Logotyp Lokalt i Dalarna - Dalarnas största gratistidning
“Tack vare att vi kan göra de här satsningarna får vi möjlighet att stärka vårat förebyggande arbete både för omsorgens verksamhet men även för skolan”, säger Gunilla Berglund (C) (till höger), som här just presenterat 2025 års budget tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Blerta Krenzi (S) och dess vice ordförande Patrik Sundin (S).
Foto: Lisa Björklund

Välfärdssatsningar i nästa års budget

AVESTA. Under måndagen presenterade den politiska majoriteten – Socialdemokraterna och Centerpartiet – sitt budgetförslag för nästa år. – När vi tittar bakåt har vi haft några tuffa år. Dessutom har det varit väldigt lite pengar från statligt håll. Ändå är vi glada över vår budget för 2025 eftersom vi kan presentera många förstärkningar till våra verksamheter, säger kommunstyrelsens ordförande Blerta Krenzi (S).

Ekonomin för 2025 ser ljusare ut än väntat. Det framgick när Blerta Krenzi (S) och Gunilla Berglund (C), ordförande i omsorgsnämnden och Centerpartiets gruppledare, samt kommunstyrelsens vice ordförande Patrik Sundin (S), presenterade sitt budgetförslag.
Lägre inflation och sjunkande räntor har gjort att bland annat pensionskostnaderna för personalen blir 36 miljoner kronor lägre än förväntat.
– Vi har lagt undan mer pengar till pensionskostnaderna än vad kostnaden faktiskt blir. De pengarna kan vi nu fördela ut till verksamheterna i stället. Det är det som gör att vi har ett väldigt gott utgångsläge år 2025, säger Blerta Krenzi (S).

Gunilla Berglund (C), Blerta Krenzi (S) och Patrik Sundin (S) med en rykande färsk budget för 2025.

Pengarna vill hon och de övriga styrande politikerna i Avesta kommun lägga på satsningar inom välfärden. Störst investeringar läggs på vården och omsorgen som får ett tillskott på sammanlagt drygt 22 miljoner kronor år 2025. Av pengarna går tre miljoner kronor till hemtjänsten.
– Omsorgen har väldigt stora utmaningar. Andelen äldre ökar samtidigt som det föds väldigt få barn i kommunen. Sammantaget gör det att skatteintäkterna till kommunen sjunker, säger Gunilla Berglund (C).

Vidare lägger majoritetsstyret en generell ramförstärkning till omsorgsstyrelsen på nio miljoner kronor. Dessutom satsas tre miljoner kronor på barn och unga.
– Vi ser ett ökat antal placeringar och insatser för att ge stöd till barn och ungdomar. När det gäller placeringar av barn i familjehem kan det vara för att föräldrarna missbrukar eller har problem av andra slag som gör att barnen inte kan bo kvar hemma. När det gäller ungdomar kan det vara bekymmer med droger, kriminella aktiviteter och att skolan inte funkar så bra för dem, säger Gunilla Berglund (C).

Sammanlagt får omsorgsstyrelsen en ramökning på 22 225 000 kronor. Av dem går tre miljoner kronor till hemtjänsten. Foto: Dreamstime

I omsorgens budget ingår även en satsning på dem med funktionsvariation. I stället för att bygga gruppbostäder, så kallade LSS-boenden, ska kommunen erbjuda servicelägenheter. Det innebär att en person med funktionsvariation får en egen lägenhet på stan förutsatt att det finns en gemensamhetslokal i närheten som den boende kan gå till där det finns personal – och där man kan delta i aktiviteter tillsammans med andra.
– På det viset kommer vi kunna ge stöd till fler. Om vi byggt en gruppbostad hade satsningen räckt till 6 platser. Nu räcker den för 14 till 15 personer som kan få en egen bostad. Det här betyder inte att vi sparar pengar; det här gör att det blir mer pengar över till stöd och träning för den här gruppen.

Skola, snöröjning och trygghetsskapande åtgärder i nya budgetförslaget

Förutom omsorgsstyrelsen får bildningsstyrelsen och kommunstyrelsen mer pengar i Centerns och Socialdemokraternas budgetförslag för 2025.

Bildningsstyrelsen resurser ökas med drygt 14 miljoner kronor. Pengarna ska bland annat gå till kreativt lärande, renovering av idrottsanläggningar och kostnader för informationsteknik (IT) på högstadiet och gymnasieskolan.
– Vi har sen tidigare beslutat att det ska finnas en dator för varje elev. Först handlade det om gymnasieskolan och sen utökade vi det till högstadiet. Eleverna behöver lära sig hantera en dator för att kunna ta steget ut i arbetslivet. Det handlar också om jämställdhet; alla har kanske inte råd med en egen dator, säger Blerta Krenzi (S).

Bildningsstyrelsen får en ramökning med 14 300 000 kronor. Av dem går 1 200 000 kronor gå till IT-kostnader. Foto: Dreamstime

Den styrelse som hon själv sitter i – kommunstyrelsen – får också en så kallad ramökning på drygt fyra miljoner kronor. Dessa pengar ska bland annat gå till ökade kostnader för snöröjning, renoveringar av enskilda vägar, trygghetsskapande åtgärder samt till förbättring av offentliga miljöer.
– Det kan vara allt från hur parken i Avesta ser ut, till att vi ska fixa våra vägar i hela kommunen. Vi tillför mer medel för att de enskilda vägarna utanför centrala Avesta ska kunna restaureras, säger Krenzi.

Ytterligare satsningar på landsbygden görs, bland annat i form av något som kallas Gröna Energifonden.
– Det är energistöd för bygdegårdar och andra samlingslokaler ute i kommunen. Att man kan söka pengar för att exempelvis installera solceller på taket eller till energisnåla fönster, säger Gunilla Berglund (C).

Blerta Krenzi (S), Gunilla Berglund (C) och Patrik Sundin (S). Foto: Lisa Björklund

I budgeten för kommunstyrelsen föreslås en miljon kronor till klimat- och hållbarhetsfrågor. Enligt Gunilla Berglund skulle samlingslokalerna även kunna komma till användning om en kris eller, i värsta fall, krig skulle uppstå.
– En sån här lokal kan fungera som servicepunkt dit kommunen kan flytta ut sina olika tjänster och verksamheter.

Om ungefär en vecka lägger oppositionen sitt budgetförslag och den 17 juni blir det debatt om budgeten i kommunfullmäktige.

[YouPlayPlaylistPlayer video="2847" floating="3" ap mute pl=764 nt=10]
Facebook

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!