ANNONS

Under pandemin har det kommit in fler anmälningar om skräpiga tomter till kommunen. (Bilden är tagen i ett annat sammanhang).
Foto: Sonny Jonasson

Fler anmäler skräpiga tomter under pandemin

Under pandemin har antalet anmälningar om skräpiga tomter och ovårdade eller farliga byggnader mer än fördubblats i Säter.

– Folk är hemma mer, ser saker och har tid att ringa, säger Helena Olander som är miljö- och byggchef.
Under fjolårets första åtta månader har antalet tillsynsärenden ökat med 157 procent, från 16 under 2019 till 36 förra året.
– Och även efter augusti har det kommit in många anmälningar.

Vad handlar det om?
– Det är skräpiga tomter och ovårdade byggnader, säger Helena Olander som är chef för miljö- och byggenheten i Säter.
Hinner ni med att kontrollera alla?
– Nej, tillsynsärenden har vi dåligt med tid för. Vi har fullt sjå att klara det som vi har tidskrav på oss.
Som vadå?
– Som bygglovsärenden som måste vara klart inom tio veckor.
Även ansökningar om bygglov har ökat under coronapandemin. Från årsskiftet till och med augusti 2019 kom 190 sådana ärenden in. Motsvarande period under 2020 kom 246 ansökningar om bygglov in.
– Det är en ökning med 23 procent.

Hinner ni med dem då?
– Ja, för det mesta, men vi har fått lov att jobba en del lördagar. Vi är bara två anställda plus en konsult som håller på med bygglov.
Vad händer om ni inte hinner med inom den lagstadgade tiden?
– Då sätts avgiften för den som söker ner med en summa per vecka. Efter fem veckors försening är avgiften nere i ungefär hälften.
Har det hänt i Säter?
– Jag tror det var tre bygglov som drog över i fjol.

Vad händer när ni inte hinner med tillsynsärendena?
– Vi har betat av en del som är akut. Det som har med säkerhet att göra är prioriterat och något vi måste vi ta hand om, säger Helena Olander.
– Och så brukar vi skicka ut brev till fastighetsägarna att vi fått in en anmälan. I vissa fall räcker det att få en uppmaning för att de ska åtgärda saken.
Så det är fortfarande idé att anmäla om man ser någon ovårdad eller farlig byggnad?
– Ja, svarar Säters miljö- och byggchef.

Facebook

ANNONS

ANNONS