Geofysiska undersökningar fortsätter

De geofysiska undersökningarna av Ludvikatraktens järnmalmsfyndigheter fortsätter, meddelar gruvaktören Nordic Iron Ore.

Nu har AMKVO och Sveriges Geologiska Undersökning genomfört test av geofysisk mätutrustning i samarbete med Nordic Iron Ore och Uppsala Universitet.
Nordic Iron Ore har målsättningen att återuppta järnmalmsproduk­tion i Blötberget och Håksberg samt utveckla det mellanliggande Väsmanfältet, tillsammans benämnt “Ludvika Gruvor”.

Bolaget har alla tillstånd för det inledande projektet i Blötberget och säger sig kunna producera järnmalm med mycket hög kvalitet. Förnyad prospektering kring Blötberget har indikerat fyndigheter som sträcker sig minst 1 000 meter ned.
Under vecka 40 har två elektromagnetiska mätsystem testats. Vid mätningen skickas växelström i olika frekvenser genom marken. Beroende på berggrundens sammansättning blir det variationer i det elektromagnetiska fält som genereras. Det elektromagnetiska fältet avläses sedan från markmottagare och drönare. Resultaten kan användas för att ge en bild av malmkroppars utsträckning.

[YouPlayPlaylistPlayer video="2847" floating="3" ap mute pl=764 nt=10]
Facebook

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!

ANNONS