer om just den platsen. Då kan man få en större förståelse för kulturmiljöernas betydelse, säger Karin Hästö.

Säters kommuns kulturmiljöprogram
Säters kommun har arbetat i flera år med att ta fram kulturmiljöprogrammet, som väntas antas av kommunfullmäktige under våren. Foto: Pär Sönnert

Anette Kotilainen lyfter fram fördelen med att ha kulturmiljöprogrammet online.
– En skrift är en sak, på webben kan vi uppdatera hela tiden, säger hon.
– Det blir ett levande dokument på ett annat sätt. Vi är duktiga på det digitala i Säters kommun, vi har E-arkiv Mitt och här på biblioteket finns DigiDelcenter som ska göra det lätt att förstå hur tekniken fungerar. Sedan gäller det att det är lätt att förstå hur man ska använda tekniken, säger Mats Nilsson.

Under våren hålls en rad medborgardialoger om planen, på olika platser i Säters kommun.
– Det är många i Säters kommun som är otroligt intresserade av lokalhistoria, därför vill vi ge dem chansen att komma på dessa medborgardialoger, säger Karin Hästö.
– Just kulturmiljöprogrammet var det första jag fick på mitt bord när jag tillträdde som kulturchef. Det känns skönt att vi har gått i mål med detta nu, säger Anette Kotilainen.

Medborgardialogerna:
Den första hölls i Kulturhörnan på Säters bibliotek den 6 mars.
De övriga medborgardialogerna hålls i samband med olika evenemang i de olika kommundelarna.
Gustafs hembygdsförenings årsmöte den 23 mars, på Lundgrens i Mora by
Silvbergsdagen 21 juli i Skenshyttans bygdegård
Historisk vecka den 4 augusti på Stora Skedvi hembygdsgård

Så här beskriver Säters kommun kulturmiljöprogrammet:
I Säter finns många fina kulturmiljöer.
För att kunna skydda våra unika kulturmiljöer, och utveckla dem utan att riskera förvanskning behövs det kunskap.
Därför har Säters kommun tagit fram ett kulturmiljöprogram.
Målet är att berätta ortens historia, synliggöra dess resurser och möjliggöra en samhällsutveckling i samklang med äldre kulturmiljöer.
På följande hemsida kan man ta del av kulturmiljöwebben: www.sater.se/gora-uppleva/kultur/kulturmiljowebben/

[YouPlayPlaylistPlayer video="2847" floating="3" ap mute pl=764 nt=10]
Facebook

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!