Logotyp Lokalt i Dalarna - Dalarnas största gratistidning
Dalasamverkan vill utreda om man kan skapa fler, mindre vårdcentraler som komplement för att öka valfrihet och minska avstånd inom vården. Man vill också främja förändringar inom förlossnings- och mödravården. “På det här området sker utveckling i andra delar av landet. En tanke är att blivande föräldrar kan ha samma sjuksköterska som följer dem under hela vårdkedjan i att föda barn”, säger regionrådet Sofia Jarl (C). Här omgiven av regionrådet Lisbeth Mörk-Amnelius (DSP) och för dagen vikarierande regionrådet Svante Parsjö Tegnér (L).
Foto: Sonny Jonasson

Vill vidga valfriheten inom vården

DALARNA Dalasamverkan vill se ökad valfrihet. Detta gällande vårdcentraler och förlossningsvården. Målet sägs vara en mer personlig vård och ökad tillgänglighet.

Dalasamverkan är styrande majoritet i Region Dalarna och utgörs av Moderaterna, Centerpartiet, Dalarnas Sjukvårdsparti, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet. Sextetten framhåller nu att man i sin budget och regionplan för 2021 riktar tankarna mot vissa förändringar i länets vårdutbud.
Bland annat gällande vårdcentraler.

Lisbeth Mörk-Amnelius, regionråd (DSP), förklarar.
– Vi vill utreda om det går att lägga vårdcentralers utbud på fler nivåer, att alla inte behöver innehålla samma saker.
– Att man kan ha vissa mindre och därav också fler vårdcentraler, och att folk då kan få närmare till vården.
Under huvudrubriken “Ökad valfrihet i Dalarna” signaleras även flertalet andra ambitioner.
Man vill utreda hur fast läkarkontakt kan införas i hälsovalsavtalet, motverka den så kallade stafettkarusellen och som ovan nämnt applicera en större valfrihet också inom förlossningsvården och tillhörande eftervård.
Sofia Jarl:
– På det här området sker utveckling i andra delar av landet. Vi vill öka tryggheten och bredda erbjudandet till blivande föräldrar.
– Vissa gillar det upplägg som gäller i dag, men vissa vill ha ökad valfrihet. En tanke är att blivande föräldrar kan ha samma sjuksköterska som följer dem under hela vårdkedjan i att föda barn, säger hon och nämner Sollefteå, Danderyd och snart också Karlskoga som sjukhus där detta tillämpas.

Jarl menar vidare att även fackliga barnmorskekrafter är inne på samma linje, och lyfter betydelsen av den personliga kontakten mellan patient och läkare och sjuksköterska.
Svante Parsjö Tegnér (L), för dagen stand-in som regionråd för partikollegan Bo Brännström, tar vid och knyter an till värdet av närhet till vården – såväl bokstavligt som bildligt.
– Och därför tycker vi kontinuiteten och tryggheten i kontakterna med vården är viktiga.
– Detta blir kanske ännu mer betydande då vi efter pandemin sannolikt kommer få en vårdskuld och det redan råder läkarbrist, framhåller han i mening att man önskar undvika hög frekvens av stafettläkare.

Han instämmer med Lisbeth Mörk-Amnelius att fler och mindre vårdcentraler kan tillföra vården något positivt.
– Vi tror att det skulle bli ett bra komplement till redan existerande vårdcentraler. Dagens system bygger lite på “all inclusive”, avrundar han.

[YouPlayPlaylistPlayer video="2847" floating="3" ap mute pl=764 nt=10]
Facebook

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!