Logotyp Lokalt i Dalarna - Dalarnas största gratistidning
Transportstyrelsen har i en ny rapport granskat bland annat pandemins påverkan inom resandet med buss och tåg, och branschens förmåga till återhämtning. Bilden tagen i annat sammanhang.
Foto: Sonny Jonasson/Arkiv

Tungt pandemiavtryck på viss kollektivtrafik

FALUN/DALARNA. Resandet via tåg och buss fortsatte att minska under 2021. Pandemins konsekvenser beskrivs inte minst ha drabbat den långväga busstrafiken, där inte heller 2022 sägs visa något betydande trendbrott. – Trots hävda restriktioner och att resandet överlag återgått till nivåerna som var innan pandemin tycks resenärerna inte hitta tillbaka till den långväga busstrafiken, säger Jonathan Sundin som är utredare vid Transportstyrelsen.

Myndigheten zoomar i en ny rapport in lite extra på utvecklingen inom transportmarknaden.
Man klargör att hela kollektivtrafiken under pandemin upplevde ett kraftigt avstannande resande. Resandet under 2021 återhämtade sig inte, utan fortsatte i stället att minska.

Inom just den långväga busstrafiken med ytterligare tretton procent jämfört med tidigare siffror, och inom den regionala kollektivtrafiken sju procent.
Dock ökade tågtrafiken över längre avstånd något, men Transportstyrelsen menar att denna ökning är marginell och sker från väldigt låga utgångsnivåer.

Utredaren Jonathan Sundin kommenterar kring den långväga busstrafiken, som alltså inte indikerar någon stigande formkurva.
– Tvärtom ser vi tecken på att utbudet har minskat ytterligare under 2022. Trots hävda restriktioner och att resandet överlag återgått till nivåerna som var innan pandemin tycks resenärerna inte hitta tillbaka till den långväga busstrafiken, säger Sundin i myndighetens kommuniké.

En marknad som däremot noteras för betydligt mer stärkande statistik är den för godstransporterna.
Detta för transporter på såväl väg som räls.
Utvecklingen förklaras här vara god och transporterna i fråga tilltog rejält under 2021.
Gällande aktörer på järnvägen har i dessa sammanhang både omsättning och lönsamhet ökat i tydliga nummer, meddelar Transportstyrelsen.

Man höjer emellertid ett varningens finger för hur denna trend ska tolkas, då statliga stöd sägs ha bidragit till lönsamheten.
Under 2021 tog branschen del av miljökompensationer samt en retroaktiv återbetalning av banavgifter.
Jonathan Sundin:
– För många företag har stöden varit enda skillnaden mellan vinst och förlust. Det är ohållbart i längden med en situation där företagens lönsamhet är beroende av statligt stöd, avslutar han.

Fakta – “Transportmarknaden i siffror”
▪ En årlig rapport från Transportstyrelsen som belyser utvecklingen på marknaderna för väg- och järnvägstransporter
▪ Fokus i rapporten ligger på utförd trafik, ekonomisk utveckling och regeländringar samt större händelser som påverkar marknaden
(Källa: Transportstyrelsen)

[YouPlaySinglePlayer video="2337,1874,500513" yot yod ap]
Facebook

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!