Från och med den 1 juli i år har kommuner fått ett lagstadgat ansvar att förebygga brott, men det finns inte någon riktig samsyn mellan polis och kommun i Avesta på hur det brottsförebyggande arbetet ska fördelas.
Foto: Sara Flodin

Vem ska upprätthålla ordningen?

AVESTA. För att upprätthålla trygghet, lag och ordning har Avesta kommun investerat i ordningsvakter de senaste åren. – Jag tror att våra polisanställda, speciellt här lokalt, gör allt de kan för att vara så synliga som möjligt, men att det inte räcker till, säger kommunstyrelsens ordförande Blerta Krenzi (S).

– Från kommunens sida försöker vi jobba brottsförebyggande hela tiden. Vi har betalt ordningsvakter under en längre period för att polisen inte haft resurser till att göra de uppgifter som de är ditsatta för. Det betyder att vi har hjälpt till att upprätthålla en trygghet sedan det var väldigt rörigt i Krylbo, påtalar Blerta Krenzi (S).
För att kommunen ska få använda sig av ordningsvakter måste Polisen idag utfärda ett ”paragraf 3-område”. I samband med Avestakarnevalen köpte kommunen in väktare och ordningsvakter.
– Vi gör en bedömning av hur behovet ser ut, förklarar Mikael Jansson som har titeln resultatenhetschef teknisk service och kommunskydd.
Mikael ser införandet av ordningsvakter främst som en trygghetsskapande åtgärd och säger att ordningsvakter är polisens förlängda arm.
– Juridiken kring detta styr vad de får göra i ett visst område. Väktare får man ha på andra ställen, men de får inte göra vad som helst, informerar Mikael.

Under 2023 köpte Avesta kommun ordningsvakter för 46 440 kronor, berättar Mikael Jansson, resultatenhetschef Teknisk Service och Kommunskydd. Foto: Sara Flodin 

Delar av Krylbo har tidigare varit ”paragraf 3-område”. I nuläget har Avesta lasarett samt de centrala delarna sådana. Blerta hoppas dock att kommunen ska slippa anlita ordningsvakter under 2024.
– Jag hoppas att polisen ska kunna göra sitt arbete. Att de ska vara det antal de behöver vara. Det bästa är om polisen har de resurser som de behöver för att kunna utföra sitt uppdrag, för det är deras uppdrag, påpekar kommunalrådet.

Kommunstyrelsens ordförande Blerta Krenzi (S) hoppas Polisen ska få mer resurser så de klarar sitt uppdrag. Foto: Sara Flodin

Nya rikspolischefen Petra Lundh har nyligen framfört att hennes viktigaste prioritering är att polisen ska vara ute mer i lokalsamhället för att göra medborgare trygga. Polisen har i nuläget inte någon möjlighet att anlita ordningsvakter, det är upp till kommunen. Thomas Nordström är ensam kommunpolis i Avesta och Hedemora. Han efterlyser områdespoliser till bygden, men anser att kommuner bör agera och ta ett ansvar i vissa fall då Polisen har alltför knappa resurser.
– Att vi skulle komma dithän att polisen ska utföra ordningsvakters uppgifter är en utopi, säger Thomas och nämner, som exempel, ordningsvakternas arbete som görs på krogar och större evenemang.
– Vi kommer aldrig kunna utföra ordningsvakternas arbetsuppgifter. Så det här blir nog en intressant fråga, säger kommunpolisen.

Från den 1 januari införs en ny lag kring ordningsvakter. Exakt hur det kommer påverka användandet av desamma är varken kommun eller polis helt insatta i. Blerta vill inte svara på om polisen klarar uppdraget utan ordningsvakternas hjälp.
– Det måste Polisen svara på. Jag vet inte hur många de behöver vara, säger hon.
Kommunpolis Nordström påpekar att kommunen från och med den 1 juli i år har fått ett lagstadgat ansvar att förebygga brott.
– Vi har ännu inte fått någon riktig samsyn mellan polis och kommun på hur vi ska fördela det brottsförebyggande arbetet. Om ordningsvakterna ska betalas av stat eller kommun blir i slutändan en politisk fråga, tror Thomas och lägger till att det hela tiden handlar om prioriteringar och att ställa problembilder mot varandra.
– Jag tycker kanske inte heller att kommunen ska bekosta ordningsvakter, men jag tycker inte att man ska utesluta en sådan möjlighet för det kan finnas lägen då det krävs. I de lägen kommunen har anlitat ordningsvakter tycker jag att de gjort det på goda grunder.
– I gallerian var det ungdomar som ställde till med oreda. Det är våra ordningsvakter som gått runt. Vi har lagt in egna resurser när det gäller ordningsvakter för att de ska gå runt från gallerian upp till Ica och vara synliga, uppger Blerta.

På grund av nationell särskild händelse ska Polisen även bidra med resurser till operation Frigg som är ett samarbete mot kriminella nätverk.
– Allt ska prioriteras, men jag önskar att saker även kunde prioriteras bort. Prioriterar vi vissa delar i grunduppdraget, som till exempel trafiksäkerhetsarbete och utredningar, är det klart att vi inte kan lägga mer fokus på att förebygga och förhindra gängbrottslighet. Framför allt inte när vi har så lite resurser som vi har i Avesta och Hedemora, påtalar polis Nordström som ofta känner sig frustrerad över att polisen skall göra ”allt samtidigt”.
– Ibland måste man våga prioritera och anpassa sig efter lokala förutsättningar. Samtidigt måste vi utföra det uppdrag vi blivit ålagda av regeringen att göra, men vi kan inte göra allt samtidigt.

“Allting handlar om att pengar och skattemedel ska användas på ett bra sätt, men det utesluter inte att ordningsvakter sätts in”, säger kommunpolis Thomas Nordström. Foto: Sara Flodin

Region Dalarna har avtal med ordningsvakter på akuten i Avesta.
– Regionen har beslutat att det finns ett behov att ha viss bevakning på akuten i Avesta. De kan inte räkna med att vi kommer på nolltid om de larmar polisen. I den bästa av världar skulle vi ha poliser i varje kvarter, men en ordningsvakt kan vara bättre lämpad för vissa typer av uppdrag, tycker Thomas.
– Jag har jobbat på polisen och jag har fått till mig från flera kollegor att de upplever det som otroligt jobbigt att kommuner måste gå in och ta det här ansvaret för det borde vara ett ansvar som de ska klara av. Det vet jag att de känner i polishuset. Jag tror att våra polisanställda, speciellt här lokalt, gör allt de kan för att vara så synliga som möjligt men att det inte räcker till, säger Blerta som dock tycker sig se polisen ute på fältet allt oftare nu för tiden.
– Vi känner att vi har en god samverkan med polisen. Socialtjänsten säger att de har goda och korta kontaktvägar med polisen och Nattvandrarna vittnar om att de lätt får kontakt med kommunpolisen.

Avesta kommuns utgifter för ordningsvakter:
2016 = 83 463 kronor
2017 = 131 918 kronor
2018 = 49 880 kronor
2019 = 262 932 kronor
2023= 46 440 kronor

Facebook

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!

ANNONS