Logotyp Lokalt i Dalarna - Dalarnas största gratistidning
Kommunstyrelsens ordförande Leif Pettersson (S) har, tillsammans med kommunalråd HåGe Persson (M) och Ann-Christin Anderberg (Kd) samt kommundirektör Maria Skoglund, förklarat att han planerar att spara 20,2 miljoner genom nerskärningar av personal.
Foto: Sara Flodin

Kommunen ska spara genom nedskärning av personal

LUDVIKA. Ludvika kommun planerar att skära ner på sina personalkostnader för att rädda kommunens ekonomi. – Ska man klara av att minska lönekostnader kan man inte anställa hur som helst, påtalar kommunstyrelsens ordförande Leif Pettersson (S) som inte kan utesluta uppsägningar.

Förra året överskred kommunens nämnder sin budget med 104 miljoner. Prognosen för 2024 pekar mot ett överskridande av budget på 61 miljoner trots uppmaningar om sparsamhet. I sammanhanget nämner Pettersson att konjunkturläget och inflationen påverkat ekonomin negativt.
– Vi måste se till att vi har balans 2025, påtalar Pettersson som sedan belyser att budgeten då felar 25 miljoner.
– Det innebär att vi måste göra ytterligare åtgärder.
Sedan tidigare pågår ett arbete att minska sjukfrånvaron och optimera lokaler för att sänka kostnaderna, men nu har även personalkostnaderna granskats, vilka utgör cirka 80 procent av kommunens utgifter.
– När vi ser sådana här saker måste vi agera ansvarsfullt på en gång och det är det vi gör med det här förslaget, tycker Ann-Christin Anderberg, (Kd).

Kommunens intäkter består av skatter, stadsbidrag samt avgifter. Foto: Dreamstime

För att senast 2025 minska kostnaderna med 20,2 miljoner kronor ser politikerna en lösning genom att sänka personalkostnaderna med 1,5 procent, vilket motsvarar cirka 35 årsarbetare. Om detta kommer ske genom uppsägningar eller anställningsstopp är inget trion kan svara på i nuläget, men Pettersson hoppas genomföra denna nedskärning utan att påverka serviceutbudet till kommuninvånarna.
– Det kan vara icke tillsättning av tjänster eller omorganisering.

Kommunen har tidigare flaggat för nedskärningar i bland annat vården, klicka HÄR för att läsa mer!

Enligt kommunstyrelsens ordförande kan nedskärningar komma att göras på alla nivåer. Även konsultkostnader är något som kommunen kommer skära ner på. Förra året hade kommunens nämnder konsultkostnader för totalt 31 miljoner kronor, inklusive inhyrd personal.
– Ett sätt kan då vara att anställa ordinarie personal i stället för konsulter, upplyser kommunalråd HåGe Persson (M).
Målet för kommunens totala budget är två procents överskott. Förslaget för besparingarna är framarbetat av majoriteten och beslut tas i kommunstyrelsen den 23 april.

Fakta:
Enligt kommunallagen ska det finnas en balans mellan kommunens intäkter och kostnader. Budgeten ska upprättas så att årets intäkter överstiger kostnaderna, och som ett minimum ska det bli ett nollresultat. Bakom detta ligger den grundläggande tanken att varje generation ska bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Det så kallade balanskravet är en del i att ha god ekonomisk hushållning.
Källa: Kommunallagen

[YouPlayPlaylistPlayer video="2847" floating="3" ap mute pl=764 nt=10]
Facebook

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!