Logotyp Lokalt i Dalarna - Dalarnas största gratistidning
Området på Skönviksområdet i Säter där en ny förskola var tänkt att byggas.
På den här platsen, på Skönviksområdet, var det tänkt att SBB skulle bygga en förskola som Säters kommun skulle hyra i 25 år. Boulebanan, som skymtar uppe till höger, skulle därmed försvinna. Men nu har kommunstyrelsen beslutat att avtalet mellan kommunen och SBB rivs upp och det lutar åt att förskolan i stället byggs i Siggebo.
Foto: Pär Sönnert

Förskolebygget flyttas till Siggebo

SÄTER. Planerna på att bygga en ny förskola på Skönviksområdet kan skrotas. Projektgruppen som jobbar med frågan föreslog i stället att förskolan ska byggas i Siggebo, på platsen där den tillfälliga förskolan Trollskogen ligger, vilket även blev kommunstyrelsens beslut. “Vi och SBB har gemensamt kommit fram till att vi avslutar vårt samarbete gällande förskolebygget och att det är bättre att kommunen går vidare på egen hand”, säger kommunalrådet Mats Nilsson (S).

För drygt ett år sedan, den 18 augusti,  signerade Säters kommunalråd Mats Nilsson och Krister Karlsson, vice vd för Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB), ett huvudavtal och exploateringsavtal som skulle sätta bollen i rullning för utvecklingen av Skönvik.
Planen var att bygga en förskola med plats för 120 barn, fördelat på två plan och åtta olika avdelningar. Dessutom planerade SBB att bygga ett 30-tal lägenheter på Skönviksområdet, där fastighetsjätten redan äger flera fastigheter.

Boulebanan på Skönviksområdet ser ut att bli kvar när avtalet mellan SBB och Säters kommun, om byggnation av en förskola och ett 30-tal lägenheter som skulle sträcka sig över boulebanan, sägs upp. Foto: Pär Sönnert

Men nu har kommunstyrelsen beslutat att avtalet ska brytas. Detta efter ett förslag från den projektgrupp som jobbat med ärendet.
– Gruppen har fört en dialog med SBB och vi har gemensamt kommit fram till att det här projektet inte är genomförbart med tanke på den situation som SBB befinner sig i. Därför var förslaget att vi avslutar vårt samarbete och att kommunen går vidare på egen hand och bygger en ny förskola i egen regi. Det beslutade kommunstyrelsen att göra, vi var överens om det, säger Mats Nilsson, ordförande i projektgruppen.

I stället blickar man åter över till andra sidan länsväg 650/Smedjebacksvägen, närmare bestämt till Siggebo.
– Vi vill gå vidare med samma planritningar till Siggebo, antingen på platsen där den tillfälliga förskolan Trollskogen ligger eller alldeles i närheten. Trollskogen består av moduler och har ett tillfälligt bygglov som inte går att förlänga längre än till 2027 så vi behöver ersätta den förskolan med en permanent lösning, säger Mats Nilsson.

“Vi och SBB har gemensamt kommit fram till att vi avslutar vårt samarbete gällande förskolebygget och att det är bättre att kommunen går vidare på egen hand”, säger kommunalrådet Mats Nilsson (S). Foto: Pär Sönnert

De tidigare planerna på att bygga förskolan hade inneburit att boulebanan på Skönviksområdet skulle försvinna.
– Så det här nya beslutet innebär att boulebanan blir kvar. Sedan hoppas vi att vi kan utveckla boulen på annat sätt, kanske med en boulehall. Det är viktigt att vi har aktiviteter för våra äldre, säger Mats Nilsson.

Faktumet att kommunstyrelsen beslutat att säga upp avtalet med SBB innebär det dock inte att samarbetet med fastighetsjätten avslutas helt.
– Nej, både vi och SBB är fortsatt intresserade av att utveckla Skönviksområdet vidare så vi avslutar inte samarbetet helt och hållet i och med det här beslutet, säger Mats Nilsson.

Frågan kvarstår vad som händer med det så kallade Rosa huset som är beläget i närheten av platsen där förskolan planerades att byggas. SBB äger fastigheten och har beviljats rivningsbesked för byggnaden. Foto: Pär Sönnert

Vad händer med det så kallade “Rosa huset” på Skönvik som skulle rivas i samband med förskolebygget?
– Det är SBB som äger fastigheten och de har sökt och beviljats rivningsbesked för byggnaden. Det ingick ju i hela den här avtalsskrivningen som vi gjorde med SBB, att de skulle riva Rosa huset samt bygga den nya förskolan och ett 30-tal lägenheter. Men nu när vi backar med planerna på förskolan och bostäderna så ligger bollen hos SBB vad de vill göra med Rosa huset, säger Mats Nilsson.

Mats Nilsson (Säters kommunalråd) och Krister Karlsson, vice vd på SBB.
I augusti 2022 signerades avtalet mellan Säters kommun och Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB) gällande byggnation av en ny förskola samt ett 30-tal bostäder på Skönviksområdet. Avtalet, som signerades av Säters kommunalråd Mats Nilsson (S) och SBB:s vice vd Krister Karlsson, föreslås nu sägas upp. Foto: Säters kommun

Lokalt i har sökt Krister Karlsson för en kommentar till den uppkomna situationen med projekten på Skönviksområden som skrotas. Han hälsar via mejl att han “sitter fast i arbete med vår kvartalsrapport och kan vara svår att få tag i”. Så här skriver han gällande SBB:s inställning till situationen som uppstått:

“SBB har gemensamt med kommunen kommit fram till att avbryta projektet med ny förskola inom Skönvik, detta på grund av att nuvarande utmanande marknad med såväl höga bygg som finansieringskostnader leder till höga hyror. Vi vill verka för att våra hyresgäster har en konkurrenskraftig hyra över tid”.

Dessutom skriver Karlsson följande: “Vidare så är vår bild att den gröna omställningen gynnar Dalarna med satsningar i Ludvika, Borlänge och Smedjebacken, detta i kombination med att militären också sannolikt kommer att satsa ytterligare inom regionen kommer att innebära ytterligare satsningar i Dalarna som medför behov av såväl bostäder som service. Vi följer detta på nära håll och kommer att utveckla Skönviksområdet så snart marknaden tillåter”.

[YouPlaySinglePlayer video="2337,1874,278724"]
Facebook

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!